Copy
View this email in your browser

Beste Vrienden,
Aan het einde van een verenigingsjaar wil je afsluiten met mooie herinneringen in verenigingsverband. Helaas waren die er wegens corona weinig. Geen landgoedfair, geen activiteiten en we hebben elkaar bijna niet gezien. Wel een mooie herinnering was de wandeling met aansluitende picknick op 22 augustus op het buitenterrein van de Stapelbakker. Goed weer tijdens de informatieve wandeling en aansluitend een gezellige picknick.
De tweemaal uitgestelde Algemene Ledenvergadering hebben we uit nood schriftelijk moeten doen en wij hopen dat dit goed is overgekomen. De reacties en vragen zijn inmiddels teruggekoppeld aan de vraagstellers. Heeft u hierover nog opmerkingen of vragen laat het ons weten via secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl.

Nieuws
Het bestuur is in zijn nieuwe samenstelling al bijeen geweest op 23 september met de nieuwe leden. Zij stellen zich aan u voor.

 

Jacqueline de Vries uit Leerdam
Met veel plezier heb ik de laatste 10 jaar van mijn loopbaan gewerkt als zelfstandig projectassistent aan vele projecten bij grote gemeentes. Met nog meer plezier ben ik nu, samen met mijn man, professioneel uitgewerkt en beschik ik over veel vrije tijd. Hoe fijn is het dan om mijn tijd en ervaring in te zetten voor het Landgoed Mariënwaerdt waar we inmiddels al jaren komen en volop van genieten. Naast het meedoen aan de gezellige wandel- en tuinactiviteiten draag ik nu graag mijn steentje bij in het bestuur van de Vrienden door me bezig te houden met PR. Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten!
Eveline Brand uit Culemborg
Vorig jaar december werd ik 65 jaar en ben “met pensioen” gegaan. Bijna 40 jaar heb ik als bestuurssecretaresse gewerkt voor directies, raden van bestuur, toezichthouders en commissarissen, bij overheid, bedrijfsleven en cure&care. Nu heb ik meer tijd voor andere activiteiten. Al jaren bezoek ik regelmatig het landgoed Mariënwaerdt. Begin 2020 ben ik lid geworden van de Vrienden van Mariënwaerdt en ik wil mij graag actief inzetten voor het (natuur)behoud van dit unieke landgoed in de Betuwe.

Bestuursvergadering 25 november
In deze bestuursvergadering is besloten dat de donatie voor Landgoed Mariënwaerdt naar € 5000,= wordt verhoogd.
De hoogte van het bedrag is in lijn met vorige donaties.
Dit bedrag wordt besteed aan een kooi voor het zachte fruit, de aankoop van nieuwe rozen en de inrichting van het monumentale tuinhuisje in de rozentuin.

Activiteiten
Op het gebied van activiteiten kunnen we nu niet veel doen, maar achter de schermen wordt er wel gewerkt. Jacqueline werkt aan onze PR en Eveline werkt samen met Bart de Maar in Stap voor Stap aan de volgende fase voor verbetering van de wandelpaden in de molenroute. Deze fase was altijd al voorzien, maar door het sterk gestegen aantal wandelaars in het afgelopen jaar - we schatten dit op 3500 per week - is het gewenst nog meer goed verharde wandelpaden te hebben.  
Ook komt er een nieuw wandelpad op het landgoed. In verband met de veiligheid van ons allen heeft  Pro-rail de twee onbewaakte spoorovergangen op Mariënwaerdt gesloten.
De spoorovergang in het Klompenpad langs de Bisschopsgraaf is daardoor dicht. Ter plaatse komt een nieuw wandelpad van de Bisschopsgraaf naar de Sint Janssteeg, evenwijdig aan de spoorlijn. Via de Sint Janssteeg kunt u de wandeling vervolgen via Den Oeststeeg.
De coördinatoren van de diverse groepen komen 23 januari a.s. bij elkaar om een nieuw jaarprogramma vast te stellen. Kijk op onze website voor de reeds geplande activiteiten in 2021. Wijzigingen door bijvoorbeeld corona ziet u daar ook.
In uw agenda kunt u noteren dat de Landgoedfair voor komend jaar gepland staat op 18-22 augustus. 


Activiteiten 1e kwartaal: 
za 13 februari: koper poetsen/invetten paardenhoofdstellen,
                         09.30 uur in de Oude Refter
za 13 maart:    zwerfvuil opruimen in het kader van NL-Doet
                         09.15 uur verzamelen bij 't Karnhuis
za 27 maart:    rozen snoeien 
                         09.15 uur in de tuin van het Grote Huis

Wij wensen u mooie feestdagen en een voorspoedig 2021. 
Pas goed op uzelf en de omgeving en we hopen u snel in goede gezondheid te zien.


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt
 
Cees Bassa, Voorzitter
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp