Copy
Bu bülteni tarayıcınızda görüntülemek için tıklayın
2021'de Neler Yaptık?
Kadına yönelik şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışmayı sürdürdük 

Bu yıl kadın danışma merkezimizde telefonla, e-maille ve yüz yüze 600'den fazla başvuru aldık, başvurular birçok farklı nedenle yapıldı. Başvuranların 250'den fazlası, şiddetle mücadele ederken destek almak isteyen kadınlardı. Yaptığımız görüşmelerde, şiddetle mücadele yollarını konuşarak dayanışma kurduk. Kadın danışma merkezimizin 2021 yılı faaliyet raporunu Ocak ayında paylaşacağız.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair sözümüzü söyledik

Türkiye Devleti'nin 2011 yılında ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilmesinin hemen ardından "Feshedilen İstanbul Sözleşmesi Değil Yaşam Hakkımızdır! Bu Mücadele Bitmedi!" açıklamamızı paylaştık.  

                                

Çekilme kararının 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin üzerine, feminist hareket, kadın hareketi ve LGBTİ+’lar olarak ortak mücadelemizin bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi için mücadeleye devam edeceğimizi "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz!" diyerek tekrarladık.

 İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a dava açtık

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hakkında 20 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve Sözleşme'nin yürürlükten kaldırılması kararının yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtık. Kararın yürütmesinin durdurulması talebimizin reddedilmesi üzerine Aralık ayında buna itiraz ettik. 
İstanbul Sözleşmesi'ni  Türkiye ve uluslararası deneyimler ışığında tartıştık

10 Mayıs'ta Avrupa’dan ve Türkiye’den konuşmacılarla “10. Yılında İstanbul Sözleşmesi’nin Önemi ve Uluslararası Mücadele Deneyimleri” çevrimiçi panelini gerçekleştirdik. Panelde kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi’nin önemini ve etkilerini, 10 yıllık uygulanışındaki olumlu gelişmeleri ve sorunları konuştuk. Panelin ilk oturumunda feminist avukat Meriç Eyüboğlu “İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de yarattığı politik ve hukuki etkiler”; Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı’ndan (WAVE Network) Pille Tsopp-Pagan “İstanbul Sözleşmesi ve Avrupa’daki politik atmosfer”; Avrupa Kadın Lobisi’nden (EWL) Asha Allen “10. yılında İstanbul Sözleşmesi’nin olumlu etkileri: Ülke deneyimleri”; Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Gülsen Ülker “Feminist mücadele ve İstanbul Sözleşmesi” başlıklı sunumları yaptı. İkinci oturumda ise Alev Özkazanç “Toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler”; NANE Kadın Hakları Derneği’nden Enikő Pap “Avrupa’da İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı: Macaristan örneği”; Kaos GL Derneği'den avukat Hayriye Kara “LGBTİ+ mücadelesi açısından İstanbul Sözleşmesi” başlıklı sunumları yaptı. Konuşmaların özetine buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyadan feminist mücadele deneyimleri panelinde Hindistan, Tanzanya, Arjantin ve Güney Afrika'dan kadınlarla buluştuk

6 Haziran'da düzenlediğimiz “Pandemi Sürerken Patriyarkayla Mücadelemiz: Dünyadan Feminist Mücadele Deneyimleri” panelini Hindistan, Tanzanya, Arjantin ve Güney Afrika’dan konuşmacılarla çevrimiçi gerçekleştirdik. Panelde Yeni Delhi’de yaşayan tiyatro ve performans sanatçısı feminist Mallika Taneja ve feminist akademisyen Mahima Taneja “Hindistanlı Kadınlar, Geceleri de Sokakları da Terketmiyor”; Manzese Kadın Kooperatifi’nden Christina Mfanga “Tanzanyalı Kadınların Finans Kuruluşlarının Sömürüsüne Karşı Örgütlenme Deneyimleri”; Ni Una Menos feminist kolektifinden Cecilia Palmeiro “Arjantinli Kadınların Kürtaj Hakkı Mücadelesi”; Abahlali baseMjondolo hareketinden Zandile Nsibande ise “Güney Afrikalı Kadınların Gecekondulardan Taşan Toprak ve Barınma Mücadelesi” başlıklı sunumlar yaptı. Tartışma kısmında konuşmacılar ve izleyiciler dünyanın dört bir yanından benzer kadınlık durumlarına ve mücadele biçimlerine dikkat çekti. Konuşmaların özetine buradan, webinarın kaydına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Çevrimiçi atölyeler düzenledik

2-3-4 Şubat'ta Mardin'den, 24-25-26 Şubat'ta ise Ankara'dan katılımcılarla "Feminist İlkelerle Kadın Danışma Merkezi İşleyişi" atölyesini gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumlu kamu kurumları ve belediye çalışanlarının katıldığı atölyelerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, mülteci kadınlar, "özel olan politiktir" ve "kadının beyanı esastır" ilkeleri, hukuksal kazanımlarımız, kadın danışma merkezlerinin önemi, başvuru alma, ikincil travma ve tükenmeyi konuştuk.
Yerel işbirliği buluşmalarında bir araya geldik

Mart ve Nisan aylarında çevrimiçi olarak İzmir, Mardin ve Ankara'dan kamu kurumlarından temsilciler ve belediye çalışanlarıyla yerel işbirliği toplantıları gerçekleştirdik. Bu buluşmalarda kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarındaki sorunların nedenlerini ve sonuçlarını, kamu-sivil toplum işbirliğini örmenin ve yerel bir ağ oluşturmanın yollarını konuştuk, birlikte çözüm önerileri geliştirdik.
Cinsel şiddetle mücadele için bölgesel politika belgesi hazırladık

Women Against Violence Europe (WAVE) Network (Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı) yürütücülüğündeki Sivil Toplum Geliştirme Platformu bileşenleri olarak "Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar için uzman destek hizmetleri kurma ve sağlama konusunda umut verici uygulamalar: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki kadın STK'ları ve politika yapıcılar için yasal ve pratik bir genel bakış" politika belgesini hazırladık. Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek ve Türkiye'de cinsel şiddet ve cinsel istismar konularında mevcut yasalar ve uygulamaları, başvuru ve destek mekanizmaları ve önerilerin yer aldığı yayına İngilizce olarak buradan ulaşabilirsiniz. 
Etkinliklerde konuşmacı olduk
17 Nisan’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın düzenlediği “Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı”na katıldık. Çalıştaya Kadın Dayanışma Vakfı adına katılarak "6284 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar Neler? Nasıl Çözümler Üretiyoruz?" başlığında konuşan Büşra Sünetci, şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirleri almakta karşılaştığı zorluklardan, tedbir kararlarının uygulanmasındaki eksikliklerden ve bunlarla nasıl mücadele ettiğimizden bahsetti. Çalıştayın kitabına buradan ulaşabilirsiniz.  
23 Haziran’da AB TACSO 3 Projesi dahilinde düzenlenen “Aktif Vatandaşlık, Sivil İnisiyatifler ve Gönüllülük” atölyesine katıldık. Etkinliğe Kadın Dayanışma Vakfı adına katılarak "Farklı Gönüllü Yönetim ve Oryantasyon Mekanizmaları" başlığında konuşan Sibel Güneş, feminist perspektifle yürüttüğümüz gönüllülük süreçlerine dair deneyimlerimizi paylaştı.
23 Eylül'de Baştaş Çimento şirketinin kadın çalışanlarıyla bir araya geldiğimiz "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Sonuçları" adlı etkinliğe Kadın Dayanışma Vakfı adına katılan psikolog İpek Demirok, toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eşitsizliğin kadınlar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddet ve şiddet karşısında kadın dayanışması gibi konulardan bahsetti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin düzenlediği “Şiddetle Mücadeleyi Konuşuyoruz: Adli Destek, Danışmanlık ve Sığınak Hizmetleri” webinarına katıldık. Webinara Kadın Dayanışma Vakfı adına katılan Nihan Damarlı, feminist ilkelerle yürütülen ve güçlenme odaklı kadın danışma merkezi çalışmasının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki öneminden bahsetti. Webinarın kaydını buradan izleyebilirsiniz.
Farklı kişi/kurumlarla bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık
 
Bu yıl da kadına yönelik şiddet mücadele konusunda bilgi almak isteyen çok sayıda kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, araştırmacı ve gazeteciyle görüşmeler yaptık. Yayımlanan röportaj ve çalışmalarımıza dair haberlerin bazılarını aşağıda görebilirsiniz:  
Öğrencilerle bir araya geldik

Çevrimiçi araçları kullanarak Selçuk Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi Doğum Hemşireliği bölümü ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümü öğrencileriyle bir araya geldik. Bu buluşmalarda çalışmalarımızı anlattık, kadına yönelik şiddet, yasal mekanizmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği, feminist ilkelerle kadın danışma merkezi çalışması, feminist sosyal hizmet, sivil toplum ve gönüllülük, şiddetle mücadele alanında savunuculuk hakkında konuştuk. Ayrıca araştırmaları için bilgi almak isteyen çok sayıda lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile görüştük.

Savunuculuk çalışmalarımıza devam ettik

Bu yıl boyunca birçok kurum ve kuruluşla çalışmalarımızı, kadına yönelik şiddetle mücadelede karşılaştığımız zorlukları, yasaların uygulanışını, güncel politikaların kadınlara etkilerini konuştuk. Şiddete maruz kalan kadınların ihtiyaçlarına dair önerilerimizi paylaştık. Bu kapsamda:

  • CEDAW 8. dönem gölge raporu hazırlık toplantılarına katılarak rapora katkılarımızı yaptık. 
  • Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği öncülüğünde oluşturulan Ankara Yerel Eşitlik İzleme Platformunun ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubunun toplantılarına katıldık.
  • 11 Mart'ta İsveç Büyükelçiliği'nin düzenlediği kahvaltı toplantısında alandaki deneyimlerimizi aktardık. 
  • İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı üzerine kadın örgütleriyle bir araya geldiğimiz çok sayıda toplantıya katıldık, Sözleşmenin sözünü ve ilkelerini sürdürebilmek adına yapabileceklerimizi ve ortak bir politik mücadele için atılacak adımları tartıştık.  
  • 24 Kasım'da Vakfımızı ziyaret eden Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ile görüşmemizde kadın danışma merkezi deneyimimizi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin etkilerini ve kadın örgütlerinin şiddetle mücadele gündemlerini konuştuk.
  • 2 Aralık'ta BM Kalkınma Programı'nın hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (2022-2025) Strateji Hazırlığı Danışma Toplantısına katıldık.
  • 23 Aralık'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayına katıldık. 
  • Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenleri olarak #SığınaklarNasılOlmalı, #KadınlarSoruyor, #Sığınakİstiyoruz sosyal medya kampanyalarını planladık ve paylaştık. Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarına dair taleplerimizi ve sözümüzü söyledik.
Yeni yayınımızı sizinle buluşturduk

Patriyarkanın Duvarları Karşısında Kadınların Erkek Şiddeti ile Mücadelesi: Ocak 2020 – Aralık 2020 Kadın Danışma Merkezi Deneyimimiz” adlı raporumuzda kadın danışma merkezimize başvuran kadınların erkek şiddetiyle mücadele deneyimlerine ve pandeminin kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarında yarattığı aksaklıklara dair tespitlerimize yer verdik.

Sosyal medyadaydık
#kadınkadına10soru serimizde, şiddetle mücadele ederken destek almak için kadın danışma merkezimize başvuran kadınların bize en çok sorduğu sorulardan bazılarını derledik ve cevapladık. Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan paylaştığımız serideki görsellerin tamamını buradan görebilirsiniz. 

3 Mayıs'ta başladığımız #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz serimizde kadın danışma merkezimize başvuran kadınların bizimle paylaştıklarından yola çıkarak, kadınların şiddetle mücadele mekanizmalarında yaşadıklarını görünürleştirdik. Görsellerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 
Bu yıl yaptığımız özel günler çalışmasıyla birçok farklı günde sözümüzü sosyal medyada paylaştık. Dünya Sarılma Günü, Uluslararası Eğitim Günü, Sevgililer Günü, Dünya Anadil Günü, Dünya Sağlık Günü, Trans Görünürlüğü Günü, Dünya İş Güvenliği ve İş Sağlığı Günü, Dünya Dans Günü, Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün, Dünya Mülteciler Günü ve Onur Haftası'nda paylaşımlar yaptık. Tüm paylaşımlarımızı sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz.
Kadına yönelik şiddete karşı 10 videoluk animasyon serimizi yayınladık

Bu seride, kadın danışma merkezimize başvuran, mahalle buluşmaları ve üniversite çalışmalarında bir araya geldiğimiz kadınların ve öğrencilerin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair en sık sorduğu soruları ve bu soruların yanıtlarını paylaştık. Ayrıca gündelik hayatta sıkça karşılaşılan cinsiyetçi yanlış inanışları yıkmaya yönelik içeriklere de yer verdik. Videoların tümünü Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Yeni yılı yeni sertifikalarımızla kutlayın!

Yeni yılını kutlamak istediğiniz yakınlarınıza, dostlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza hediye olarak alabileceğiniz yeni e-sertifikalar hazırladık. Yılbaşını kutlarken, kadına yönelik şiddetle mücadelemize destek olabilirsiniz.
Yılbaşı sertifikalarımız için tıklayın
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın devam etmesi için destekçimiz olarak dayanışmayı büyütebilirsiniz.
 
Şiddetsiz, eşit ve özgür bir dünya için...
Bağışçımız olmak için tıklayın
Facebook
Twitter
Link
YouTube
Website
Copyright © 2020 Kadın Dayanışma Vakfı

Mithatpaşa Cad. 61/12 Kızılay, Çankaya/Ankara
E-mail: bilgi@kadindayanismavakfi.com.tr


This email was sent to sibelguness@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kadın Dayanışma Vakfı · Mithatpaşa Cad. 61/12 Kızılay Çankaya · Ankara 06420 · Turkey

Email Marketing Powered by Mailchimp