Copy
View this email in your browser

Sel reedel Tartmusis:

Dara Birnbaum „Technology/Transformation: Wonder Woman“

 
Lingid maailma. Dara Birnbaum
07.12.18–10.02.2019

 
Tartu Kunstimuuseum avab 7. detsembril  rahvusvahelist videokunsti tutvustava näitusesarja „Lingid maailma“ viienda  väljapaneku. Näituse keskmes on USA kunstnik Dara Birnbaum (s 1946) videokunsti klassikaks saanud teosega „Technology/Transformation: Wonder Woman“ („Tehnoloogia/transformatsioon: Imenaine“), mis heidab kriitilise pilgu naise kujutamisele ja kuvandile popkultuuris.
 
Aastatel 1978–79 valminud video on Birnbaumi kunsti iseloomustamiseks ilmekas näide. Teos, milles näeb korduvate plahvatuste saatel näitlejanna Lynda Carterit muutumas sekretärist superkangelaseks, kasutab kaadreid 70ndate Ameerika telesarjast „Wonder Woman“ („Imenaine“). Näituse kuraator Joanna Hoffmann lisab: „Birnbaumi teos loob vastuolulisi ja humoorikaid seoseid kultusseriaali, soostereotüüpide ja tänase ühiskonna vahel. Muide, kas pole mitte irooniline, et seriaalis on  naiskangelanna nimi Diana Prince (tlk „prints“)?“
 
„Technology/Transformation: Wonder Woman“ astub dialoogi Tartmusi näitusega „Isekeskis. Naine kujutamas naist“ (13.12.2018–28.04.2019), kus kuraator Kadri Asmer tegeleb naise kuvandiga eesti naiskunstnike loomingus eelmise sajandi 20ndatel kuni 80ndatel. Birnbaumi videoteos pakub rahvusvahelist võrdlusmomenti ning toob teravalt esile naise kujutamisega seotud vastuolud. „Ühest küljest on 1940ndatel loodud imenaise karakter positiivne – naiskangelasi leidub kunstis ja kirjanduses vähe ning püstolikuule käsivartega tõrjuva vitaalse naise ilmumine popkultuuri on igati tervitatav,“sõnab Hoffmann. „Teisalt täidab tema üliseksikas välimus – trikoo, paljad sääred, dekoltee, jumestus – ikkagi eelkõige eesmärki mõjuda ihaldusväärselt mehele.“ Õhku jääb küsimus: milliseid superkangelannasid me tänases ühiskonnas vajame?
 
Aastal 2017  alguse saanud näitusesari „Lingid maailma“ paigutab tunnustatud väliskunstnike teosed dialoogi kohalike autorite loominguga. Varasemalt on sarjas eksponeeritud USA videokunstnike John Baldessari, Leslie Thorntoni, Martha Rosleri ja Vito Acconci teoseid. Näitus jääb avatuks 10. veebruarini 2019.
 
Kuraator: Joanna Hoffmann

Graafiline kujundaja: Viktor Gurov

Täname: Dara Birnbaum, Electronic Arts Intermix
 
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Üritus Facebookis ja kodulehel.

This Friday at Tartmus:

Dara Birnbaum "Technology/Transformation: Wonder Woman"

 
Links to the World. Dara Birnbaum
07.12.18–10.02.2019
 
On 7th December, Tartu Art Museum will open the fifth project in the exhibition series “Links to the World” introducing internationally acclaimed video art. The exhibition focuses on the American artist Dara Birnbaum (b 1946) and her work “Technology/Transformation: Wonder Woman” that has become a classic masterpiece of video art and that takes a critical look at the depiction and image of women in popular culture.
 
Birnbaum’s 1978–1979 video “Technology/Transformation: Wonder Woman” is a characteristic example of her art. In the video, that consists of sections of the 1970s American TV series “Wonder Woman”, we see the actress Lynda Carter transforming from a secretary to a super heroine accompanied by repetitive explosions. The curator Joanna Hoffmann adds: “Birbaum’s work makes controversial and humorous connections between the cult TV series, gender stereotypes and the contemporary society. By the way, isn’t it ironic that in the series the name of the female heroine in Diana Prince?”
 
The video “Technology/Transformation: Wonder Woman” will start a dialogue with the exhibition “Among Ourselves. Woman Portraying a Woman” (13.12.2018–28.04.2019) where curator Kadri Asmer looks at the depiction of women in the works of Estonian female artists in the period 1920–1980. Birnbaum’s video will offer an international comparison and reveals a clear contradiction in the depiction of women. “On the one hand, the Wonder Woman character created in the 1940s is positive: there are not many female heroines in art and literature and the appearance of a spirited female figure in popular culture who can deflect bullets with her arms is admirable,” Hoffmann says. “On the other hand, her extremely sexy appearance – a swimming suit, bare legs, cleavage, make-up – are mostly meant as enticing for men.” The question remains: what kind of superheroes do we need in the contemporary society?
 
The exhibition series “Links to the World” places works by renowned foreign artists into dialogue with the oeuvre of local authors. The series has earlier included Vito Acconci, Martha Rosler, Leslie Thornton and John Baldessari. The present exhibition remains open until February 10th 2019.
 
Curator: Joanna Hoffmann

Graphic design: Viktor Gurov
 
Thanks: Dara Birnbaum, Electronic Arts Intermix
 
The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.


Event on Facebook and on our webpage.
Facebook
Tartmus
Instagram
Copyright © 2018 Tartu Kunstimuuseum, All rights reserved.

Kontakt: 
tartmus.ee

Uudiskiri jõuab sinuni liiga tihti või hoopis liiga harva? Saad uuendada enda eelistusi või listist loobuda


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tartu Kunstimuuseum · Raekoja plats 18 · Tartu 51004 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp