Copy
Avaa kirje selaimessa

Lastenkulttuurin uutiskirje / joulukuu 2021

16.12.2021

 

Hei lastenkulttuurin ystävä! 

Vuosi 2021 on ollut lastenkulttuurin parissa työskenteleville jälleen olosuhteisiin sopeutumista. Vaikka tilanne on ollut monelta osin epävarma, niin yhteiskuntaa on pystytty vähitellen avaamaan ja lapset ja nuoret ovat päässeet kohtaamaan aidoissa ympäristöissä taidetta ja kulttuuria. Lastenkulttuurin parissa toimivat tahot ovat yhdistäneet voimansa, jotta lasten ja nuorten oikeus taiteeseen ja kulttuurin toteutuu. Tämän eteen teemme töitä myös ensi vuonna.

Kiitos Sinulle lukija, että olet ollut matkassamme kuluneena vuonna! Kiitos myös kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville tärkeästä työstä, jota olette tehneet haastavissa olosuhteissa.

Hyvää joulun aikaa ja mitä parhainta uutta vuotta teille kaikille!

AJANKOHTAISTA

Vuosi 2021 Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa

Vuoden 2021 alkupuoliskon ajan Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto teki aktiivista vaikuttamistyötä kuntavaaleihin liittyen. Tuotimme jäsenistöllemme verkostoitumismahdollisuuksia muun muassa virtuaalisten Kevätpäivien muodossa, jotka toteutettiin yhdessä Luckanin sekä Annantalon kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella käynnistetty Taidetta eskareihin -hanke kesti kesäkuun loppuun asti ja keväällä alkaneessa Youth learning through Arts -hankkeessa järjestettiin työpajoja nuorille sekä kansainvälisiä koulutuksia taidekasvattajille. Kansainvälinen yhteistyö oli muutoinkin kuluvana vuonna isossa roolissa toiminnassamme.

Vuoden aikana osallistuimme moniin tapahtumiin, muun muassa Valtakunnallisiin Lastensuojelupäiviin, Kuntamarkkinoille sekä SuomiAreenaan. Järjestimme useita webinaareja niin lastenkulttuurin toimijoille kuin esimerkiksi kuntien työntekijöille. Marraskuussa järjestimme Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin Lahdessa 150 osallistujalle yhdessä Lastenkulttuurikeskus Efektin kanssa. 

Julkaisimme Lastenkulttuurin kestävän kehityksen oppaan, toimimme Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteenä ja koordinoimme Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanketta. Koronapandemia aiheutti omat haasteensa Taidetestaajat-toiminnalle, mutta rautainen tiimi löysi ratkaisuja, jotta kasit pääsivät testaamaan taidetta. Lapsen oikeuksien viikolle tuotimme materiaaleja lasten kanssa toimivien käyttöön.

Kuluvana vuonna Lastenkulttuuripäivää juhlittiin kokonaisen viikon ajan. Lastenkulttuurin juhlaviikko oli myös ehdolla vuoden kulttuuriteoksi marraskussa pidetyssä Kulttuurigaalassa, mikä olikin mainio huipennus tälle vuodelle.

Aluevaalit 2022 – Kulttuurihyvinvointi kuuluu lapsille ja nuorille 

Kulttuuri ja taide ovat tärkeä osa hyvinvointia. Lastenkulttuurin palvelut ovat olennainen osa muun muassa neuvolatyötä, perhetyötä, lastensuojelua ja sosiaalityötä. Erityisesti koronakriisin aikana ja sen jälkihoidossa tarvitaan johdonmukaisia toimia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Suomen ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.–18.1.2022. Näissä vaaleissa myös lasten ja nuorten äänen tulee kuulua.

Lastenkulttuuri on mukana aluevaaleissa teemalla Kulttuurihyvinvointi kuuluu lapsille ja nuorille.

Lue lisää

Lastenkulttuuri sai oman kestävän kehityksen oppaan

Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas on maksuton ja tarkoitettu lastenkulttuurin toimijoiden lisäksi esimerkiksi opettajien, taidekasvattajien sekä nuorisotyöntekijöiden käyttöön.

Opas antaa konkreettisia ohjeita ja vinkkejä, kuinka kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön säilymisen voi huomioida ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin mielessä omassa taidekasvatustyössä, esitys- ja harrastustoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa. 

Hanki opas

Lastenkulttuuri on mukana Ilmastokannarissa!

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on julkaissut kannanoton yhdessä useiden suomalaisten lapsi- ja nuorisotoimijoiden kanssa, jotta nuorempien sukupolvien osallistuminen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon turvataan yli hallituskausien.

Vaadimme, että:

1) Päättäjät sitoutuvat kuulemaan lapsia ja nuoria ilmastopoliittisessa päätöksenteossa

2) Nuorten ilmastoneuvosto perustetaan

3) Ilmastolain tulee turvata lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien oikeudet

Kannanotto löytyy kokonaisuudessaan lastenkulttuuri.fi sivuilta.

 

Tutustu kannanottoon
LASTENKULTTUURIN HANKKEET

Kulttuurikasvatussuunnitelmat – katse ensi vuoteen

 

Koulutukset ja webinaarisarja jatkuvat keväällä

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke on jo lähes puolessa matkassa. Reilu 50 kuntaa on mukana koulutuspalveluissa, joista osa on lähtenyt liikkeelle jo syksyn aikana ja osa odottaa vielä kevään aurinkoja. Koulutuksissa kunnat saavat tukea ja ohjausta kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisprosessiin sekä pääsevät osallistumaan taidetyöpajaan tai live-esitykseen. Myös webinaarisarja on kerännyt paljon osallistujia ja positiivista palautetta syksyn mittaa. Webinaarisarja jatkuu heti tammikuussa keskiviikkona 12.1. Ateneumin ja Taidetestaajien parissa. Muita aiheita keväällä ovat esimerkiksi valmiiden suunnitelmien kehittäminen ja kulttuuriperintökasvatus.
 

Työkalu kulttuurikasvatussuunnitelmien tekoon on uusittu

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuston päivitetty versio lanseerattiin marraskuussa! Uuden ulkoasun lisäksi sivustolta löytyy entistä kattavammin ja monipuolisemmin tietoa kulttuurikasvatussuunnitelmista sekä ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyen. Myös paljon kehuttua suunnittelutyökalua on uudistettu esimerkiksi lisäämällä toinen aste ja varhaiskasvatus mahdollisiksi suunnitelman osiksi. Sivustolta löytyy tukea kaikille kulttuurikasvatussuunnitelmien parissa työskenteleville oman kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman tilanteesta riippumatta.
 

Kulttuurikasvatussuunnitelmat esillä valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti

Kevät 2022 tulee olemaan kulttuurikasvatussuunnitelmien osalta kiireistä aikaa. Meidät voi tavata Suomen johtavassa opetus- ja koulutusalan tapahtumassa Educassa tai vaikka Seinäjoella Lastenkulttuurin Kevätpäivillä. Hanke tuottaa keväällä valtakunnallisen kyselyn kulttuurikasvatussuunnitelmista, jotta niiden tilanteesta saadaan mahdollisimman kattava ja ajankohtainen tieto jaettavaksi koko lastenkulttuurin verkostolle. Lisäksi kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto on mukana kansainvälisessä yhteistyössä, jonka kautta sivuston työkalua pyritään kehittämään kansainvälisesti toimivaksi toimintamalliksi.

Tutustu uusittuun työkaluun

Mun Ateneum -etäohjelmaa kouluille 

Mun Ateneum on Ateneumin taidemuseon etävierailujen kehittämishanke alakouluille, 5-6-luokkalaisille. Vuosina 2021-2022 toteutettavaa hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtakunnallisessa hankkeessa tarjotaan 400 koululuokalle kaksi etäkohtaamista oppaan kanssa taustamateriaaleineen. Hankkeeseen toivotaan mukaan useita kouluja samasta kunnasta. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen alkaa joulukuussa 2021. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä: Hanketuottaja Inka Yli-Tepsa, inka.yli-tepsa@ateneum.fi

Harrastamisen Suomen mallista valmistellaan kirjausta nuorisolakiin

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus omaan harrastukseen – harrastukseen, joka tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua, saada ystäviä sekä tulla kuulluksi ja kohdelluksi yhdenvertaisesti.
Harrastamisen Suomen malli on laajentunut kuluvana lukuvuonna 235 kuntaan.  Harrastusryhmiin arvioidaan osallistuvan tänä lukuvuonna yli 400 000 lasta ja nuorta noin 1 900 koulussa. Valtiosihteeri Tuomo Puumalan johtamassa työryhmässä pohditaan parhailla Harrastamisen Suomen malin vakiinnuttamisen keinoja esimerkiksi tekemällä tarvittavat muutokset nuorisolakiin. Seuraava harrastamisen Suomen mallin avustushaku on keväällä 2022. Kuntien ja harrastusten järjestäjien kannattaa aloittaa valmistautuminen seuraavaan hakuun ja lukuvuoteen jo nyt. Tiedotamme tarkemmasta hakuaikataulusta Harrastamisen Suomen mallin uutiskirjeessä heti, kun saamme siitä lisätietoja.

Tulevaan lukuvuoteen valmistautumisessa kannattaa hyödyntää Harrastamisen Suomen mallin verkkosivujen ja materiaalipankin materiaaleja. Sivustolta löytyvät muun muassa kuntien ja harrastusten järjestäjien hyvät käytänteet, starttipaketti kerhojen ohjaajille, harrastuskoordinaattoreiden toimenkuvia, vinkkejä saavutettavuuden huomioimiseen sekä valmiita videoita Harrastamisen Suomen mallin esittelyyn. Lisäksi materiaalipankista löytyvät tänä syksynä pidettyjen webinaarien tallenteet.
 

Tilaa Harrastamisen Suomen mallin uutiskirje

Taidetestaajat-ohjelmahaku lukuvuodelle 2022–2023 on auki

Taideorganisaatioiden Taidetestaajat-ohjelmahaku lukuvuodelle 2022–2023 on auki 7.12.2021–5.1.2022 klo 16 Suomen Kulttuurirahaston sähköisessä hakujärjestelmässä. Haku on avoin sekä esittäville että visuaalisille taiteille. Valinnassa painotetaan taiteellista laatua sekä yleisötyön innovatiivisuutta ja sopivuutta kahdeksasluokkalaisille.

Hakevan organisaation on oltava oikeustoimikelpoinen. Hakijoiksi hyväksytään siis rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt sekä kunnalliset ja valtiolliset taidelaitokset. Katso hakuilmoitus ja hae rohkeasti mukaan tai välitä viesti omalle verkostollesi!

Hakuilmoitus löytyy taidetestaajat.fi sivuilta.

TAPAHTUMAT

Lastenkulttuuri esillä Educassa

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto sekä Taidetestaajat ovat mukana Educassa, opetus- ja kasvatusalan tapahtumassa, joka järjestetään Messukeskuksessa 28.–29.1.2022.

Tervetuloa osastollemme (6d10), jossa pyörii koko messujen ajan lastenkulttuurin onnenpyörä. Palkintoina mm. elämyksiä. Tule osastollemme kuulemaan ja keskustelemaan kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeesta, Suomen suurimmasta kulttuurikasvatusohjelmasta Taidetestaajista sekä muista lastenkulttuurin ajankohtaisista asioista.

Taidetestaajat tarjoaa myös koko messuväelle upeaa kulttuuriohjelmaa, kun lavalle nousee perjantaina Red Nose Company feat. Avanti! kamariorkesteri / Avanti! Chamber Orchestra  ja pääsemme nauttimaan musikaalisesta katkelmasta esityksestä Aleksis Kivi, joka saa ensi-iltansa Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä helmikuussa 2022! Esitys on myös yksi kahdeksasluokkalaisten taidetestaajien testauskohteista tulevalla kevätlukukaudella.

Nähdään tammikuussa Helsingissä!

Rekisteröidy maksutta Educaan

Save the date – Lastenkulttuurin Kevätpäivät 2022

19.4. Kick-off: Iltaohjelmaa ja HSM-kuntakoordinaattoreiden tapaaminen
20.4. Seminaari- ja työpajapäivä: Avauksia sekä yhteistä työskentelyä laadusta
21.4. Lastenkulttuurin jäsenpäivä: Vuosikokous, verkostoitumista ja osallistavia työpajoja

Lastenkulttuurin Kevätpäivät 19.-21.4. Seinäjoella tuo yhteen kaikki lastenkulttuurin, kulttuurikasvatuksen ja harrastamisen parissa työskentelevät. Päivien teemana on laatu, johon sukelletaan kiinnostavien avausten, osallistavan keskustelun sekä yhdessä työskentelyn kautta.

19.4. Kick-off käynnistää Kevätpäivät tarjoten vapaamuotoista iltaohjelmaa kaikille jo 19.4. Seinäjoelle saapuville. Lisäksi Harrastamisen Suomen mallin kuntakoordinaattorit kokoontuvat verkostotapaamiseen ennen iltaohjelmaa.

20.4. Kaikille avoimena seminaari- ja työpajapäivänä laatua tarkastellaan mm. Harrastamisen Suomen mallin ja kulttuurikasvatussuunnitelmatyön yhteydessä. 

21.4. Jäsenpäivänä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskukset kutsutaan pureutumaan laatuun muun muassa harrastamisen, kulttuurikasvatuksen sekä lastenkulttuurifestivaalien ja yleisötyön kautta.

Seinäjoen kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Louhimo ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto toivottavat kaikki lastenkulttuurin toimijat tervetulleiksi kohtaamaan mielenkiintoisten teemojen ääreen - taide- ja kulttuurielämyksiä unohtamatta!

Ilmoittautuminen ja aikataulu julkaistaan vuoden alussa 2022.

KE 12.1.2022 klo 14.15–15.30 | WEBINAARI
Valmiita sisältöjä kulttuurikasvatussuunnitelmiin: esittelyssä Ateneum ja Taidetestaajat


Vuoden 2022 ensimmäisessä kulttuurikasvatussuunnitelmien webinaarissa esitellään Ateneum ja Taidetestaajat valmiina sisältöinä osaksi kulttuurikasvatussuunnitelmia sekä keskustellaan, mitä niiden kautta on opittu oppilaiden osallisuudesta sekä lasten ja nuorten parissa tehtävästä yleisötyöstä. Tarkemmat tiedot tapahtumasta ja ilmoittautumislinkin löydät klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Tallenna päivämäärä kalenteriisi ja nähdään webinaarissa!
 
Lue lisää ja ilmoittaudu
JULKAISUT

Uudet lastenkulttuurin menetelmäoppaat


Handbook for Film Education
The handbook explores film education as a functional tool in media education. Using films as a tool enables the working culture defined by the Finnish National Core Curriculum for Basic Education. The artistic, cultural, and lingual characteristics of films are introduced in film education through the three themes, which are exploration, experience, and production.

Mielekästä oppimista kamerakynällä menetelmäopas
Mielekästä oppimista kamerakynällä –opas- ja tehtäväkirja esittelee, kuinka videokameraa ja kuvaamista on mahdollista käyttää oppimisen toiminnallisena välineenä helpommin ja järkevämmin kuin koskaan aiemmin. Oppaassa esitellään kamerakynän pedagogiikkaa ja sen erilaisia käyttömahdollisuuksia. Oppaaseen kuuluu myös konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla kamerakynän pedagogiikkaa voi hyödyntää oppimistilanteissa.

RimCirkus – Taidemenetelmiä varhaiskasvatukseen
RimCirkus -taidemenetelmäopas sisältää leikkejä ja tarinallisia draama- ja sirkusharjoitteita, joiden avulla opitaan suomen ja ruotsin kieltä yhdessä leikin kautta. Harjoitteet on suunnattu pääosin varhaiskasvatukseen 3–6 -vuotiaille lapsille ja opasta voi käyttää koko varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Sara Saimaannorppa ja Kuisma Kuutti - Tee ekoteko, se on hyvä veto
Sara-Saimaannorppa ja Kuisma-Kuutti: Tee ekoteko, se on hyvä veto -sarjakuvamenetelmäopas perehdyttää lukijansa sarjakuvastripin ideointiin, luonnosteluun ja piirtämiseen. Menetelmäopas sisältää 12 Ekoteko-sarjakuvastrippiä, jotka opettavat ekologisia arvoja ja sarjakuvan kerrontaa. Oppaan lopussa on myös ohjeita millaisia puhekuplia, ilmeitä ja tehosteita sarjakuvan teossa ja sarjakuvahahmon luomisessa voidaan käyttää.

Lastenkirja: En kråksång för Nordens barn

Luckan on tuottanut uuden lastenkirjan En kråksång för Nordens barn. Lastenkirja sisältää runoja lapsen oikeuksista ja Pohjoismaista. Materiaali ja lastenkirja on tarkoitettu lapsille, lapsiperheille ja lasten kanssa toimiville tahoille. Materiaali löytyy Luckanin materiaalipankista. 

Tutustu kirjaan (suomeksi, saameksi ja ruotsiksi)

Muita julkaisuja

 
Lehtijuttu IS:n kulttuuriosiossa: Kulttuuri kuuluu myös lapsille 
”Lasten ja nuorten tulee päästä käsittelemään tunteitaan ja pelkojaan. Taide, kulttuuri ja yhdessä tekeminen toimivat työkaluina, kun lapsille ja nuorille pyritään palauttamaan luottamus ja osallisuuden tunne. Heidän tulee päästä sosiaalisiin tilanteisiin kokemaan ja tekemään”, kiteyttää Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksen puheenjohtaja Tiina Susiluoto taiteen ja kulttuurin vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin mm. korona-ajan aikaisessa ja jälkeisessä korjaavassa työssä.

Lastenkulttuurin blogi: Taide on osa ihmisyyttä
"Mitä enemmän lapsi ja nuori pääsee altistumaan taiteelle ja hiomaan esteettistä käyttäytymistään sitä luonnollisemmaksi osaksi se jää koko elämän ajaksi. Taiteen voimin vahvistettu esteettinen toiminta jää myös apuvälineeksi tilanteisiin, joissa syystä tai toisesta menee rikki joko fyysisesti tai psyykkisesti”, kiteyttää blogissaan toiminnanjohtaja Päivi Venäläinen Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiöstä. 

Lastenkulttuurin blogi: Meissä on moneksi - Ajatuksia lastenkulttuurista ja monimuotoisuudesta 
”Me, Suomen lastenkulttuurikeskukset, tuotamme toimintaa, jonka tavoite on, että lasten oikeus taiteeseen ja kulttuuriin toteutuu. Laadukkaan toiminnan taustalla on tasa-arvon ja lapsilähtöisyyden periaatteet”, sanoo Vantaan kaupungin lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden päällikkö Kaisa Kettunen. Blogissa keskitytään kulttuuriseen monimuotoisuuteen, saavutettavuuteen ja lapsilähtöisyyteen.

Lastenkulttuurin blogi: Taidetta ja kulttuuria TuLossa – mulla on väliä, sulla on väliä
"Lastensuojelun yhtenä tehtävänä on luoda tilaa voimavarojen ja tunneilmaisun vapauttamiseen. Tässä tehtävässä taide voi olla apuna sen esiin saattamisessa, mikä kulloinkin on tarpeen lapsen ja hänen läheistensä auttamiseksi", kirjoittaa blogissaan Lastenkulttuurikeskus Louhimon lastenkulttuurikoordinaattori Tanja Huuskonen.

Lastenkulttuurin blogi: Koulutaiteilija – läsnäoloa, aikaa, heittäytymiskykyä ja takataskut täynnä ideoita
"Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat olleet esillä vahvasti viime vuosina, ja nyt ne toimivat pohjana myös Jyväskylässä tänä syksynä alkaneelle Koulutaiteilija-projektille. Tavoitteena oli tuoda koulun arkeen yksi aikuinen lisää, jolla on aikaa kuunnella ja kohdata, ja jonka hyppysissä taide olisi ikään kuin välikappaleena kontaktien luomiselle. Koulutaiteilijan työnkuvan lähtökohtana on tukea taidelähtöisillä menetelmillä oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä", kirjoittaa blogissaan suunnittelija Maria Poikonen Lasten- ja nuortenkulttuurin yhteistyöverkosto Kulttuuriaitasta.

 

KENTÄLLÄ KUULTUA

Tutkimus: Yhdeksän kymmenestä pitää kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä – Onko Instagram tulevaa kulttuuriperintöä?

Lue tutkimus museoviraston sivuilta
Lastenkulttuuri / Facebook
Lastenkulttuuri/Twitter
Lastenkulttuuri.fi
Lastenkulttuuri / Instagram
Lastenkulttuuri / YouTube
Copyright © 2021 Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, All rights reserved.


Haluatko peruuttaa uutiskirjeen tilauksen?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp