Copy
Buletin informativ al BNS, trim. II 2021

Dragi prieteni!
Ne bucurăm să împărtășim cu Dumneavoastră un nou număr al Buletinului informativ al Biroului Național de Statistică, care reflectă cele mai importante aspecte din activitatea statistică pe parcursul trimestrului II curent.


CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STATISTICĂ.....................................................................
 
O nouă Strategie de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național este în curs de elaborare și aprobare 
 
Membrii Consiliului Național pentru Statistică s-au convocat pentru a examina nivelul de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SDSSN)  2016-2020 și a discuta domeniile prioritare și acțiunile propuse în noua Strategie de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2021-2030 și a Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2021-2025.
Vedeți mai mult...

___________________________________________________
ASISTENȚĂ TEHNICĂ.......................................................................................................
Domeniul statisticii populației și recensămintelor, susținut de Comitetul Consultativ Tehnic Internațional
BNS, alături de alte autorități publice din țară, în comun cu parteneri de dezvoltare și experți internaționali, cărora le revine un rol important în organizarea și desfășurarea recensămintelor naționale, au participat la cea de-a doua reuniune a Comitetului Consultativ Tehnic Internațional (ITAB) în domeniul statisticii populației și recensămintelor, pentru a discuta Proiectul legii privind recensământul populației și al locuințelor (RPL), prevăzut în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019.
Vedeți mai mult...___________________________________________________
A fost dat start celei de-a doua etape a procesului de colectare a datelor georeferențiale despre locuințe
În perioada 14-25 iunie, BNS a desfășurat instruirea operatorilor de teren, supervizorilor și controlorilor privind actualizarea hărților digitale, care vor servi drept bază pentru activitățile de sectorizare atât în procesul pregătirilor pentru Recensământul Populației și al Locuințelor - runda 2020, cât și în cadrul cercetărilor statistice selective și exhaustive pe care le desfășoară BNS.  
Vedeți mai mult...
______________________
COLABORARE INTERNAȚIONALĂ.....................................................................................
Colaborare productivă între oficiile naționale de statistică ale Republicii Moldova și României 
Pe parcursul lunilor aprilie-mai curent, specialiștii BNS și ai Institutului Național de Statistică al României (INS) s-au întrunit în mai multe ședințe consultative, desfășurate la inițiativa BNS, în cadrul cărora au fost împărtășite experiențele și bunele practici ce vizează diferite domenii statistice, dar și proceduri în organizarea instituțională eficientă.
Vedeți mai multe detalii...

___________________________________________________
Schimb de experiență între Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Oficiul de Statistică al Lituaniei


Mai mulți statisticieni din cadrul BNS și ai Oficiului de Statistică al Lituaniei s-au întrunit în regim online pentru a-și împărtăși experiența privind structura și funcționarea sistemului statistic național, cu accent pe aspecte legale care identifică și reglementează activitatea oficiilor naționale de statistică și a altor producători de statistici oficiale din țările respective. Evenimentul a avut loc în contextul, în care țara noastră își modernizează sistemul statistic național conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale ale ONU și standardelor europene. 
Vedeți mai mult...
______________________
COLABORARE BILATERALĂ..............................................................................................
Necesitatea informațiilor geospațiale pentru consolidarea statisticilor oficiale
BNS, Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) și Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice colaborează în domeniul accesării datelor geospațiale necesare dezvoltării Sistemului Informațional Geografic (GIS) al BNS. Colaborarea dintre cele trei instituții vine în contextul pregătirii pentru Recensământul Populației și al Locuințelor, runda mondială 2020.

___________________________________________________
Identificarea
soluțiilor privind facilitarea activității mediului de afaceri în domeniul raportării statistice

Examinarea problemelor în activitatea mediului de afaceri privind prezentarea rapoartelor statistice și a situațiilor financiare a fost subiectul discuțiilor din cadrul ședinței comune a reprezentanților BNS și a mediului de afaceri reprezentat de către Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC și Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM). 
Vedeți mai mult...
___________________________________________________
Întrevedere între conducerea BNS și cea a ASEM în vederea stabilirii a noi perspective de colaborare
Directorul general al BNS, Oleg Cara, a avut o întâlnire cu Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), dr. hab., profesor universitar, Grigore Belostecinic, în cadrul căreia au discutat preponderent pe subiectul recrutării tinerilor specialiști, BNS inițiind recent o campanie în acest sens, care presupune angajarea în câmpul muncii a tinerilor absolvenți ai facultăților cu profil economic, statistic, econometrie, matematică, tehnologia informației, relații internaționale sau jurisprudență.
Vedeți mai multe detalii privind angajarea la BNS...

_________________________________________________
INSTRUIRE.....................................................................................................................
Utilizarea noilor tehnologii digitale în procesul statistic


Angajații Direcției Generale tehnologii informaționale a BNS, precum și statisticieni de la BNS, au participat la un atelier de lucru, în care au fost instruiți privind utilizarea unor tehnologii de tip open source cu ajutorul cărora se analizează și procesează datele într-un sistem centralizat și standardizat. Acesta reprezintă crearea unui sistem central, durabil și bine documentat de procesare a datelor. 
Vedeți mai mult..
______________________
Instruirea operatorilor de interviu în utilizarea instrumentarului revizuit al CBGC
În trimestrul III curent BNS efectuează testarea instrumentarului revizuit al Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC), scopul revizuirii fiind reducerea sarcinii asupra respondenților. Pentru a familiariza operatorii de interviu și controlorii cu instrumentarul reexaminat, în perioada 14-25 iunie, s-au desfășurat seminare de instruire pentru colaboratorii din teritoriu la care au participat circa 200 de persoane. Instruirea participanților a fost efectuată online.
___________________________________________________

Scăderea presiunii asupra respondenților privind raportarea statistică - o prioritate pentru Biroul Național de Statistică 

Întru estimarea timpului consumat de către entități pentru completarea și prezentarea formularelor statistice în adresa BNS, a fost elaborat instrumentarul statistic și lansat procesul de colectare a acestor date de la entități prin intermediul oficiilor teritoriale pentru statistică.
Astfel, pentru prima data BNS își propune să estimeze  timpul consumat de către entități pentru completarea și prezentarea formularelor și această activitate urmează a fi realizată permanent cu identificarea soluțiilor de reducere a presiunii informaționale asupra entităților.
___________________________________________________
INTERVIU.....................................................................................................................
Oleg Cara, director general BNS: „În ultimii ani, Biroul Național de Statistică a demarat o serie de activități pentru a moderniza producția și diseminarea informației statistice în corespundere cu standardele internaționale și europene”.
Interviul în integritate, acordat pentru portalul Unimedia în contextul Zilei Europei, poate fi descărcat aici. 
În contextul zilei profesionale "Ziua Funcționarului Public", marcată anual la data de 23 iunie, mai mulți angajați ai BNS au fost menționați cu diplome de onoare pentru munca depusă, dedicație și devotament activităților pe care le desfășoară în calitate de funcționari publici. Dintre acești, 4 s-au învrednicit de diplome de onoare din partea Guvernului, iar 5 au primit diplomele de merit ale BNS.

PRODUSE ȘI SERVICII NOI...........................................................................................
Breviarul statistic
"Moldova în cifre, ediţia 2021",
disponibil publicului larg 

Publicația cuprinde informație succintă vizând situația social-economică și demografică a țării în anul 2020 în comparație cu anii precedenți.

Breviarul este accesibil în format electronic. 
Vedeți Breviarul...


Alte publicații apărute în trimestrul II găsiţi pe pagina web a BNS, la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / 
___________________________________________________
Noi informații statistice elaborate și diseminate

 
Banca de date statistice, precum și rubrica "Statistici pe domenii", au fost completate cu noi informații statistice de interes public. Astfel, pe parcursul trim. II au fost elaborate, completate și actualizate date referitor la:
- Formarea profesională, Accidentele de muncă și Câștigul salarial,
- Sărăcie și inegalitate, 
- Statistica culturii plantelor.

 
41 comunicate cu principalii indicatori statistici, diseminate într-un mod operativ

În trimestrul II BNS a elaborat 41 comunicate care prezintă cele mai recente date statistice pentru toate domeniile de activitate social-economică din țară. Datele statistice sunt expuse într-un mod coerent, ușor de înțeles, respectând rigorile metodologice de prezentare a datelor.

Vedeți comunicatele...
30 infografice cu indicatori statistici, pentru o mai bună vizualizare a datelor

BNS pune accentul pe vizualizarea grafică pentru a crește interacțiunea cu utilizatorii. Dintre toate postările, infograficele au cel mai mare impact. In trimestrul II au fost create 30 de infografice, care conțin date statistice noi elaborate, precum și informații statistice tematice. Infograficele au fost distribuite pe rețelele de socializare.

 
 EVALUĂRI și OPINII despre BNS.......................................................................................

BNS se numără printre autoritățile deschise față de presă, arată răspunsurile mai multor jurnaliști la un chestionar al portalului Media Azi. La întrebările chestionarului au răspuns jurnaliști din redacțiile Cu Sens, Agora, Asociația Presei Independente, Elita TV, Nordnews.md, Radio Europa Liberă, Cotidianul TV, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, Newsmaker.md, Ziarul de Gardă, Zona de Securitate, platforma E-sanatate.md, Rise Moldova, TVR Moldova, Pro TV Chișinău, Mold-street.com, Moldova.org.
Vedeți mai mult...
 
 NOU SONDAJ DE OPINIE ONLINE...................................................................................
BNS a lansat primul sondaj de opinie despre gradul de satisfacție al utilizatorilor  
 
Sondajul de opinie online privind Gradul de satisfacție al utilizatorilor de date cu produsele și serviciile statistice furnizate de BNS este primul din seria sondajelor online pe care BNS planifică să le desfășoare cu regularitate. Scopul acestui sondaj de opinie este de a evalua gradul de satisfacție al utilizatorilor cu produsele și serviciile furnizate de BNS pentru a le îmbunătăți calitatea și a le adapta la necesitățile informaționale ale utilizatorilor. 
Chestionarul poate fi completat și expediat AICI.
Ne puteți urmări și pe rețelele sociale
Facebook și Twitter!

Facebook
Twitter
Website
YouTube