Copy
Bekijk deze e-mail in je browser

 


 NIEUWSBRIEF 1 - SEPTEMBER 2020 

School voor praktijkonderwijs

Voorwoord

Al 6 weken op weg
Arkelstein draait inmiddels alweer 6 weken. Wat was het spannend om na zo’n lange tijd weer te beginnen met volle klassen. Een nieuwe (bekende) directeur en vele nieuwe gezichten. Zowel bij de leerlingen als bij collega’s. 

De afgelopen weken hebben we al veel leuke lessen en activiteiten gehad. In deze nieuwsbrief is hier een beetje over te lezen, maar onze Facebook en Instagram pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Leuk om zo op de hoogte te blijven. Volgt u ons ook? 
 

Toch blijft het onderwijs een uitdaging. We merken de laatste weken dat zowel collega’s als leerlingen regelmatig afwezig zijn i.v.m. milde klachten of wachtende zijn op de testuitslagen. Na de zomervakantie hebben we gelukkig nog niemand gehad die positief is getest. We hopen dat dit zo blijft. 
 

Het verzorgen van alle lessen blijft een uitdaging. We proberen zoveel mogelijk de lessen te vervangen. We hebben 2 extra collega’s aangesteld voor vervangingen. Helaas zal het de komende tijd wel gaan voorkomen dat de lessen niet meer opgevangen kunnen worden. We proberen u altijd zo snel mogelijk te informeren. Een voorbeeld: vandaag zijn 10 collega’s afwezig, zowel door ziekte als verlof. Trots op de vele collega’s die vandaag extra werken, zodat er geen leerling naar huis hoeft.  
 

Naast de dagelijkse en normale lessen, zijn we vorige week gestart met het geven van de inhaallessen. Voor de zomervakantie heeft een grote groep leerlingen geen examen kunnen doen. Wij geven deze leerlingen de kans om het voor de kerstvakantie alsnog te halen. Veel leerlingen maken hier gebruik van. Zij komen op maandagavond op school voor de lessen Baliemedewerker, VACO (bandenwissel), schilderen, werken in de winkel en voor schoonmaak.  Zelfs leerlingen die de school al officieel verlaten hebben. Ik wens alle leerlingen veel succes. 
 

Meer informatie bijv. over regels en afspraken kunt u vinden in de schoolgids
 

Lia Suurd 

Directeur Arkelstein 

Corona

 Corona, wat kunnen wij wel en niet opvangen 

Zoals hierboven al beschreven, zijn er regelmatig leerlingen en collega’s afwezig. Op de website kunt u de beslisboom vinden. Dit geeft de richting aan wanneer uw zoon/dochter thuis zou moeten blijven of toch naar school kan gaan. Het blijft: houd uw kind thuis als het klachten heeftIs uw zoon/dochter niet ziek zijn, maar moet hij/zij toch langdurig thuisblijven dan kunt u via de mentor thuiswerk aanvragen.  
 

Het kan ook voorkomen dat de docent afwezig is. De school probeert dit zoveel mogelijk te vervangen. Mocht de docent niet ziek zijn, maar toch niet naar school mogen dan kan de docent vanaf thuis de lessen geven. Uitgangspunt blijft dat wij proberen de leerlingen zoveel mogelijk op school te laten zijn. De praktijklessen zullen dan helaas wel vervallen. Dit zijn ook lessen die lastig thuis aangeboden kunnen worden. Maar er zijn zeker creatieve ideeën.  

Wij doen ons uiterste best om de school zoveel mogelijk open te laten zijn en ook te laten blijven. We hanteren de richtlijnen, zodat we dit op Arkelstein kunnen waarborgen. 

 • Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot volwassenen 
 • Het personeel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar
 • De ruimtes worden continu geventileerd (graag warme kleding en in laagjes)
 • We wassen regelmatig onze handen en in elke ruimte is desinfecteer middel
 • We niezen en hoesten in onze elleboog
 • Ouders en overige bezoekers mogen alleen na het maken van een afspraak op school komen. Zij registreren zich bij de administratie. 
 

Algemene data

 • 30 september: studiedag, lesvrij. Stages gaan door.
 • 12 t/m 23 oktober: herfstvakantie
 • 21 december t/m 1 januari: kerstvakantie
 • 26 januari: studiedag, lesvrij. Stages gaan door.
 • 22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie
 • 2 april: studiedag, lesvrij. Stages gaan door.
 • 5 april: Tweede Paasdag
 • 26 april t/m 7 mei: meivakantie
 • 13 t/m 14 mei: Hemelvaart
 • 24 mei: Tweede Pinsterdag
 • 28 mei: studiedag, lesvrij. Stages gaan door.
 • 29 juni: studiedag, lesvrij. Stages gaan door.
 • 12 juli t/m 20 augustus: zomervakantie

We gaan weer op stage!     
                  
In de krant en op TV heeft u misschien wel gehoord dat er een enorm tekort is aan stageplaatsen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de Corona-crisis. Leerlingen die bijvoorbeeld in de detailhandel geen stage kunnen vinden worden aangemoedigd om het bij andere bedrijven te proberen. "Kies iets wat er op lijkt, de next best thing. Bij bouwmarkten en tuincentra gaat het bijvoorbeeld wel goed. Dan kun je toch leren in de beroepspraktijk."

Arkelstein heeft momenteel in Fase3 ruim 100 leerlingen die een stageplek nodig hebben.
Wij zijn superblij met al onze stagebedrijven; hierdoor is het nu al mogelijk dat 93 leerlingen een stageplek hebben gekregen. Dit zijn plekken in diverse sectoren: horeca, detail, schilderen, zorg&welzijn, groen, magazijn, productie, bouwen/onderhoud en autotechniek.

Heeft u vragen over de stage van uw dochter/zoon dan kunt u daarvoor uiteraard terecht bij haar/zijn stagedocent.

We verheugen ons weer op mooie stages dit schooljaar!

Het stageteam.

Bloemschikken en Textiel

Hier ziet u leerlingen enthousiast aan het werk voor de Keuzevakken Bloemschikken en Textiel. De leerlingen maken bloemstukjes en bloemen op de vaas ter aankleding van de school. Ook maken ze vaak speciaal voor een mentor een vaas met bloemen of een bloemstukje. De leerlingen kunnen ook werken op de naaimachine om een kussen, een hoes voor een bloempot of een speldenkussen te maken.

C-klas

Drie brugklassen op Arkelstein. Hetzelfde maar ook verschillend. Het hoe, wat en waarom van een C-klas.

Dit schooljaar zijn we op Arkelstein gestart met drie brugklassen. De 1A klas draait een regulier praktijkonderwijsprogramma. In de 1B klas zitten leerlingen die aan het eind van dit schooljaar misschien de overstap gaan maken naar basisniveau op een andere middelbare school. Deze klas draait een programma dat gelijk is aan dat van de Marke gecombineerd met praktijkvakken.
 
Nieuw in ons “Arkelstein assortiment” is de C-klas.  Na een A en een B klas is een C klas natuurlijk een logische derde.De letter C staat echter ook voor ‘Care’, wat ‘zorg’ betekent. In onze klas werken we in dezelfde reguliere methodes als de leerlingen in de A klas met daarbij extra zorg en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Onze klas, van twaalf leerlingen, heeft twee vaste mentoren en elke dag ondersteuning van onze klassenassistent mevrouw Bergsma. De klas is verdeeld in twee vaste praktijkgroepen en mevrouw Bergsma gaat met een groep mee naar een praktijkvak als de andere zes leerlingen theorieles hebben in de stamklas. Zijn al onze twaalf leerlingen in de stamklas, dan is er altijd ondersteuning van een tweede paar handen en ogen. Voor leerlingen is het rooster duidelijk en de vaste gezichten bieden houvast.
 
In de afgelopen weken hebben we elkaar al een stuk beter leren kennen en kunnen we nu met zekerheid zeggen …. “Wat een leuke klas zijn wij!”

Ouderraad zoekt u!

 De ouderraad en Arkelstein hebben u nodig. 
 

Arkelstein wil graag weten hoe u als ouder over de school denkt. Hoe we Arkelstein (nog) aantrekkelijker kunnen maken voor de leerlingen. Of dat er aanpassingen nodig zijn in ons onderwijsaanbod. Uw stem is van groot belang. 

Kortom: we kunnen wel versterking gebruiken… grijp uw kans en kom ook in de ouderraad! We vergaderen zes keer per jaar op maandagavond en zijn we aanwezig op het open huis en ondersteunen we waar nodig. De eerste vergadering is maandagavond 5 oktober om 19.00 uur op Arkelstein. 

U kunt zich opgeven via: l.suurd@ettyhillesumlyceum.nl 

Etty goes Cycling


Betreft: Etty goes Cycling driedaagse sponsorfietstocht
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
Op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 juni 2021 zal de tweede editie van Etty goes Cycling plaatsvinden. Het evenement betreft een Etty Hillesum Lyceum sponsorfietstocht van en naar onze school in Deventer. In het schooljaar 2018-2019 heeft de eerste editie van Etty goes Cycling plaatsgevonden. In dat jaar fietste een groep van zestig leerlingen, ouders en docenten van het Etty Hillesum Lyceum van de Oegandese Ambassade in Brussel naar onze school in Deventer. Het gaat om een uniek evenement waarbij leerlingen, ouders en docenten van alle locaties samen fietsen voor Uganda. Deelname aan de driedaagse sponsorfietstocht van circa 300 km staat open voor alle sportieve leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum.
 
Heeft u een sportieve zoon of dochter die houdt van een uitdaging en die graag wil fietsen voor het goede doel, informeer hem of haar dan zeker over Etty goes Cycling. Vereiste is dat uw zoon of dochter in het bezit is van een racefiets en een helm of de mogelijkheid heeft een racefiets en helm te lenen. Bij interesse kunnen leerling en ouder(s)/verzorger(s) zich aanmelden voor de informatieavond die zal plaatsvinden op maandagavond 9 november 2020. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar ettygoescycling@ettyhillesumlyceum.nl . Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) zelf ook interesse hebben om naast uw zoon of dochter deel te nemen aan Etty goes Cycling, dan kunt u dit tevens in de mail vermelden.
 
De locatie van de informatieavond zal via mail worden gecommuniceerd naar alle deelnemers. In verband met de dan geldende Corona maatregelen zou het ook een online informatieavond kunnen worden.

Wellicht tot op de informatieavond!
 
 Met vriendelijke groet,
 
Namens de organisatie
 Dhr. P. van Leuteren

Facebook
Website
Redactie: Team Communicatie Arkelstein
info.arkelstein@ettyhillesumlyceum.nl

Wil je aanpassen op welke wijze je deze nieuwsbrief wil ontvangen? Je kunt hier je voorkeuren aanpassen of hier uitschrijven