Copy
MALERMESTERNYT
FEBRUAR 2022
View this email in your browser
Fokus på arbejdsmiljø i 2022

Arbejdstilsynet planlægger øget tilsyn i malerbranchen i 2022. Samtidig har DI Byggeri og Malersektionen skabt en ny gratis konsulenttjeneste, som kan hjælpe virksomhederne med arbejdsmiljøspørgsmål. Der er i nyhedsbrevet information om dette.

Formanden har i dette nummer fokus på problemer med ujævne vægge og samlinger, som malerne præsenteres for ved aflevering og ved 1- og 5 års gennemgang. Der ligger nu en ny interessant undersøgelse - læs formandens ord nedenfor.

Vi bringer et spændende medlemsportræt af Malermester Kim Borch, som bestemt er værd at kaste et blik på.

DI Byggeri tilbyder nogle spændende korte online kurser, som også præsenteres.


Rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
FORMANDEN HAR ORDET

Kære medlemmer
 
Mange malervirksomheder er blevet konfronteret med ujævne vægge og synlige samlinger ved afleveringsforretninger og 1- og 5 års gennemgang.
 
Det viser sig nu, ved en undersøgelse som Danske Malermestre har fået udført i samarbejde med Malerteknisk Rådgivning, at der er signifikante tegn på, at flere af de spartelprodukter, som anvendes i dag, taber volumen over tid og dette sammenlagt med de pressede tidsplaner giver problemer. Det medfører, at emner, der har været spartlet til en plan flade, kan fremstå ujævne senere, og det har gennem de senere år givet en stigning i antallet af sager.
 
Det er selvsagt bekymrende, hvis en så væsentlig del af malerfagets arbejde, som bundehandlinger, ikke kan foretages med de materialer, der er på markedet. Gennem tiden er der udviklet på materialerne med det formål at opnå et bedre arbejdsmiljø. Det har DI Byggeri Malersektionen hilst velkomment, for det ligger os på sinde, at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det er dog ikke tilfredsstillende hvis udviklingen af de nye spartelprodukter viser sig at være medvirkende til de konstaterede problemer.
 
Vi har derfor taget kontakt til DFL – Danmarks Farve- og Limindustri, som også er medlem af DI med henblik på, at få afdækket og løst udfordringerne i fællesskab snarest muligt.
 
Tidsplanerne er del af problemet
 
Et andet problem, som er vigtigt at få sat fokus på, er tidsplanerne. De pressede tidsplaner giver ikke plads til en ordentlig afhærdning af bunden og de efterfølgende behandlinger, og når de ikke er hærdet godt nok, kan malernes arbejde ovenpå aldrig bliver optimal. En kombination af ikke hærdet bund og spartelmasser, der taber volumen over tid skal løses.
 
Med venlig hilsen
Willi Becke
MEDLEMSPORTRÆT MALERFIRMAET KIM BORCH


God til at vælge de rigtige opgaver

Kim startede sin malervirksomhed i 1998. Dengang var han kun 21 år gammel, og efter et par år som arbejdsmand var han klar over, at det var malermester, han skulle være.
 
Allerede det andet år efter Kim startede Malerfirmaet Kim Borch, kunne han give sig selv fast løn, og det gav blod på tanden. I marts 2001 omdannede han firmaet til et ApS og kort tid efter til et A/S. Hans første medarbejdere var praktikanter, men i 2002 ansatte han sin første malersvend, og i 2003 lavede han sin første lærlingekontrakt. Det var med Stine, og det samarbejde udviklede sig, for Stine er faktisk hans kone i dag, og de kører parløb omkring virksomheden. I 2010 havde de investeret i flere ejendomme, og derfor blev firmaet omdannet til Ejendomsselskabet Kim Borch A/S, og et nyt malerfirma under navnet Malerfirmaet Kim Borch ApS så dagens lys.
 
70% faste kunder

Adspurgt om kundeporteføljen fortæller Kim: ”70 % af vores omsætning kommer fra faste kunder. Det er både rart at komme de samme steder og gør salgsarbejdet mindre krævende. Vi har en boligforening med 200 lejemål, som vi servicerer fast samt en ejendom, og derudover har vi mange skoler. Tidligere havde vi også en del private, men det har vi ikke mere. Det er helt fint.”


Læs hele artiklen her
Hvis du ønsker, at din virksomhed skal være næste medlemsportræt,
så skriv til Helle på helle@simonsen-co.dk
Generalforsamling i Malersektionen
 

Næste generalforsamling er allerede programsat.

Sæt kryds i kalenderen den 22. april 2022.
Hvis du har ønsker til noget, vi skal sætte fokus på i nyhedsbrevet, så skriv meget gerne til helle@simonsen-co.dk.
Nye medlemmer

Vi er glade for at byde velkommen til følgende nye medlemmer:

1. beFair Painters ApS, Stamholmen 111A, 2650 Hvidovre, tlf. 70505111, mail: befair@painters.dk
 
2. H. H. Maleren ApS, Tobaksvejen 20, 2860 Søborg, tlf. 31570081, mail: info@hhmaleren.dk
 
3. Malerfirmaet Anton & Co ApS, Smedeland 7, 2600 Glostrup, mail: thomas@anton.co.dk

 
Regler for SH-betaling

Der har i den senere tid været stillet spørgsmål om, hvorledes optjeningen og udbetalingen af søgne- helligdagsbetaling (SH) skal administreres. Jeg håber, at denne lille belysning af området kan være med til at gøre den administrative hverdag lidt nemmere.
 
SH-betalingen er beskrevet i Maleroverenskomsten 2020 mellem DI Byggeri og Malerforbundet i §6 side 19 -21. Her er reglerne beskrevet ift. hvilken beregningsprocent, der skal anvendes, hvilken optjeningsperiode, der er gældende, samt under hvilke regler det optjente beløb kan udbetales.
 
Reglerne kort fortalt
 
Optjeningsperioden følger kalenderåret. Dette er vigtigt at notere sig, da der efter indførelsen af den nye ferielov ikke længere er et sammenfald imellem optjeningsperioden for feriepenge, som nu er samtidsoptjent, og SH-betalingen. Beregningsgrundlaget for SH-opsparingen kan læses øverst i §6.1 side 20 og er i skrivende stund 11,75% stigende pr. 1. marts 2022 til 12,75% af den ferieberettigede løn. Beløbet dækker påskeraten med 2/5, juleraten med 1/5 og de 5 feriefridage med 2/5 af det optjente beløb. Læs mere her.

Lars Eitmann, Konsulent, tlf. 5218 5966, laei@di.dk
.
Arbejdstilsynet planlægger øget tilsyn i malerbranchen i 2022

Arbejdstilsynet vil fra marts 2022 i forbindelse med det helhedsorienterede tilsyn have ekstra fokus på kemi og ergonomi.

Arbejdstilsynet vil fra næste måned gennemføre en indsats i bygge- og anlægsbranchen, herunder hos Malersektionens medlemmer, både hos malerne og tagmalerne. Fokus vil være på kemi, løft og bæring samt arbejdsstillinger. På kemiområdet vil der være fokus på respirabelt kvartsstøv, byggestøv generelt, men også asbest og træstøv samt den kemiske risikovurdering. 

Hjælp til tilsynene

DI Byggeri inviterer medlemmer til Teams møde d. 7 marts 2022, hvor tilsynschef i Arbejdstilsynet Lene Teilberg vil fortælle om den kommende tilsynsindsats i Bygge og Anlæg, og hvor det vil være muligt at stille spørgsmål. 

Du kan tilmelde dig her: Teamsmøde: Arbejdstilsynets tilsyn i 2022 i Bygge og Anlæg (danskindustri.dk) senest den 1. marts 2022.

Branchevejledninger for arbejdsmiljø

Hos Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg kan du finde relevante branchevejledninger og faktaark vedrørende arbejdsmiljøregler for malerfaget Malere - bfa-ba.dk.

Gratis konsulenttjeneste

Det er ligeledes muligt at etablere et gratis samarbejde med Konsulenttjenesten (BFA Bygge & Anlægs nye konsulenttjeneste - bfa-ba.dk), der kan hjælpe med at implementere tiltag, som kan forbedre arbejdsmiljøet. Læs nærmere nedenfor.

Ved spørgsmål kontakt
Chefkonsulent Britta Marie Mørk Johansen, Arbejdsmiljø DI Byggeri på 
72160254 eller 
Chefkonsulent Søren Eggert Beck, Arbejdsmiljø DI Byggeri på 
72160295.
Gratis hjælp til arbejdsmiljøet
 

DI-Byggeri og Malersektionen har i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg skabt en ny gratis konsulenttjeneste til hjælp med arbejdsmiljøet i virksomhederne. 
 
Den nye konsulenttjeneste er et gratis tilbud til malere og tagmalere med det formål at fremme en sikker- og sund arbejdskultur i virksomhederne. Konsulenttjenestens erfarne medarbejdere vil hjælpe med aktuelle arbejdsmiljøudfordringer, og vejlede dig i, hvordan praktiske løsninger kan blive implementeret i driften. 
 
Få en konsulent ud på pladsen eller i virksomheden

Når du bestiller et forløb, tager det udgangspunkt i jeres behov og styrker. Det kan være en hjælp til at nedbringe ulykker, farlig kemi eller nedslidning. I kan for eksempel arbejde med at få styr på kemien og den kemiske risikovurdering, bruge et smart teknisk hjælpemiddel til løft, eller hvordan arbejdsmiljøet kan fremmes igennem ordremodtagelsen. 
 
Et forløb med den nye konsulenttjeneste består af tre besøg ude hos jer, hvor I sammen kortlægger, hvilke områder I ønsker at arbejde med. Imellem besøgene arbejder I med en eller flere konkrete arbejdsmiljøaktiviteter over nogle måneder. Konsulenttjenesten består af erfarne arbejdsmiljøfolk og er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. 
 
Bestil et besøg her (https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/)  eller ring til konsulenttjenesten på tlf.7217 0013.
DI Byggeri Malersektionen annoncerer i profilbrochure for DEAS
Kurser i DI Byggeri

Tilmeld dig et af DI Byggeri's spændende og veltilrettelagte kurser. Du kan læse mere om det enkelte kurser ved at klikke på linket.

1. Jura når du arbejder for forbrugere - online
Tidspunkt: 17. marts og 28. juni - 3 timer

Der er en række forhold, du bør kende, hvis du arbejder for forbrugere. Du bør for eksempel kende AB-Forbruger og vide, hvad der gælder, hvis du ikke aftaler AB-Forbruger.

Læs mere om kurset her: 
Jura for dig, der arbejder for forbrugere - Online (danskindustri.dk)


2. Aftaleret for SMVér - online
Tidspunkt: 8. marts og 12. maj - 1 time

Kan du genkende nogle af følgende situationer:
Du er kommet til at lave en regnefejl i dit tilbud, og nu vil du gerne have det rettet. Kan du kræve det?
Din bygherre takker ja til dit tilbud, men kommer samtidig med rettelser eller ændringer til dit tilbud. Er du så stadig bundet af dit tilbud?
Din aftalepart mener ikke, I har lavet en aftale, fordi der ikke er en underskrift på en kontrakt. Kræver en aftale altid en underskrift?
Afsæt kun 1 time til at blive klogere på aftaleret og læs mere om kurset her: 
Aftaleret for SMV'er - Online (danskindustri.dk)
 
Ansøg om midler fra

Entreprenørforeningens Understøttelsesfond


Entreprenørforeningens Understøttelsesfond opløses efter flere års stille tilværelse. Derfor åbnes der for at søge om fondens midler, hvis man lever op til kravene.

Entreprenørforeningens Understøttelsesfond blev oprettet af Entreprenørfonden tilbage i 2002, og er siden blevet administreret af en bestyrelse bestående af bestyrelsesmedlemmer fra det tidligere Dansk Byggeri.

Nu opløses fonden efter at have levet en stille tilværelse i flere år. Afkastet af formuen har ikke været stor nok, og da der ikke er udsigt til, at dette ændrer sig, har fonden valgt at blive opløst og uddele formuen til dennes formål. Man kan derfor nu søge fondens midler, hvis man lever op til kravene.

Læs om kravene her.
Satser pr. 1. marts 2021

De generelle satser, der er gældende pr. 1. marts 2021 kan downloades her.

Har du spørgsmål omkring satserne, er du velkommen til at kontakte Lars Eitmann på tlf. 7216 0158, mobil 5218 5966 eller mail laei@di.dk.
Facebook
Website
LinkedIn
DI Byggeri Malersektionen
H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V - Tlf: 7216 0158 - laei@di.dk


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
DI Dansk Byggeri Malersektionen · H.C.Andersens Boulevard 18 · Copenhagen V 1553 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp