Copy

Nieuwsbrief Balletrecepten 1

Beste lezer,

Hierbij presenteert Balletstudio Le Rêve haar allereerste nieuwsbrief met haar allereerste blog over haar allereerste boek ‘Balletrecepten – De ingrediënten van de klassieke ballettechniek’. Een boek waarin de lezers worden meegenomen in de beleving van de beginselen van de klassieke ballettechniek. Hoe voelt het om een demi-plié, een battement tendu, een draai of een sprong te maken? Op dit moment is de verwachting dat het boek eind 2017 gepubliceerd zal gaan worden.

Via deze nieuwsbrief wil ik je informeren over alle ontwikkelingen, nieuwsberichten en toekomstige activiteiten betreffende ‘Balletrecepten’.
Ik heb jouw emailadres toegevoegd aan de mailinglijst wegens mogelijke belangstelling rondom ‘Balletrecepten’. Mocht je deze nieuwsbrief op een ander emailadres willen ontvangen, schrijf je dan uit met dit emailadres en meld je opnieuw aan met het juiste emailadres. Mocht ik je ongewenst hebben toegevoegd, dan kun je je uitschrijven onderaan deze nieuwsbrief. Mocht je mogelijk nog andere belangstellenden kennen, kun je deze nieuwsbrief naar hen doorsturen.
 
Verder kun je ‘Balletrecepten’ ook volgen op facebook:
https://www.facebook.com/Balletrecepten/
 
Met dansante groet,
Maricelle Peeters
 

Newsletter Ballet Recipes 1

Dear reader,
 
Balletstudio Le Rêve presents her very first newsletter with her very first blog about her very first book 'Ballet Recipes - Ingredients for Classical Ballet Technique'. A book in which the readers are taking along in the sensation of the principles of classical ballet technique. How does it feel to make a demi-plié, a battement tendu, a turn or a jump? At this moment, it is expected that the book will be published in the end of 2017.
 
Through this newsletter, I would like to inform you about the developments, news and future activities related to 'Ballet Recipes'.
 I've added your e-mail address to the mailing list because of your possible interest in ‘Ballet Recipes’. If you would like to receive this newsletter at a different e-mail address, please unsubscribe with this e-mail address and subscribe again with the correct e-mail address. If I have added you unwished, you can unsubscribe at the bottom of this newsletter. If you may know other people who're interested, you can forward this newsletter to them.
 
You can also follow ‘Ballet Recipes’ on facebook:
https://www.facebook.com/Balletrecepten/
 
With dance greetings,
Maricelle Peeters
 

aanmelden nieuwsbrief

Blog Balletrecepten #1 De idee

Ruim twee jaar geleden welde de gedachte op om een balletboek voor kinderen te gaan schrijven. Schrijvend vanuit mijn eigen ervaring en anders dan de boeken die ik ken.

lees verder

Blog Ballet Recipes #1 The idea

More than two years ago, I had an idea to write a ballet book for children; writing from my own experience and different from the books I know.
 

read more

Alvast proeven?

Mocht je al eerder willen proeven van Balletrecepten voor de publicatie van het boek, kun je vanaf deze zomervakantie ook privélessen komen volgen. Net als een ‘gewoon’ recept bestaat ook ieder balletrecept uit meerdere ingrediënten en de juiste samenstelling van de benodigde ingrediënten. Door middel van het invullen van een vragenlijst wordt het duidelijk aan welk ‘balletrecept’ je wilt gaan werken. Vervolgens gaan we samen boodschappen doen en ontdekken welke ingrediënten je nodig hebt en in welke samenstelling.
 
De lessen vinden in principe plaats in Rotterdam. Mocht je zelf over een studio beschikken, dan kan in overleg de privéles ook daar worden gegeven.
 
Kosten voor een privéles / coaching komen op € 60,00 per uur.
 
Contact en informatie
E.  balletstudiolereve@online.nl
M. 06-27596785
 
‘I really enjoyed Maricelle’s private lessons, because she focused on what I needed to improve on and not just normal class work. She taught me many things that have really helped me and also made it a lot easier to master more difficult exercises. Maricelle really cares about me and my dancing and wants me to be the best I can be!’
Elysia
 

Try in advance?

If you'd like to have a taste of ‘Ballet Recipes’ before the publishing of the book, you can also follow private lessons from this summer vacation. Just like an ‘ordinary’ recipe, each ballet recipe consists of several ingredients and the right composition of the required ingredients. By filling in a questionnaire, it will become clear to which ballet recipe you want to work on. Then we go shopping together and discover which ingredients you need and in what composition.
 
The classes will take place in Rotterdam, but if you have a studio yourself, the private lessons can also be given there in consultation with me.

Cost for a private lesson / coaching comes at € 60.00 per hour.
 
Contact en information
E.  balletstudiolereve@online.nl
M. 06-27596785

Contact
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem dan online

Balletstudio Le Rêve | Struikheide 63 | 3069 LJ Rotterdam
balletstudiolereve@online.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Balletstudio Le Rêve · Struikheide 63 · Rotterdam, Zuid Holland 3069LJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp