'Dit is het 12de en laatste Kunstfort ❤️  Receptje. Toen Nederland in maart voor het eerst in lockdown ging, zijn we begonnen met deze brievenreeks voor en door onze gemeenschap. Het was heel inspirerend en hoopgevend om onze lokale, landelijke en internationale vrienden in verbinding te houden. Vele kunstenaars die de afgelopen jaren kunst toonden op en met het Kunstfort, droegen bij met online presentaties. Geert Snoeijer maakte fotoportretten 'op afstand' thuis bij onze vrijwilligers. En diverse buren en relaties deelden hun gedachten en wensen. Nu een nieuw jaar is aangebroken, en we wederom in lockdown zitten, eindigen we deze brievenreeks en broeden we met plezier op nieuwe ideeën. Binnenkort ontvangen jullie meer informatie over onze fysieke en online programmering! Kunstwerken en updates blijven we ook delen op social media.'

"This is the 12th and last Kunstfort ❤️  Receptje. When the Netherlands faced their first lockdown in March, we started this series of letters for and by our community. It was very inspiring and hopeful to keep our local, national and international friends connected. Many artists who showed art on and with the Kunstfort in recent years, contributed with online presentations. Geert Snoeijer made ‘distanced’ photo portraits at the homes of our volunteers. And various neighbors and relations shared their thoughts and wishes. Now that a new year has arrived, and most parts of the world find themselves in yet another lockdown, we are ending this letter series and are excited to develop new ideas. You will soon receive more information about our physical and online programming. Of course we will also continue to share artworks and updates on social media."


—Zippora Elders, directeur / director
#KunstfortSprouts
Kim David Bots, Excerpt from ST (Untitled yet), 2020

S.T. (nog zonder titel) is een pseudo-educatieve video die de kijker in +/- 22 minuten meeneemt door het landschap van Huisduinen in het Noorden van Nederland, onophoudelijk vergezeld door een metronoom. De video is ontstaan als deel van een serie ‘oefeningen’ in het kader van een residentie bij het Pompgemaal in Den Helder. Het is een naarstig catalogiseren van het Pompgemaal en de omgeving, opgejaagd door een metronoom, op zoek naar mogelijke ‘materiaal van waarde.’'

S.T. (untitled yet) is a pseudo-educational video that takes the viewer in +/- 22 minutes through the landscape of Huisduinen in the North of the Netherlands, continuously accompanied by a metronome. The video was created as part of a series of "exercises" in the context of a residence at the Pompgemaal in Den Helder. It is a diligent cataloging of 'het Pompgemaal' and its surroundings, chased by a metronome in search of possible 'material of value.'"

—Kim David Bots (Kunstfort in 2017)


Audio 22 minutes. Courtesy the artist. 2020. The entire video can be watched on vimeo.
kimdavidbots.com / billytown.org

#KunstfortVisits
Vrijheid in je hoofd
 

‘Werken op het eiland van het Kunstfort brengt een bijzondere dynamiek met zich mee, vrijheid in je hoofd op een terrein dat ter verdediging gebouwd is. Overmeesterd door de uitvinding van het vliegtuig, opnieuw invulling gegeven door visie op kunst en maatschappij. Met een klein hecht team houden we de natuur in toom en geven we creativiteit de vrije ruimte. Laten we geloven dat we dit jaar weer met zijn allen kunnen genieten van wat het forteiland te bieden heeft.


“Working on the Kunstfort island brings along a special dynamic, freedom in your head on a site that has been built for defense. Overpowered by the invention of the air plane, redefined by a vision on art and society. With a small solid team we keep nature in line and we give free rein to creativity. Let's hope that we soon can enjoy again what the fort island has to offer.” 

—Martijn Kalkhoven, assistent beheer / assistant building management
 

Foto: Martijn op afstand in zijn tuin, oktober 2020, door Geert Snoeijer
#KunstfortKommunity

Kunstfort Projects: Bee Heroes

De landbouwsector beslaat zo’n 60% van het Nederlandse oppervlak. Het is dan ook een positieve trend dat steeds meer agrariërs hun bedrijf (willen) verduurzamen, met onder andere aandacht voor biodiversiteit. Als wij deze boeren steunen door hun producten af te nemen krijgen zij meer slagkracht, wordt het boerenlandschap gezonder en dragen wij als consument ook bij aan de wereldwijde strijd tegen klimaatopwarming.’ 

“The agricultural sector covers about 60% of the Dutch surface. It is therefore a positive trend that more and more farmers (want to) make their business more sustainable, with a focus on biodiversity. If we support these farmers by purchasing their products, they gain more effectiveness, the farming landscape becomes healthier and we as consumers also contribute to our collective fight against global warming.”

—Mariken Straat, projectleider / project leader Kunstfort Projects: Bee Heroes


Deze lente organiseert Kunstfort Projects: Bee Heroes een feestelijke veldwerkdag met onder andere de eigen vrijwilligersgroep, Slow Food Youth Network Amsterdam, jongerentrainee's van Haarlemmermeer Voor Elkaar en bioloog en wilde bijen-kenner Soesja van Wijgerden. Lokale en regionale natuurprojecten hebben een positieve impact op de biodiversiteit die wereldwijd onder druk staat. Lees hier meer en blijf op de hoogte over deelname!


This Spring, Kunstfort Projects: Bee Heroes organises a festive fieldwork day with Slow Food Youth Network Amsterdam, Haarlemmermeer Voor Elkaar and biologist and wild bee expert Soesja van Wijgerden. Local and regional nature projects have a positive impact on the biodiversity which is under pressure worldwide. Read more here and stay informed about participation!

Foto: Ecologisch bijenbloemenveld Park Vijfhuizen, zomer 2020.

#KunstfortPotion
Romige risotto
 
In de moestuin is de palmkool een opvallende verschijning met zijn donkergroene kleur en lange schubachtige bladeren. De smaak van palmkool, ook wel cavolo nero genoemd is verfijnder dan andere kolen en combineert heel goed met de zachte en romige textuur van risotto-rijst.
       We snijden 500 gram koolblad in kleine stukken (de dikke nerven halen we eraf). Dan snipperen we 2 uien en 3-4 tenen knoflook en raspen wat sinaasappelschil (fijn). We zetten 1 liter groentebouillon op en laten de palmkool hier 5 minuten in koken. Haal de gekookte bladeren met een spatel uit de bouillon en laat uitlekken in een vergiet. We fruiten de uien en knoflook even in de olie. Dan voegen we 300 gram risotto (arborio) toe en roeren het goed door. We blussen het af met een scheutje witte wijnazijn en een beetje sinaasappelsap. We voegen een scheut van de bouillon toe met de sinaasappelrasp en zetten het vuur zacht. Ondertussen snijden we 400 gram kastanje-champignons in vieren en bakken ze kort in wat olie. Beetje bij beetje blijven we bouillon toevoegen totdat de rijst smeuïg is. Dan gaan de palmkool en champignons erbij. Als laatste doen we 100 gram Parmezaanse kaas door de rijst en brengen het gerecht op smaak met zout en peper. We laten de risotto met de deksel op de pan 2 minuten rusten. Bij opdienen strooien we pijnboompitten over de borden.


In the vegetable garden, the palm cabbage is a striking appearance with its dark green colour and long scaly leaves. The taste of palm cabbage, also called cavolo nero, is more refined than other cabbages and blends very well with the soft and creamy texture of risotto rice.
       We cut 500 grams of palm cabbage leaf into small pieces (we remove the thick veins). Then we chop 2 onions and 3-4 cloves of garlic and grate some orange zest (finely). We put on 1 liter of vegetable stock and blanch the palm cabbage for 5 minutes, then let it drain in a colander. We fry the onions and garlic in the oil. Then we add 300 grams of risotto (arborio) and stir it well. We deglaze it with a dash of white wine vinegar and a little bit of orange juice. We add a dash of stock with the orange zest and reduce the heat. In the meantime, we cut 400 grams of chestnut mushrooms into quarters and fry them briefly in some oil. Little by little, we add stock until the rice is smooth. Then we add the palm cabbage and mushrooms to the rice. Finally, we add 100 grams of Parmesan cheese to the dish and season it with salt and pepper. We let the risotto rest for 2 minutes with the lid on the pan. When serving, we sprinkle pine nuts over the plates.


Foto: Borrel na performance Eric Peter, augustus 2020, door Maarten Nauw
#KunstfortSprouts
#KunstfortVisits
#KunstfortKommunity
#KunstfortPotion
Corona: Kunstfort in retraite 

Sinds 2016 is onze programmering geïnspireerd door sciencefiction: een artistiek kader voor het UNESCO-werelderfgoed waar we een belangrijk onderdeel van zijn.
       Vanaf eind 2019 hebben we dit bijgestuurd richting thema's van betovering, helen en vruchtbaarheid, nog steeds in de context van het verbeelden van alternatieve realiteiten. We reflecteren op de statische fort-architectuur en de verhalen daarover; we willen lokale en internationale gemeenschappen versterken; en we hopen lichaam en geest artistiek te bezielen met natuur en kunst.
       In de huidige crisis blijken deze denkwijzen nog relevanter. Een missie rond herstel is passend nu een pandemie onze dagelijkse realiteit bepaalt. Echter, door al jaren met onderwerpen als dystopie en apocalyps te werken, realiseren we ons ook dat herstel allang noodzakelijk was nu klimaat, middelen en arbeid onmogelijk uitgeput raken – momenteel zichtbaarder dan ooit.
       Voorlopig zullen we onze programmering organisch voortzetten, dit betekent: nieuwe ideeën ontwikkelen zonder te pushen, tijd nemen om gesprekken te voeren met kunstenaars, en focussen op de (mentale) gezondheid van de gemeenschap: onze vrijwilligers, teams, vrienden, bezoekers, medebewoners en natuurlijk kunstenaars.


Corona: Kunstfort in retreat

Since 2016 our programming has been inspired by the genre of science fiction as an artistic perspective on the UNESCO world heritage we're an important part of.
       From 2019 onwards we redirected this to modes of enchantment, healing and fertility, yet still in the context of imagining alternative realities: we like to rethink the bold fortress architecture and the narratives surrounding it; we want to enforce the local and global communities; and we hope to artistically fertilize our minds and souls by collaborating with artists on these lands.
       With the current crisis these lines of thinking seem even more relevant. Recovery mode fits the current tide now a pandemic is determining our lives. But through working with topics such as dystopia and apocalypse for some years now, we realized recovery was urgently needed in any way, with climate, resources and labour having been increasingly exhausted already - and indeed all the more visible right now.
       So in this period we'll continue our work organically, which means: if ideas sprout we'll develop them without pushing them, we'll take time to collaborate with artists who initiate conversation, and we'll focus on the health of our community, our volunteers, our teams, our friends, our audiences, our co-habitants and of course our artists.
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2144 EE Vijfhuizen
Kunstfort.nl
Website
Facebook
Instagram
Twitter
Copyright © 2021 Kunstfort bij Vijfhuizen, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.