Copy
Välkommen att läsa vårt senaste nyhetsbrev

Nyhetsbrev från SÄKRAPLATSER

Februari, Nyhetsbrev #30
Välkommen till februari månads nyhetsbrev!

Välkommen till februari månads nyhetsbrev!
 
What is community readiness? Kom och lyssna på Prof Joe Donnermeyers föreläsning den 23:e april 2020 i kollokviet ”Safety, resilience and community: Challenges and opportunities beyond the city”, anmäl dig nu här!

I detta nyhetsbrevs Forskningshörn introducerar vi länkar till flera podcasts som Prof Jerry Ratcliffes Reducing Crime Podcast, om forskning inom brottsprevention.

Se även studentbloggen som denna gång handlar om ett kritiskt stadsplaneringsprojekt i en tid av förtätning.

Praktikhörnet bjuder bland annat på sammanfattning av två möten om inkluderande stadsplanering och brottsförebyggande arbete i små orter.

Vi vill även påminna er att Call for Presentations och registrering för talare är öppen till och med 27 februari för Stockholm Symposium of Criminology, som i år går av stapeln 9-11 juni.

Detta nyhetsbrev är under ständig utveckling- dela med dig av dina tankar till oss! Återkoppla gärna genom att mejla: info@sakraplatser.abe.kth.se 

Hälsningar,
Vania Ceccato, samordnare för SÄKRAPLATSER


 
What is community readiness?
Hur välförberedd är din organisation och medarbetare på att implementera ett nytt program eller direktiv? Donnemeyer tillsammans med andra genomförde en studie i USA där man kontrollerade community readiness gällande preventionsarbetet för drogmissbruk. Studien kunde kvantifiera hur pass redo de var via intervjuer med nyckelpersoner i de valda organisationerna. Donnemeyers forskning skulle kunna appliceras på andra problemområden som berör hela samhällen: brott, kriminalitet, luftkvalitet och hemlöshet.
Prof J.F. Donnermeyer från Ohio State University berättar att samhällets beredskap är den grad som ett samhälle är redo att vidta åtgärder i en fråga. Han kommer prata om detta beredskap. Hur redo är svenska kommuner att leverera situationell brottsprevention?

Problemen med säkerhet och trygghet för landsbygdsfolk och landsbygdssamhällen är en gemensam verklighet, från Nordeuropa till Sydamerika. Presentationen kommer att beskriva och diskutera utvecklingen av brottsförebyggande program och stärka partnerskap mellan medborgare och polis ur samhällsberedskapsperspektiv. Läs mer om detta ämne samt de andra huvudtalarna på kollokviet nedan.
 
Welcome to the Spring Colloquium 23rd April 2020
 

This meeting will be about safety and resilience in all settings but in particular in rural contexts. We assess how the ongoing Global-Local transformations affect the everyday life of groups living in the most sparsely populated areas. More information will be available in January 2020. The colloquium will be held in English and Swedish. Organised by Säkraplatser (KTH Royal Institute of Technology) in cooperation with Plymouth University & Uppsala University. Contact email: info@sakraplatser.abe.kth.se. Download the poster here.

Date: 23 April 2020

Registration Deadline: 17 April

Time: 09.00-17.00

Location: U1, Undervisningshuset, Brinellvägen 28A, level 6 (KTH Campus, Stockholm, Sweden)

Register here!


Keynote speakers:

Dr. Joseph F. Donnermeyer is professor emeritus in the School of Environment and Natural Resources at The Ohio State University. He is the founding editor of the The International Journal of Rural Criminology and editor of the new Routledge monograph series on Rural Criminology. Dr. Donnermeyer is the author/co-author of over 100 peer reviewed journal articles, book chapters, and books on issues related to rural crime, and was the editor of the Routledge International Handbook of Rural Criminology in 2016. To be published soon, Dr. Donnermeyer is preparing a monograph titled The Criminology of Food and Agriculture. He currently serves as the chair of the Division of Rural Criminology in the American Society of Criminology, and president of the newly founded International Society for the Study of Rural Crime.
Blue light in green surroundings: Challenges and opportunities for emergency and rescue services in rural Sweden
Prof. S. Stenbacka, Uppsala University
 
Taking the point of departure in the research project with the same title, Prof Susanne Stenbacka will present recent findings from this project (in cooperation with Kungliga Tekniska Högskolan and Linköping university) and reflect on their relevance for rural policy and development strategies. She will also elaborate on how this investigation of rural emergency and rescue services relate to other strands of Swedish rural research. 

Susanne Stenbacka is a Professor of Human Geography at Uppsala University. Her research evolves around regional development and rural transformation with a specific focus on gender relations, migration and welfare. Her current studies deal with refugee migration to rural areas, rural transformation in the aftermath of police withdrawal and rural experiences of disability.
Crime, policing and global transformations in rural areas
Prof. R. Yarwood, University of Plymouth
 
Focusing on current examples from the UK, Prof Yarwood will outline the changing nature of rural crime and security in rural places. He will examine the global threats facing rural areas and consider how police and communities can respond to these.

Professor Richard Yarwood is a Professor of Human Geography at the University of Plymouth. His research focuses on social geography and, within this sub-discipline, has examined rural change, policing, military geographies and the voluntary sector. These diverse interests were drawn together in his most recent book Citizenship.
Stockholm Criminology Symposium 9-11 juni 2020 - ett årligt evenemang som lockar cirka 500 deltagare från hela världen. Konferensen erbjuder tre dagar fyllda med ett stort antal presentationer av internationella projekt, program, akademisk forskning samt studier och utredningar genomförda av offentliga myndigheter. Symposiet arrangeras av Sveriges regering för brottsförebyggande på uppdrag av den svenska regeringen. Teman 2020: Vapenvåld - Ljudkännedom och åtgärder och Samtida kriminologi. Sista dagen för att anmäla sig för talare: 27 februari 2020. Beskrivning av presentationerna hittas här. Mer information och viktiga datum här.

PRAKTIKHÖRNET

Vi tar gärna emot fler inspirerande exempel, om du har något du vill dela med dig av får du mer än gärna mejla det till oss!
Tryggare Östergötland - Inkluderande stadsplanering 

Länsstyrelsen Östergötland organiserade en dag i Linköping med fokus på inkluderande stadsplanering för ett tryggare Östergötland. Syftet med dagen var att ge möjlighet till ökad kunskap och ett vidare perspektiv om socialt hållbart boende och en ökad samverkan mellan de sociala frågorna genom exempel från länet och aktuell forskning om trygga bostadsmiljöer. Säkraplatser medverkade och Vania Ceccato höll en föreläsning om stadsplanering, inkluderande stad och brottsprevention. Mer info? Kontakta Sara Nielsen, läs mer här.
Karin Svanberg - enhetschef, Brå och Anders Östlund - kriminolog, Regionkansliet Polisregion Mitt, Polismyndigheten  
Glesbygd, landsbygd och små kommuner – brott och brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet organiserade detta möte med länsstyrelserna för regionala representanter med fokus på glesbygd, landsbygd och små kommuner och diskussioner kring olika teman. Ett tema var hur problembilden ser ut – goda exempel kopplat till minskning av brottslighet och otrygghet i glesbygd, på landsbygden och på små orter. Läs mer här, eller kontakta Linda Lindblom för mer info.
Trygghetsförbättrande åtgärder på olika nivåer i Haninge och faktorerna bakom
 
En tillväxt kring de sju pendeltågsstationerna förväntas i Haninge, söder om Stockholm, och särskilt området som kallas Haninge Stad som år 2030 beräknas ha 30 000 invånare. I en medborgardialog kom det fram att boende i området kände sig otrygga kring stationerna, trots att det rör sig mycket människor i området. Under tiden innan tillväxten använder kommunen tillfälliga åtgärder för att göra platsen mer aktiv, det som brukar nämnas Placemaking. Läs mer om detta här.
Program för trygghet och säkerhet 2018-2021 Huddinge kommun 

Trygghets- och säkerhetsarbetet i Huddinge kommun kretsar kring kommunens samlade arbete med att minska risken för brott och kriser som hotar tryggheten eller säkerheten. Enligt kommunen ska ett tryggt och säkert Huddinge nås genom ett samordnat och effektivt förebyggande arbete mot brott samt en säkerställd god förmåga att agera vid olyckor och kriser. Med Program för trygghet och säkerhet 2018-2021 tar Huddinge kommun för första gången ett samlat grepp kring kommunens arbete med trygghet och säkerhet. Läs mer här.

Kursen "Säkerhet och trygghet i praktiken" erbjuds hösten 2020!

 
Välkomna att läsa kursen Säkerhet och Trygghet i Praktiken - Kursen är numera på 7,5 hp (AG1168), ca 4 veckor, dvs 160 timmar över augusti, september, oktober. Kursen  behandlar hur man kan åstadkomma trygga miljöer. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven – en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Läs mer här. Kontakta info@sakraplatser.abe.kth.se för mer information.

Trygg stadsmiljö i praktiken: Visioner, exempel & tips

Vill du ha rapporten? Efter stor förfrågan har vi tryckt flera exemplar. Om du vill ha ett eller flera exemplar skicka din adress till info@sakraplatser.abe.kth.se


STUDENTERNAS HÖRNA


Här bloggar vi!
Vill du vara med och berätta om dina erfarenheter som nybörjare i området säkerhet och trygghet, kontakta oss på info@sakraplatser.abe.kth.se. Läs mer här.
Koppla Samman – Ett kritiskt stadsplaneringsprojekt i en tid av förtätning
                     
Runt om i större städer i Sverige förtätas det och bostadsbristen är fortfarande ett faktum, så även i Huddinge kommun i södra Stockholm. Vid Flemingsbergs tågstation, söder om Huddinge centrum, planeras nu ett stort område som kallas Flemingsbergsdalen. Flemingsbergsdalen ska ligga i direkt anslutning till tågstationen och rymma handel, service, kontor och bostäder. Läs hela bloggen här.

FORSKNINGSHÖRNET

Vi tar gärna emot fler inspirerande exempel, om du har något du vill dela med dig av får du mer än gärna mejla det till oss!
Individuella och rumsliga dimensioner av kvinnors rädsla för brott: en skandinavisk studie

Med hjälp av insikter från kriminologi och stadsgeografi försöker den här artikeln undersöka individuella och rumsliga dimensioner av kvinnors rädsla för brott, särskilt bland den grupp kvinnor som känner sig mest otrygga. Denna studie är baserad på tre datavågor från Stockholms säkerhetsundersökning med undersökande dataanalys och binär logistisk regression. Med utgångspunkt i ett tvärgående ramverk visar studien hur individuella attribut inklusive kön, ålder och tidigare erfarenheter av att vara offer påverkar kvinnors uppfattning om trygghet. Läs mer här.

City, Night, Dark, Architecture, Lamps, Lighting, Eerie
The Reducing Crime Podcast

Jerry Ratcliffe is a former British police officer, college professor, and host of the Reducing Crime podcast. He works with police agencies around the world on criminal intelligence strategy and crime reduction. The podcast was designed for practitioners as a way to more easily access interesting researchers and information. Read more and listen to the podcast series here.
Reducing Crime by Lawrence Sherman

Listen to Professor Lawrence Sherman, the Director of the Cambridge Centre for Evidence-Based Policing at the University of Cambridge and Director of the Jerry Lee Centre of Experimental Criminology. Read more and listen to it here.
CALL FOR PAPERS & ETC
  • Have a look at International Journal for Crime, Justice and Social Democracy and The British Journal of Criminology Research.  
  • Call for articles for special issue of Criminological Encounters: Urban criminology, criminology of the urban? Please submit your full article following the guidelines of Criminological Encounters by February 28, 2020. Please feel free to contact the editors of the special issue (nina.persak@criminstitute.orgsimone.tulumello@ics.ulisboa.pt) for any further information.
  • Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt- 19:e mars, 2020, heldagsutbildning med fokus på kartläggning av ett områdes utmaningar och problem samt metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder. Erfarenheter från 100-tals uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i hela Sverige visar många likheter mellan de  olika områdena, som behovet av grundläggande trygghet och säkerhet, service, attraktiva utemiljöer och välfungerande lekplatser. Att göra boende delaktiga genom välplanerad dialog kan stärka tryggheten och tilliten både mellan grannar och till hyresvärden eller kommunen samt skapa strategiskt beslutsunderlag. De som bor och verkar på platsen har unik kunskap om området och hur det fungerar. 
  • (Il)legal organisations in the rural idyllRural crime is rising inexorably across Europe and beyond. A leading rural insurer in the UK estimates that rural crime cost the UK £49.9m (€60.1m) in 2018. It is a common misconception that rural areas are a crime free idyll. This panel aims to address the roles of legal and illegal organisations in shaping the sphere of rural security. If you would like more information or to propose a paper presentation, please send abstracts of up to 250 words to Kreseda Smith, kresedasmith@harper-adams.ac.uk and Artur Pytlarz, D13122709@mytudublin.ie by Friday 27th March 2020.
  • Perspectives of Rural Safety, Security and Rural Criminology to be held at the Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Ljubljana, Slovenia, September 14-16, 2020. The primary aim of the 13th biennial Conference is to exchange the latest views, concepts, and research findings from criminal justice studies on rural safety, security and, criminology among scientists, researchers, and practitioners from all over the globe. The conference will also highlight new ideas, theories, methods, and findings in a wide range of research/applied areas relating to rural issues. The abstracts should be submitted by way of the submission form available at the conference web page. The abstract should be submitted on or before April 10, 2020.  You are encouraged to submit your full paper by September 14, 2020. Papers are going to be peer-reviewed and included in conference proceedings and international criminal justice and criminology journals. Papers can be submitted in the Word-for-Windows format to the following e-mail address: gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si. Our general guidance for authors can be found here
  • Call for Papers Journal of Contemporary Criminal Justice, Deadline: Friday, May 1, 2020. Amanda Burgess-Proctor and Sheetal Ranjan are co-editing an upcoming special issue of Journal of Contemporary Criminal Justice"Connecting Research, Policy, and Advocacy to Improve Justice." The goal of this special issue is to draw on the expertise of scholars, practitioners, and others to promote evidence-based policy aimed at advancing and improving justice. Focus lies on manuscripts that are co-authored by scholars and policy-makers, practitioners, and advocates
  • PBL introduction course in EnglishThis is an introduction course to The Planning and Building act (PBL). In the first part, we give a general introduction to the PBL, followed by four parts – the comprehensive plan, detailed development plan, building permit and construction process and supervision. 

NATIONELLA & INTERNATIONELLA FORUM

Sverige
Internationellt
Februari, Nyhetsbrev #30
  
Detta nyhetsbrev är under ständig utveckling- dela med dig av dina tankar till oss!
Återkoppla gärna genom att mejla: info@sakraplatser.abe.kth.se 
Copyright © 2020 SÄKRAPLATSER Nätverket, All rights reserved.
Sanda Tcacencu, Josefin Backman, Marianna Patelida, Emil Holmlund, Vania Ceccato,  redaktörer

Har du frågor eller synpunkter? Då är du välkommen att kontakta oss genom att mejla oss direkt på info@sakraplatser.abe.kth.se


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Säkraplatser Nätverket / Kungliga Tekniska Högskolan · Teknrikringen 10A · Stockholm 10044 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp