Copy
Bekijk deze e-mail in je browser


 NIEUWSBRIEF 17 december 2020 

School voor Persoonlijk Leren en Talentonderwijs

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

In deze laatste nieuwsbrief van 2020 twee onderwerpen die we graag onder de aandacht brengen:


Portretrecht
Heeft u nog geen kans gezien het portretrecht van uw zoon/dochter in SOM in te vullen willen we u alsnog verzoeken dit te doen.

Middels deze link vindt u nadere instructies.


Thuisonderwijs na de kerstvakantie
Afgelopen maandag berichtten wij u over de sluiting van ons schoolgebouw. Daarna kwam de sluiting van het onderwijs in heel Nederland. Inmiddels hebben we kunnen uitwerken hoe wij binnen de maatregelen ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen vormgeven. De afgelopen twee dagen zijn er al weer online lessen geweest. Een zeer snelle omschakeling, die vrijwel vlekkeloos is verlopen voor iedereen!
De eerste twee weken van januari 2021 zal het onderwijs nog online zijn. Ook dan volgen we zoveel als mogelijk het reguliere lesrooster. Wel zijn er enkele aanpassingen: de lesdag begint dagelijks om 9.00 uur. Hierdoor kunnen collega’s die thuis werken eerst hun eigen kinderen helpen met het opstarten van hun schoolwerk, zodat ze daarna helemaal voor onze Stormink leerlingen beschikbaar zijn. We schakelen tijdelijk over naar een rooster van 30 minuten. In die tijd is er contact tussen docent en klas via Teams. Er wordt uitleg gegeven en opdrachten worden besproken. In de middag is hierdoor meer tijd voor leerlingen om volgens hun eigen planning opdrachten uit te werken en bij vragen per mail/chat contact te zoeken met de docent. De docent gebruikt deze tijd weer voor het uitwerken van nieuwe lessen en het helpen van individuele leerlingen.

Voor alle klassen hanteren we dezelfde lestijden:
1e les    9.00 – 9.30 uur
2e les    9.30 – 10.00 uur
3e les    10.00 – 10.30 uur
4e les    11.00 – 11.30 uur
5e les    11.30 – 12.00 uur
6e les    12.00 – 12.30 uur
7e les    13.00 – 13.30 uur
8e les    13.30 – 14.00 uur

Daarna huiswerkopdrachten uitwerken en waar nodig individuele hulp via chat/mail.
Op maandag 4 januari 2021 zijn leerlingen lesvrij. Dit was in het jaarrooster al gepland als studiedag voor medewerkers. Dat houden wij ook zo. Vanaf dinsdag 5 januari volgen de leerlingen hun rooster zoals aangegeven is in SOM.
De planning van de afronding van het eerste halfjaar (projectweek, leerlingbespreking, cijfers) passen wij aan, passend bij de wensen en mogelijkheden van docenten en de regelgeving. Waar nodig krijgen jullie hierover uiteraard nader bericht.
Leerlingen die dat nodig hebben, kunnen hun online lessen op school volgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in ons Expertisepunt, maar ook voor leerlingen die thuis niet de rust vinden om zich te concentreren. Via de mentoren hebben wij een inventarisatie gedaan. Deze leerlingen ontvangen maandag 4 januari van ons bericht. Krijg je geen bericht, maar wil je wel op school werken (of wilt u dit graag voor uw zoon of dochter) overleg dan met de mentor. Die kan regelen dat er op school opvang beschikbaar is.

Tot slot spreken wij de hoop uit dat jullie allemaal gezond blijven (of weer snel worden) en wensen wij iedereen een hele fijne kerstvakantie. Graag tot in 2021!


 
 

 
Facebook
Website
Instagram