Copy
Bekijk deze e-mail in je browser


 NIEUWSBRIEF 30 oktober 2020 

School voor Persoonlijk Leren en Talentonderwijs

 

Zoals we vorige week lieten weten, ontvangt u van ons regelmatig een update over alle coronazaken. Om het aantal berichten te beperken, krijgt u van ons in het vervolg alleen op vrijdagen en bij nieuwe ontwikkelingen een nieuwsbrief. Bijvoorbeeld bij nieuwe maatregelen, als veel medewerkers afwezig zijn en we roosters moeten aanpassen of als veel leerlingen ziek worden.
 
Een school heeft als leefgemeenschap regels nodig. Juist ook nu vanwege corona en de invloed ervan op onze gezondheid en een veilige leeromgeving. Hieronder zetten wij de regels en afspraken zoals die nu gelden nog eens op een rij.
 
Eenrichtingsverkeer
In de school is nog steeds sprake van eenrichtingsverkeer. Dit zorgt ervoor dat leerlingen elkaar niet tegenkomen in de gangen. Omdat er zo meer ruimte is hoeven leerlingen en medewerkers niet uit te wijken voor tegenliggers en kan de onderlinge afstand zo groot mogelijk blijven.
 
Gescheiden pauzes
We pauzeren in verschillende kleinere groepen door aanpassingen in het rooster.
 
Mond-neus-maskers verplicht.
Met ingang van deze week zijn de mond-neus-maskers verplicht. Onze medezeggenschapsraad staat er volledig achter dat we dit opgenomen hebben in de schoolregels. Daardoor is het een huisregel geworden en kunnen we deze ook handhaven.
Elke ochtend staan conciërges samen met leden van de schoolleiding bij de ingang om leerlingen te helpen te wennen aan deze nieuwe regel. Bijna alle leerlingen komen al met een mond-neus-masker de school binnen! Fijn! We noteren de naam van leerlingen die vaak zonder op school komen en nemen zo nodig contact op met thuis voor overleg.

Ventilatie
Soms waaien we het gebouw bijna uit omdat alle ramen en deuren tegenover elkaar open staan. Ondanks dat ons ventilatiesysteem in orde is en overuren maakt, blijven wij de lokalen goed ventileren. Warme kleding is met het oog daarop zeker verstandig.
 
Personeel
Wij houden als personeel en leerlingen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. De inrichting van onze personeelskamer is aangepast zodat we er met een beperkt aantal collega’s kunnen pauzeren. Ook dragen alle collega’s natuurlijk een mond-neus-masker. Enkele collega's dragen daarnaast tijdens de les een gezichtsscherm. In alle lokalen staan spatschermen staan zodat leerlingen toch aan het bureau geholpen kunnen worden.
Onze overleggen zijn vanaf afgelopen woensdag weer zo veel als mogelijk digitaal en dus op afstand. Voor niemand een pretje, maar het moet. Vanaf deze week houden we ook externe bezoekers weer zoveel mogelijk buiten het gebouw en bellen of overleggen we via MS Teams.
 
Resultaat
Wat is nu het resultaat van al dit extra werk? Op het moment van het schrijven van deze update, zitten 3 leerlingen thuis met corona. Ondanks dat de landelijke aantallen behoorlijk stijgen, blijft dit aantal op Het Stormink gelukkig bijzonder laag. Het is ook goed om te vermelden dat de GGD met het bronnen- en contactonderzoek geen enkele besmetting heeft kunnen herleiden naar onze school. De besmette leerlingen hebben tot nu toe allemaal het virus buiten de school opgelopen. Ook bij het personeel is het aantal coronagevallen in de afgelopen periode op een hand te tellen. Deze besmette personeelsleden zijn gelukkig niet in direct contact met leerlingen geweest. Door de maatregelen, maar soms bijvoorbeeld ook doordat zij in de vakantie ziek waren. Wij zijn blij met deze lage besmettingsaantallen. We zijn ervan overtuigd dat de regels en afspraken daartoe hebben bijgedragen. Daarom gaan wij hier ook mee door. We doen er alles aan om school een veilige en gezonde plek te houden. We besteden tijd en aandacht aan leerlingen en ouders/verzorgers met vragen en zorgen, of aan hen die gewoon even hun verhaal kwijt willen. Ook daarin hebben wij als school een belangrijke rol en een voorbeeldfunctie.
 
Samen
Wij vragen van u als ouder/verzorger met ons mee te doen, onze maatregelen te ondersteunen, ook als u af en toe denkt "moet dat nou...".
Als wij samen één geluid laten horen naar leerlingen geeft dat duidelijkheid en voorspelbaarheid.


En uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: Goed onderwijs in een veilige leeromgeving.
 

 

 
Facebook
Website
Instagram