Copy
View this email in your browser
Klik her og tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Nyhedsbrev oktober 2019

 

Kære læser af Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev. 
Oktober fløj afsted med spadestik, møde med de erhvervsdrivende, besøg, kunst, flere besøg og vandring. Mere om det i månedens nyhedsbrev.  
Men...
lad os først kigge på status p.t. for Tøndermarsk Initiativet.

God læselyst!  

Status p.t.: 
Højer Byfond
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Caroline L. Albrechtsen er i Grøbleriet mandag d. 4. november mellem klokken 9.00 og 16.00, hvor hun vejleder om ansøgninger til byfonden.  
Frist for ansøgning: 7. november 2019
Pt: 71 ansøgninger

Byomdannelse Højer
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg

Erik Brandt Dam arkitekter er rådgiver til design og projektering af gader og byrum
Første spadestik til ankomst- og afgangspunkt foregik d. 22. oktober 2019 
Informationsmøder for de øvrige indsatser: Vinter 2019/2020

Ruter, stier og formidling
Projektleder: Christa Jørgensen
Marskstien åbnede 16. august 2019
Formidlingsstationen Højer Mølle åbnede 16. august 2019
Stisløjferne åbnede 16. august 2019 
Formidlingsstationer og shelters åbner 2020 


Erhverv og turisme
Projektleder: Julie Bjerre Hermansen
Mød os i Grøbleriet - tjek åbningstider på: 
Groebleriet.dk
Netværksmøder i følgende netværk:
- Kunst og kunsthåndværk
- Overnatning
Er du interesseret i at deltage så kontakt
JRBH6@toender.dk
Planlægning af kurser for efterår og vinter 19/20

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Kontakt til uddannelsesinstitutioner etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere sker løbende 
Designkoncept for Marskstien lanceret 16. august 2019 
Folder om Marskstien på dansk udgivet 16. august 2019

Tøndermarsken.dk i luften 16. august 2019 
Foldere om Marskstien på engelsk og tysk i produktion

Højergaard
Realdania By og Byg har færdiggjort restaureringen samt opbygning af fjerde længe
Åbent hus 1. november 2019 
Åbning af Arla Fondens MADlejr med mere: Start 2020 

Klimatilpasning Vidå
Projektleder: Christa Jørgensen
Ansøgning til EU Life Nature forberedes og indsendes december 2019

Klimatilpasning Tønder
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby politisk godkendt 28. februar 2019
Totalrådgiveropgave var i udbud forsommer 2019
Møder med tre prækvalificerede teams fandt sted sommer 2019
Forsøg med afspærring af halvdelen af vejen foran Hostrups Hotel pågår  
Team EFFEKT arkitekter er valgt som totalrådgiver september 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020


Eventpulje

Næste ansøgningsfrist 1. februar 2020
I 2019 er der foreløbigt givet tilsagn om støtte til følgende:

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks. 

Højer Art Jam 2019

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien

The Society of Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper
Local Food Days
Smag på Marsken 2019
Fælles fodslaw på Marskstien
 

Byomdannelsen i Højer:
Første spadestik 22. oktober 

Lagerbygningerne er væk og første spadestik til regnvandssø og parkering er taget. Nu vil byomdannelsen og Højer Byfond løfte byen som porten til Tøndermarsken.  
Maskinerne kan nu komme i gang. Tirsdag den 22. oktober blev det første spadestik taget i Højer, hvor de gamle lagerhaller på området mellem Slusevej og A.R. Kjærbysvej nu er fjernet. Området skal formes på ny og klokken 14.00 kunne Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen og Formand for Tønder Forsynings bestyrelse, Preben Linnet, byde velkommen og sammen flytte den første jord. 
Første spadestik for det nye ankomst- og afgangspunkt, er samtidig det første spadestik for byomdannelsen i Højer. En byomdannelse, der sammen med Højer Byfond skal sikre, at det bliver endnu mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i området. 

Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen, som er formand for partnerskabet i Tøndermarsk initiativet, glæder sig over, at maskinerne nu kan komme i gang: 
”Det har været en lang og god proces at nå hertil. Borgere, interessenter og fagfolk har gjort et stort og grundigt stykke forarbejde, og jeg glæder mig virkelig over, at vi nu kan begynde at se resultaterne af de mange frø, vi sammen har sået”, siger han.  
Som marskby har Højer en helt særlig rolle i Tøndermarsk Initiativets udvikling af Tøndermarsken som destination. Byomdannelsen skal sammen med Højer Byfond løfte byen som porten til Tøndermarsken. De øvrige byrumsindsatser i Højer omfatter blandt andet hovedstrøget gennem byen, et nyt byrum ved Storegade, Møllepladsen og Torvet, samt trafikplanlægning og håndtering af regnvand.   
Det er totalrådgiver Erik Brandt Dam som har skitseret området syd for Højer med parkering og regnvandssø. Han tager udgangspunkt i udviklingsplanen for Højer, som borgere og foreninger har bidraget til, og som et enigt byråd godkendte sidste sommer. Udviklingsplanen sætter retningen for udviklingen af byen og beskriver konkrete indsatser, der forventes gennemført i Tøndermarsk Initiativets levetid frem til sommeren 2021, men også mere langsigtede indsatser og aktiviteter.
Erik Brandt Dam ønsker "Mere Højer" i Højer, og på det gamle industriområde ønsker arkitekten at bringe Tøndermarsken tættere på byen. Det gør han blandt andet ved at udforme en stor regnvandssø med samme form som Tøndermarskens fenner – de rektangulære græsningsområder som er så karakteristiske for landskabet syd for Højer.  

Du kan se flere billeder fra 1. spadestik på vores side på FACEBOOK

Mød Torsten i Højer

Hver tirsdag kan du møde Torsten Rolf Hoffmann, du finder ham på adressen Storegade 13 i Højer, fra klokken 7.30 til klokken 15.30. Du er velkommen til at kigge forbi med spørgsmål og kommentarer vedrørende byomdannelsen. 

Møde for de erhvervsdrivende i og omkring Højer

Hvad kan vi bruge hinanden til? 
Det spurgte en gruppe erhvervsdrivende fra Højer hinanden om torsdag den 24. oktober, hvor de var inviteret til et udviklingsmøde med fokus på turisme og erhverv. Mødet, der blev afholdt i Grøbleriet, havde til formål at skabe fælles forståelse og fodslag omkring turismesamarbejde.
Projektdirektør Keld I. Hansen fortalte om status for byomdannelsen i Højer og generelt om status i Tøndermarsk Initiativet.
Destinationsudvikler Julie Bjerre Hermansen fortalte om bæredygtighed, autencitet, kvalitet og innovation i turistbranchen. Projektkoordinator Signe Visbech Pedersen supplerede med informationer om certificering af Marskstien og om, hvordan den 54 kilometer lange vandrerute kan bringes i spil over for turisterne. Der berettes allerede om stigning i antallet af besøgende, så det er nu, der skal rykkes for at få dem til at blive, komme tilbage eller anbefale Tøndermarsken til venner og familie.  

Mandag den 28. oktober var der igen møde i Grøbleriet. Denne gang i netværket for kunst og kunsthåndværkere. Der vil komme flere møder om erhverv og turisme, så hold øje med vores hjemmeside: GRØBLERIET

Er du erhvervsdrivende og ønsker direkte besked om workshops og kurser, er du velkommen til at skrive til Julie Bjerre Hermansen: jrbh6@toender.dk

Åbent hus i Højer: Fra marskgård til MADlejr

Efter tre års arbejde er restaureringen af 'Højergård' afsluttet.
Fredag den 1. november åbner Realdania By & Byg dørene til de tre bygninger på Torvet i Højer. 
I fremtiden skal Tønder Kommune i partnerskab med Arla Fonden skabe nyt liv i de historiske rammer.

Arla Fonden skal drive madlejrskolen, som i årets skoleuger vil blive benyttet af elever fra 6. og 7. klasse fra hele landet. I weekender og ferier vil Tønder Kommune bruge lokaliteten til forskellige sundheds- og fødevarerelaterede aktiviteter.

Som afslutning på den omfattende restaurering af de tre bygninger holder Realdania By & Byg

åbent hus fredag den 1. november kl. 13:00-17:00

Arrangementet er gratis, kræver ingen tilmelding, og alle er velkomne.

Læs mere om restaureringen på Realdanias HJEMMESIDE 
 

Mange vil gerne vide mere om Tøndermarsken og Tøndermarsk Initiativet

Vi får mange henvendelser og besøg. Mange vil gerne se, hvad der sker i Tøndermarsken i disse år. Blandt andet har vi haft besøg af bestyrelse og medarbejdere fra Øhavsmuseet Faaborg, som lod en inspirationstur gå forbi Grøbleriet i Højer. Det samme gjorde Lolland Kommune (billedet) som blev i området i to dage. Erhvervsklub - TM Tønder har haft besøg og oplæg fra direktør Keld I. Hansen, og Tøndermarsken blev også bragt til østkysten hele tre gange i oktober. Dels til skoleelever og Womens Circle, men også til en gruppe kommunikationsfolk fra hele Sønderjylland. 
Disse besøg giver altid en sund udveksling af ideer og erfaringer. Samtidig udvider de projektsekretariatets netværk, derfor prioriterer vi dem højt.

Vandring på Marskstien:
Vi går, til vi går ned...

Vi går igen...til vi går ned. På årets længste dag i år 2020. Kom og hjælp projektsekretariatets medarbejdere igennem dagen og de ialt 54 kilometer.
Du kan tilmelde dig vores begivenhed på Facebook ved at klikke på billedet.   

Gåtur i grænselandet // We Walk

Den 7. oktober var der "let opvarmning" før turen på årets længste dag.

Vi gik, til solen gik ned... og lidt til.

Knap 90 mennesker havde spændt støvlerne og mødte op i Rudbøl. Herfra fulgte vi den røde stisløjfe på Marskstien. Turen gik langs grænsen til Nørremølle og på diger tilbage til Rudbøl, hvor vi alle ankom efter mørkets frembrud.

Stisløjfen er 11,4 km og vandreturen var en del af #WeWalk - bevæg dig for livet kampagnen - 2019.

Vi går igen...
igen 

Som en let opvarmning til årets længste gåTur på årets længste dag, går vi årets korteste gåTur på årets korteste dag. Søndag den 22. december går vi den grønne stisløjfe ved Rudbøl på i alt 2,4 km. Turen starter klokken 13.00 ved Rudbøl Sø. Du kan tilmelde dig vores begivenhed på Facebook - eller bare møde op til en mundfuld frisk luft og let motion. 

Skitser fra Tøndermarsken udstillet i London 

Efter flere års forberedelse kom 10 af Europas mest anerkendte naturkunstnere til Vadehavet, hvor de skildrede områdets særlige natur, landskab og kulturhistorie.
Fra den 4. til den 11. oktober arbejdede kunstnerne fra den britisk funderede sammenslutning ”Society of Wildlife Artists” (SWLA) i området omkring Tøndermarsken. De arbejdede under åben himmel med at fastholde og fortolke fuglelivet og det helt unikke marsklandskab med dets historiske gårde og bymiljøer.
Børn, unge og andre lokale blev i ugens løb inviteret til at følge den kreative proces. Kunstnerne arrangerede bl.a. workshops for områdets skoleklasser, som prøvede kræfter med at skildre fugleflokkene i børnenes hjemlige landskaber.
Kunstnerne arbejder i spændingsfeltet mellem kunst, videnskab og naturiagttagelser.
SWLA´s arbejde inddrager i høj grad mennesket og dets brug af landskaberne, og netop Tøndermarsken er et unikt eksempel på, hvordan menneske og naturkræfter sammen former et terræn over århundreder.
Ud over undervisningsaktiviteterne for lokale skoler kunne offentligheden i ugens løb møde kunstnerne ved Artist Walk, hvor kunstnerne arbejdede ved det fremskudte dige ved Vidå-slusen. Her kunne man møde dem til en uformel snak, kigge dem over skulderen og opleve, hvordan de arbejder med skitser og værker under åben himmel. Onsdag aften kunne alle interesserede møde kunstnerne og se skitser og værker fra ugens første fem dage. Det foregik på Højer Design Efterskole, hvor det danske medlem af kunstgruppen - Marco Brodde - bød velkommen.

Derefter var der taler ved borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen og professor og bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd.
Borgmester Henrik Frandsen, sagde blandt andet:
”Måske er netop kunst vores allervigtigste formidler og fortolker af dette særlige natur-kulturområde. Formidler af dyr, af fugle, af landskabet og af planterne. Vi har brug for mennesker som jer til at viderebringe de stemninger og følelser, vi henter i naturen. Det er kunstnere som jer, som kan få os til at lette blikket og kigge op fra vores tablets og iPhones. I kan hjælpe os med at se, hvad der er vigtigt. Og det gør I fantastisk godt”.

Projektet omfatter to besøg af SWLA-kunstnere, der til foråret igen besøger Vadehavet, denne gang den nordlige del og bl.a. Fanø. Projektet kulminerer efterfølgende med udstillinger flere steder i landet.

I forbindelse med projektet udgives et ambitiøst bogværk på både dansk og engelsk, som forfattes af bl.a. den britiske forfatter Colin Williams, som har arbejdet for BBC og The Guardian og er anerkendt for flere bøger om forholdet mellem menneske og natur.
Foto: Marco Brodde

Netop nu vises et udsnit af skitserne i London på SWLA's årlige udstilling på The Mall Galleries.  Vadehavsprojektet præsenteres i den såkaldte "Out of Frame" sal, hvor udstillingens gæster får indblik i kunstnergruppen råmateriale. Denne årlige udstilling ”The Natural Eye” har siden 1960´erne været toneangivende i "wildlife art" -genren og tiltrækker tusinder af gæster.

Projektet er støttet af Toosbuys Fond, Tøndermarsk Initiativet, Region Syddanmark og 15. Juni Fonden.

#nationalparkvadehavet

#societyofwildlifeartists

#SWLAwaddensea

Hvad pressen skrev:
Der Nordschleswiger

10 kunstnere fra Society of Wildlife Artists arbejdede i Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet. Søndag den 6. oktober kunne alle se dem over skuldrene ved Vidåslusen, hvor de dokumenterede vind og vejr, fugle og landskab.

Mennesker i Marsken:
Naturen som den vigtigste ingrediens

Af: Ditte Madvig Evald, U-story

Når Fylla Tjørnelund Jensen går tur i Tøndermarsken, ofte med cocker spanielen Winston og kæresten Mads, har hun altid en pose eller flere i lommerne. Det kunne jo være, at hun faldt over noget, der kunne smage godt sammen med chokolade. På hendes arbejdsbord står der plastikbøtter med væsker i forskellige farver, og når låget bliver taget af, breder der sig en duft af alkohol og gran, porse eller rose. Der er flere på lager med valnød, hyldeblomst og mirabelleblomster. Det tager tid og præcision at lave det helt rigtige ekstrakt, for nogle bliver bitre, hvis de står for længe, andre hvis de står for kort tid. Det er en hel videnskab.

Selvom vejen derhen i hendes egne ord, har været lidt rodet, er det ikke så mærkeligt, at Fylla i dag laver sin egen naturchokolade, for både naturen og madlavning fylder meget i hendes liv. Hun har en bachelor i biologi og er uddannet skov- og landskabsingeniør, og er vild med især de praktiske aspekter i sine uddannelser. Hun har også været et smut forbi kokkeskolen på en speciel sciencelinje. Man kan høre begejstringen i stemmen, når hun genkalder sig det element af konkurrence, der var eleverne imellem for at lave de bedste retter, det var rent nørderi, og det var fedt. Desværre var arbejdstiderne uforenelige med et naturmenneske, der har det bedst i dagslys, så læretiden på den anerkendte Falsled kro på Fyn blev kort, til gengæld mødte hun sin kæreste Mads, mens hun var der.

Glæden ved madlavning blev vækket allerede, da hun lige efter gymnasietiden i Tønder blev ung pige i huset hos prins Joachim og prinsesse Marie på Schackenborg. Det var også i Møgeltønder, hunden Winston kom ind i hendes liv, og den har været hendes trofaste følgesvend lige siden. På slottet stod Fylla blandt andet for aftensmaden og havde stor glæde af at stå i køkkenet og hitte på. Denne madglæde og opfindsomhed har fulgt hende siden og har kørt parallelt med den store kærlighed til naturen. Mens hun var på skovskolen for at blive skov- og landskabsingeniør, arbejdede hun for Chokolademageriet i Hillerød og uddannede sig til chokolatier (chokolademager), og hun elskede at kombinere det teoretiske med det praktiske arbejde.

Efter godt 8 år, flere uddannelser og et studiejob på Amalienborg, var det på tide at vende tilbage til Tøndermarsken. Det var naturligt at komme hjem til naturen og at finde et sted langt ude på landet, hvor der er langt til de nærmeste naboer. Tilfældighederne ville også, at det sted Fylla og Mads fandt, havde et stort, professionelt køkken, så der var ingen tvivl om, at det var nu hun skulle starte virksomhed og lave sin egen chokolade. Hun har nu været i gang i et års tid, og hun elsker det.

Der er selvfølgelig lange dage, og der er meget at lave og at lære, men hun trives med en varieret hverdag, hvor hun selv bestemmer tempoet. Der er plads til at planlægge sin egen dag, og selvom den er travl, er der stadig tid til pauser og plads til naturen, nogle dage bliver det ved glæden af at kigge på den fra vinduet i køkkenet.

De dage, hvor der er luft i kalenderen, kører Fylla og Winston op til hendes far på Gl. Digevej og går turen derfra til Grippenfeld. Det er deres bedste sted i marsken, og det er ikke så sært. “Det er det, jeg har med fra min barndom, det er der, jeg altid har været på diget. Det er der, jeg får ro i hovedet.”

Tilbage i køkkenet dufter der nu af chokolade, og Fylla skal i gang med at forberede lækkerier til det næste lokale event. Der er både flødeboller og chokoladebarer, så der er lidt for enhver, men der er ingen tvivl om, at det, der er sjovest, er at nørde med smage fra naturen, som hun selv har samlet ind.

Klik på pilen og mød Fylla Tjørnelund Jensen
Du kan læse flere portrætter og se flere videoer med Mennesker i Marsken på vores Hjemmeside vi dette link: https://toendermarsken.dk/landskab/mennesker-i-marsken/

Projektkontor

Vi benytter to kontorer, når vi ikke er på farten. Det ene finder du i Grøbleriet, Storegade 23, i Højer. Det andet i Digegrevens Hus, Vestergade i Tønder. 
 
Kalender
Tøndermarsk Initiativets eventpulje
Frist for ansøgning 1. februar 2020
Læs mere på: 
Eventpulje

Gåtur i grænselandet 
22. december klokken 13.00
Årets korteste Tur på årets korteste dag
Mødested: Grænseovergangen i Rudbøl

Højer Byfond
Caroline L. Albrechtsen er i Grøbleriet mandag den 4. november fra 9.00 til 16.00
Næste frist for ansøgning: 7. november 2019
Læs mere på: 
Højer Byfond

Højergaard
Åbent hus
Fredag den 1. november kl. 13:00-17:00
 
Husk, du kan nu følge Tøndermarsk Initiativet på:

Facebook - Instagram - Hjemmeside og YouTube 
Følg disse links: 
https://www.facebook.com/tondermarsk
https://www.instagram.com/toendermarsken/
https://toendermarsken.dk/
YouTube
Dette Nyhedsbrev finder du hos: Daler camping v/ Diana van Oort, Digebageren i Højer, Dagli`Brugsen Højer, i Tønder Sport- og Fritidscenter og på bibliotekerne i Tønder kommune.
Copyright © 2019 Tøndermarsk Initiativet, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyheder omkring Tøndermarsk Initiativet.
Såfremt du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger opbevares (navn, mail og postnummer) kan du framelde dig dette nyhedsbrev ved at klikke på "unsubscribe from this list" nederst.  

Our mailing address is:
Tøndermarsk Initiativet
Wegners Plads 2, 
6270 Tønder

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tøndermarsk Initiativet · Storegade 13 · Højer 6280 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp