Copy
Inhoud:
Hergebruik groene boot
Oostwatering 2.0 informatieavond
Evenementen: Openingstocht en Noordzeetocht
Opruimdag Oostwatering
Wedstrijdinformatie
en meer .....
View this email in your browser

Nieuwsbrief Watersportvereniging ARNE

Jaargang 57 ; nummer 3 ; 10 april 2017

Beste lezer,
Daar is-t-ie dan eindelijk: de eerste Arne-nieuwsbrief als opvolger van het clubblad. Zoals je ziet, handhaven we de jaargang- en editienummering van dat clubblad (al doen we dat alleen bij deze eerste zo onbescheiden groot) om aan te geven dat de nieuwsbrief deel uitmaakt van een lange traditie. We zijn er trots op dat WV Arne deze traditie, die loopt van een gestencild blaadje, via een gedrukt maar een digitaal clubblad, opnieuw heeft gemoderniseerd naar deze nieuwsbrief. De serviceverlening aan de leden is absoluut gebaat bij up-to-date communicatiemiddelen,

We herinneren je er nog maar eens aan dat deze nieuwsbrief vooral zakelijke informatie zal bevatten en dat de meer amusante informatie op Arnes Facebook te vinden zal zijn. Uiteraard zullen deze twee clubmedia vaak onderling verbonden zijn via linkjes.

Redactie WV Arne

NOTEER IN DE AGENDA: 12 MEI 2017 - ALGEMENE LEDENVERGADERING
Uitnodiging en agenda worden naar dit mailadres gestuurd

Hergebruik groene boot onderzocht

Het woord 'groene' straalt doorgaans milieuvriendelijkheid uit, maar als jachthavenbeheerders het over een groene boot hebben, bedoelen ze daar de verwaarloosde, groen uitgeslagen modellen mee die ze liever kwijt dan rijk zijn.
Veel boten zijn gemaakt van niet-smeltbare, vezelversterkte kunststof. Studenten van Hogeschool Windesheim onderzochten in het KIEM-VANG-onderzoeksproject hoe je deze opnieuw kunt inzetten. Het materiaal voor hergebruik mag niet te klein zijn. Dan biedt het veel stevigheid en kan het dienen als versterkend element in nieuwe producten. Op die manier kun je er zware, stevige dingen mee maken. Die komen vooral van pas komen in de grond-, weg- en waterbouw. Denk aan stempelschotten, de platen onder de poten van een hijskraan. Of aan schotten voor oeverbeschoeiing.

Studenten van de hogeschool bouwen prototypen voor de verschillende toepassingen. Ze werken samen met het mkb en een ingenieursbureau. Dat zorgt voor kennisinbreng en productinnovatie. Ook kunnen daardoor grote aantallen oeverbeschoeiingsplaten worden vervaardigd.

Johannes Jacobs

Meer hens aan dek !!!
Eén van de belangrijkste manieren om een band met je vereniging te krijgen, is door aan evenementen mee te doen, of beter nog: mee te helpen organiseren. Ben jij gemotiveerd en heb jij nog een paar uurtjes vrije tijd over? Dan zoeken wij jou!
Wij zijn op zoek naar nieuwe commissieleden voor de evenementencommissie. Jaarlijks organiseren wij binnen de vereniging verschillende leuke cursussen en vaartochten, zoals de marifooncursus en de Noordzeetocht. En natuurlijk ook gezellige dagen zoals de Arnedag en Sinterklaas voor de jongsten. Onze commissie bestaat nu nog maar uit drie personen en dat is te weinig. Dus lijkt het jou leuk om je bij ons in te zetten voor de vereniging, stuur dan een mailtje naar evenementen@wvarne.nl en dan spreken we je snel!
Groeten, Femke Mol
Op 25 tot en met 28 mei wil de Evenementencommissie de Openingstocht organiseren, maar daarvoor zijn nog wat 'hens aan dek' nodig (zie hierboven). Wie helpt?
Wat een machtig gevoel om hier op eigen kiel langs te varen! Doe van 14 tot en met 18 juni mee aan Arnes Noordzeetocht en beleef het zelf  Kijk voor alle bijzonderheden op de evenementenpagina van de Arne-site of op Arnes facebookpagina.
OPRUIMDAG OOSTWATERING
Onze havenmeesters werken hard om de schepen op tijd van de winterberging weer in het water te krijgen. Als ze daarmee klaar zijn, helpen we ze graag om het terrein van Oostwatering op te ruimen. Op zaterdag 13 mei gaan we dat met zoveel mogelijk leden doen. Kom ook, want zo kan je iets terugdoen voor je vereniging. We maken er een gezellige actie van met een nazit in de Roergangershut..
Cursus regels voor wedstrijdzeilen
Woensdag 19 april organiseren we in de Roergangershut de cursus regels voor wedstrijdzeilen. Henk Plaatje komt ons alles over de regels vertellen en wat er dit jaar is veranderd. We nodigen jullie allen uit om aanwezig te zijn, dus neem ook alle opstappers mee. Aanvang 19:30.

Oostwatering 2.0

Eerste informatieavond succesvol

De opwaarderingsplannen voor Arnes jachthaven Oostwatering, al enige jaren kernactiviteit van bestuurslid Eric Luca, raakten begin dit jaar plots in een stroomversnelling, doordat bij alle gebiedspartners (naast WV Arne de gemeente Veere en de eigenaren van het zeilschoolterrein en de jachtwerf) de bereidheid tot intensieve samenwerking snel groeide. De hieruit voortkomende nu-of-nooitmentaliteit deed het Arne-bestuur besluiten een uit deskundige leden bestaand ontwikkelteam op de plannen te zetten, dat vervolgens keihard aan de slag is gegaan.
Op 31 maart organiseerde dit team een zeer drukbezochte informatieavond in clubgebouw de Roergangershut. In eerste instantie vreesden veel leden voor onbetaalbaarheid van de grootscheepse plannen (verplaatsing ingang, samenvoegen Strandje met jachthaven, nieuw clubgebouw etc. etc), maar de eerste grove berekeningen toonden aan dat dankzij uitgekiende verdienmogelijkheden een volledig nieuwe haven kan ontstaan tegen een zeer bescheiden tarievenstijging. De geschetste vernieuwingen werden kritisch bekeken, maar doorgaans met enthousiasme onthaald.
In de komende weken wordt genoemde berekening gedetailleerd en krijgt het plan voor de invulling van het 'natte' havendeel zijn beslag. Daarnaast gaan de onderhandelingen met de gebiedspartners in volle hevigheid door.
De 428 leden die de digitale enquête invulden, gaven daar in meerderheid op aan dat Arne met Oostwatering 2.0 moet doorgaan. Daarnaast krijgen de op- en aanmerkingen die zij aan hun antwoorden toevoegden, speciale aandacht van het ontwikkelteam. Dit geldt ook voor wat de leden op de informatieavond naar voren brachten.

Blauwe Golf
Op de Arne-site staat vaak nuttige informatie over de doorvaartregelingen van provinciale wateren, in het bijzonder van het Kanaal door Walcheren. Vaak is dat een link naar de provinciewebsite zodat de informatie maximaal up-to-date is. Deze keer een link naar informatie over de Blauwe Golf 2017.
.
Colofon 
Deze nieuwsbrief verschijnt minstens tien keer per jaar (in januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december). De redactie is bereikbaar via redactie@wvarne.nl of via Arnes administratiekantoor. Ook kopij wordt graag via deze kanalen ontvangen.

Wil je de ontvangst van deze nieuwsbrief aanpassen? Dan kan je je voorkeuren aanpassen of je afmelden voor deze nieuwsbrief.

Copyright © 2017 WV ARNE Alle rechten voorbehouden


This email was sent to hvlaar@zeelandnet.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WV Arne · Balkengat 35 · Middelburg, ZL 4331 HH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp