Copy
Buletin informativ al BNS, trim I 2021

Dragi prieteni!
Suntem bucuroși să vă prezentăm Buletinul informativ al Biroului Național de Statistică, prin intermediul căruia dorim să aducem în vizor importante aspecte din activitatea celor ce stau în spatele cifrelor, cu care v-am obișnuit deja.
Vom împărtăși cele mai semnificative realizări din domeniu, experiențe trăite, dar și provocări cu care se confruntă statisticienii, mai cu seamă în această perioadă pandemică dificilă pe care o traversăm cu toții. Toate acestea în convingerea că eforturile depuse pentru elaborarea datelor relevante vor contribui la îmbunătățirea vieții oamenilor!


În pofida situației pandemice dificile, Programul de Lucrări Statistice a fost realizat în anul 2020, în proporție de 99%
Activitatea statistică a fost examinată în cadrul primei ședințe din acest an a Consiliului Național pentru Statistică (CNS), unde au fost prezentate rapoartele cu privire la realizarea Programului de Lucrări Statistice pentru anul 2020 și a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SDSSN) pentru anii 2016-2020, documente de bază care reglementează activitatea întregului sistem statistic național, al cărui organ de coordonare este BNS. 
Vedeți mai mult...
Experiența BNS în perioada pandemică, prezentată în cadrul instruirilor internaționale organizate de OIM
Cele mai recente practici statistice internaționale, printre care și experiența BNS, în abordarea pandemiei, găsirea soluțiilor inovatoare pentru depășirea situației Covid-19 și continuarea eficientă a activității statistice au fost prezentate în cadrul instruirilor desfășurate de către OIM pentru reprezentanții autorităților, oficialilor guvernamentali, organizațiilor naționale și internaționale, instituțiilor academice și de cercetare etc.

Vedeți mai mult...
Un nou acord de colaborare cu instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului
Șefa Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, Beatrix Ferenci: „Memorandumul de înțelegere între cele trei instituții este un pas important în direcția unei mai bune aplicări a abordării bazate pe drepturile omului în ceea ce privește colectarea, dezagregarea, diseminarea și analiza datelor. Un angajament mai strâns al tuturor celor trei instituții va asigura că expertiza lor contribuie la avansarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030, precum și aplicarea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă.”
Vedeți mai mult...
Discuții BNS-FAO privind Implementarea de către Republica Moldova a indicatorilor ODD din domeniul agriculturii și alimentației
Directorul general al BNS, Oleg Cara: Organizația pentru Alimentație și Agricultură deține un rol important în elaborarea metodelor și standardelor statistice în domeniul alimentației și agriculturii. FAO acționează în calitate de organizație custodiană pentru 21 indicatori care corespund la 6 Obiective de Dezvoltare Durabilă, fiind în același timp o organizație co-custodiană pentru încă 5 indicatori ODD”. 
Vedeți mai multe detalii...
 

Dezvoltarea sistemului informațional „Statistica populației și migrației” va permite obținerea datelor statistice complexe
În contextul revoluției datelor, dar și a crizei epidemiologice care a generat cerințe sporite privind asigurarea utilizatorilor cu informații fiabile, relevante și în termeni cât mai retrânși, sistemul informațional „Statistica populației și migrației” va fi util pentru BNS în procesul de tranziție de la recensământul tradițional la unul combinat, și, ulterior, la recensământul pe bază de registre, iar în combinație cu Business Registru și Registrul statistic al locuințelor va sprijini producția mai eficientă a datelor în diferite domenii statistice prin intermediul unui sistem bazat pe registre multiple.

Vedeți mai mult...
Statistici integrate mai bune pentru identificarea reformelor în sistemul social
Implementarea metodologiei Sistemului European de statistici integrate în protecția socială (ESSPROS) este pe agenda autorităților. Producerea datelor conform standardelor europene va oferi descrieri statistice cuprinzătoare și coerente a protecției sociale a populației, ESSPROS reprezentând la etapa actuală cel mai potrivit instrument pentru identificarea oricăror reforme care trebuie întreprinse în sistemul social atât la nivel național, cât și la nivel local.

Vedeți mai mult...
Anuarul statistic al Republicii Moldova, disponibil publicului larg
Cea mai solicitată publicație statistică - Anuarul statistic al Republicii Moldova, ediția anului 2020, este accesibilă atât în format online, cât și tipărit. Anuarul cuprinde cele mai recente date statistice disponibile din diverse domenii pentru caracterizarea demografică, socială și economică a țării.

Vedeți Anuarul ...

 
27 comunicate cu principalii indicatori statistici, diseminate într-un mod operativ
În I trimestru BNS a elaborat 27 comunicate care prezintă cele mai recente date statistice pentru toate domeniile de activitate social-economică din țară. Datele statistice sunt expuse într-un mod coerent, ușor de înțeles, respectând rigorile metodologice de prezentare a datelor.

Vedeți comunicatele...
Banca de date statistice, completată cu noi informații de interes public
Banca de data statistice STATBANK.MD reprezintă la etapa actuală cel mai solicitat instrument de accesare a informațiilor statistice, cu peste un milion de vizualizări anual. În primul trimestru au fost actualizate 212 tabele cu date statistice din mai multe domenii de activitate, fiind adăugat un tabel nou privind câștigul salarial mediu lunar brut pe valute.

Accesați banca....

 
Numărul utilizatorilor paginii web a BNS, în continuă creștere 
După ce pe parcursul anului 2020, pagina BNS
www.statistica.gov.md a fost vizitată de circa 332,6 mii utilizatori (în creștere cu 23%), care au accesat site-ul de peste 684 mii ori și au afișat circa 2,0 milioane pagini, în primul trimestrul al anului curent pagina oficială web a BNS a continuat să fie cel mai important instrument de diseminare a datelor statistice, înregistrănd deja peste 99,4 mii de utilizatori.
Infograficele cu indicatori statistici, cele mai vizualizate pe rețele sociale
Urmând tendințele actuale în materie de social media, în conținutul postărilor distribuite pe rețelele de socializare, BNS pune accentul pe vizualizarea grafică pentru a crește interacțiunea cu utilizatorii. Dintre toate postările, infograficele au cel mai mare impact. In trimestrul I au fost create 30 de infografice. Cel mai distribuit infografic a avut un impact de peste 32 mii persoane, cu 930 reacții, dintre care cca 220 distribuiri. Infograficele sunt create în special cu ocazia zilelor tematice, dar și a comunicatelor cu date statistice.

Ne puteți urmări și pe rețelele sociale
Facebook și Twitter!

Facebook
Twitter
Website
YouTube