Copy
View this email in your browser

Nå kommer det lokallag for Moss og Våler!

 

Morten I. Kerr, mangeårig SLF-tillitsvalgt, er med og dra i gang lokallag for Moss og Våler. Han lar seg ikke stoppe av at han for tiden ikke kan tråkke seg fram på vanlig måte.

Bli med på stiftelsen av nytt lokallag


Sammenhengende sykkelveier, øremerking av midler til sykkel og sykkelblikk på lokale høringer. Dette er noen stikkord for det Morten I. Kerr (bildet) og Idar Fagereng ønsker å jobbe for i Syklistenes Landsforenings lokallag for Moss og Våler, som de har tatt initiativet til å etablere. Dette blir foreningens 18. lokallag.

Det er et markant behov for å skape en delaktighet mellom publikum og planmyndighetene. Et lokallag blir et viktig verktøy for dialog om og evaluering av sykkeltiltak, sier Morten.

Han ivrer også for skilting av lokale og regionale sykkelruter i området.
God veivsiningsskilting av sykkelruter er bra både for de syklende og for de som er potensielle nye syklister. Gjennom skilting finner syklende lettere den beste veien. Samtidig blir mange av de som ikke sykler, klar over at akkurat her finnes det en sykkelrute.


Nå vil Morten og Idar gjerne høre hva som er viktig for andre SLF-medlemmer og andre sykkelengasjerte i disse to kommunene. Han sender en oppfordring om å ta kontakt for å bli med i lokallagsstyret eller spille inn sykkelsaker og -temaer som laget kan jobbe med.

Alle interesserte er velkommen til å delta på stiftelsesmøtet, som vil bli holdt på

Moss Hotel, Dronningens gate 21, onsdag 29. september 19.00–20.30.

Det vil bli lett servering. Alle frammøtte vil få et oppladbart lyktesett. Dette er lykter Syklistforeningen deler ut under høstkampanjen Synlig syklist.


– Med deg på laget får vi løftet fram brukerperspektivet og presset på for å sikre flere trygge og sammenhengende sykkelveier, sier Morten.

Du kan ta kontakt her:
moss@syklistforeningen.no eller 920 30 697 (Morten).
Også lokallagskontakt i Syklistforeningen, Olav Fjeld Kraugerud, kan kontaktes: olav@syklistforeningen.no eller 416 17 337.Program stiftelsesmøtet:

Peter Hovda, by- og regionplanlegger i Moss kommune: «Hva er de gode grepene for å få flere til å sykle i Moss og Våler?»

Den formelle stiftelsen:

Sak 1. Konstituering 

a) Innkalling 
Godkjenning av innkalling 
Registrering av fremmøte medlemmen

Valg av: 
b) Ordstyrer 
c) Referent  

Sak 2. Valg 

Valg av styreleder og styremedlemmer. 

Følgende kandidater stiller til valg:
Morten I. Kerr og Idar Fagereng
Det opplyses om flere kanditater på møtet.
De som kan bli valgt inn, vil på forhånd ha blitt spurt om å stille som kandidater og vil ha sagt seg villige til å påta seg styreverv.  

Sak 3. Vedtekter 


Meld fra om din deltakelse på møtet innen 27. september til:
Sigrid-Amalie Romestrand – sigrid-amalie@syklistforeningen.no eller 947 82 718Velkommen skal du være!

 
Bildene ovenfor er fra Verksåsen og boligfeltet Elvebredden i Moss. Gang- og sykkelvei og fortau fra utbygger – bygget på krav i reguleringplanen – er ferdig langs boligene og mot Osloveien, men hva skjer mot Nesparken?
 
Statens vegvesen og fylkeskommunen har på sin side varslet utsatt bygging og kanskje helt bortfall av gang- og sykkelvei på strekningen Tigerplassen–Nesparken. Det betyr at utbyggers gang- og sykkelvei slutter i skogen.
 
Hva gjør så utbygger for å fullføre det den er pålagt i reguleringsplanene? Og hva gjør kommunens for å kreve reguleringsplanene gjennomført?
 
– Disse eksemplene illustrerer problemstillinger der lokallaget kan være en vaktbikkje og øve påtrykk – slik at vedtatte planer blir gjennomført og sikre at det blir sammenheng i utbyggingen av sykkelveier. Dette er avgjørende for å få flere til å sykle og for å sikre at de som sykler, har et trygt og effektivt veinett å komme seg fram på, sier Morten I. Kerr.
Følg oss Følg oss
Følg oss Følg oss
syklistforeningen.no syklistforeningen.no
Copyright © 2021 Syklistenes Landsforening


Syklistenes Landsforening
Storgata 8
0155 Oslo
post@syklistforeningen.no


Du kan oppdatere din profil her eller melde deg av nyhetsbrevet her.