Copy
NEWSFLASH 03_2020
GEWONNEN WEDSTRIJD
‘Cityzen’ - BRUSSEL (Internationale topwedstrijd - 62.100 m²)
"Reconversie van het befaamde Muntcentrum te Brussel naar kantoren, hotel en appartementen i.s.m. Snøhetta (OSLO) i.o.v. IMMOBEL en WHITEWOOD." 

In september 2019 schreven Immobel, Whitewood en DW Partners een internationale architectuurwedstrijd uit samen met de Bouwmeester Maître Architecte van Brussel (BMA) met als inzet de herontwikkeling van het gebouw van 62.000 m² boven het winkelcentrum 'The Mint'. De partners van deze grondige stadsrenovatie (geen nieuwbouw) willen het gebouw tegen 2024 transformeren tot een gemengd woon-, kantoor- en hotelcomplex. De opdracht was verder om het gebouw een architecturale invulling te geven die aansluit bij de centrale ligging van het project. Ook is het de bedoeling het huidige gesloten karakter van het gebouw te veranderen om het te laten communiceren met zijn directe omgeving.
Vijf internationale architectenteams (met in twee daarvan Belgische deelnemers) werden geselecteerd uit meer dan 50 inzendingen. Uit de diverse, stuk voor stuk voortreffelijke projecten, koos de jury voor het ontwerp van het Noorse bureau Snøhetta en het Belgische bureau Binst Architects. Het winnende ontwerp onderscheidt zich door respect voor de architecturale waarde van het bestaande gebouw en de integratie in de stedelijke context. Voor de uitvoering van het project zullen Snøhetta en Binst Architects worden bijgestaan door de Brusselse architectenbureaus DDS en ADE.
De jury was samengesteld uit afgevaardigden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel, de Brusselse Bouwmeester, Immobel en Whitewood.

De jury beschreef ons concept als volgt:

Het winnende project onderscheidt zich door de aandacht voor duurzaamheid en door de openheid van het gebouw ten opzichte van zijn omgeving.
De sokkel wordt op meerdere punten grondig aangepakt, wat een interessante verbinding tot stand brengt met de openbare ruimte, de massieve sokkel een lichtere uitstraling verleent en voor een vlottere toegankelijkheid zorgt.
Langs de Anspachlaan wordt de sokkel uitgesneden vanaf de eerste verdieping om zo een nieuwe openbare ruimte dicht bij het voetgangersniveau te creëren. Aan de kant van het Muntplein komen er een groot terras en een restaurant, wat de gevel een actieve rol geeft en nieuwe uitzichten op het plein tot stand brengt.
Voor de gevel, een van de grote vraagstukken van deze opdracht, kiest het winnende team voor een nieuwe en interessante structuur, die meerdere functies vervult. De nieuwe gevel, die op 1 m afstand van de oude wordt opgetrokken, werkt als een tweede huid en verleent op die manier nieuwe proporties aan het gebouw. De materiaalkeuze is doordacht: het raamwerk is in hout met een koperen bekleding, volledig demonteerbaar en er zijn fotovoltaïsche cellen tussen de stijlen geplaatst. Dat is een duurzame doelstelling, zowel door de productiewijze als door de herbruikbaarheid. De nieuwe gevel schenkt het gebouw niet enkel een nieuw aanzicht, maar wekt ook zelf energie op, verhoogt de kwaliteit van de isolatie en creëert extra ruimte.
COVID-19
Binst Architects sinds één week volwaardig operationeel via ‘telewerken’.
Binst Architects garandeert maximale continuïteit in zijn werkzaamheden en dit dankzij de dankbare opportuniteiten van het telewerken.
Zo staan inmiddels al onze projectteams en verantwoordelijken via videoconferentie in permanente communicatie met elkaar en stand-by voor alle noodzakelijke overlegmomenten met opdrachtgevers, studiebureaus, aannemers en derden.  
 
Laat ons deze onwezenlijke periode ook aangrijpen om met elkaar in de toekomst op een nog efficiëntere manier te communiceren en te vergaderen op afstand.
De technologie staat alvast aan onze zijde zodat we hier allemaal een win-win uit kunnen destilleren. Contacteer ons gerust indien u het wenselijk acht om onze en uw methodes nog optimaler op elkaar af te stemmen
 
Al onze nog lopende werven blijven wij - met inachtname van de strikte gezondheidsregels - ondersteunen in nauwe dialoog met onze opdrachtgevers en alle betrokken aannemers.

mail@binstarchitects.be of Luc Binst 03 213 61 61
Volg ons op onze sociale media
Facebook
Instagram
LinkedIn
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BINSTARCHITECTS.BE

BINST ARCHITECTS
B 2000 Antwerp - Luikstraat 7
T: +32 3 213 61 61

Our mailing address is:
mail@binstarchitects.be


Copyright © 2020, All rights reserved.
update subscription preferences or unsubscribe from this list.