Copy
View this email in your browser

En återblick på vårens arbete...

Då var det snart dags för semester igen och med det vill vi summera våren. Det har varit en minst sagt märklig tid för hela världen i och med corona. För oss blir det särskilt påtagligt då våra insatser och aktiviteter bygger på fysiska möten med deltagare och arbetsgivare. Under två veckor pausade vi vårt arbete för att få tid att ställa om och planera verksamheten. Därefter har vi varit igång i stort sätt som vanligt, om än utifrån gällande restriktioner. Fysiska möten har bytts till digitala eller till utomhusmöten. Aktiviteterna har vi kunnat hålla igång genom att följa restriktioner, hålla avstånd, se över antal deltagare i aktivitet och vi har jobbat mycket med att informera kring smittspridning och säkerställa symtomfrihet vid aktivitet.

Vi beslutade direkt att merparten av personalen skulle gå en ACT utbildning (Acceptance Comittment Therapy) för att kunna erbjuda våra deltagare ACT grupper på distans. ACT har visat sig fungera väldigt väl för vår målgrupp och när vi nu erbjuder digitala grupper i ACT har vi också fördelen att grupperna kan starta med deltagare från alla kommuner då vi inte behöver vara fysiskt på plats i en specifik kommun. Mitt i all elände med corona är det viktigt att försöka se vilka positiva effekter och lärdomar vi kan ta med oss. På detta sätt ökar vi vår tillgänglighet för fler deltagare vilket känns mycket positivt för oss som jobbar i ett stort geografiskt område!

Det svåraste för oss har varit att hålla igång arbetsträningar hos våra arbetsgivare. Arbetsgivarna har det tufft med sjukfrånvaro och nedskärningar och det påverkar såklart möjligheten att ta emot en person i arbetsträning. Vi möter nu en förändrad arbetsmarknad på många sätt och vi planerar för fullt för att möta nya förutsättningar. Den omställning vi har gjort har fungerat bra och vi känner oss väl rustade att möta ett förändrat samhälle om hösten kräver det.

Förbundet har fått tre nya medarbetare, två rehabvägledare som förstärker Samverkansteamet och en medarbetare som enbart kommer att arbeta med företagskontakter och område arbetsmarknad. Det känns extra viktigt just nu att vi har den kompetensen på plats! Kontaktuppgifter till all personal finner du här!

Vad har vi mer gjort? Vi har arbetat intensivt med utvecklingsarbete på flera områden. Med företaget Emerga utbildades vi inom Tjänstedesign vilket är ett spännande sätt att öka delaktigheten för deltagarna. Vi har sett över våra aktiviteter och med hjälp av intervjuer och workshops med deltagare har vi fått deras synpunkter på vårt arbete. Resultatet har gjort att vi har förfinat aktiviteterna och vi lägger till fler utifrån behov och önskemål. Just nu utvecklar vi en aktivitetsplan som kommer att fungera som en grund för alla deltagare, där de har möjlighet att välja aktiviteter som de önskar ta del av. Aktivitetsplanen blir därmed ett verktyg för både deltagare och rehabvägledare att jobba med tillsammans. Vi har även arbetat fram ett beslutsunderlag inför förslag till nya aktiviteter där vi kommer ställa oss frågor kring hur vi säkerställer att aktiviteten matchar deltagarnas behov. Allt för att öka vår tillgänglighet och delaktighet för våra deltagare! Vi har även utvecklat vårt arbetssätt i teamet där genusperspektivet lyfts fram på ett starkare sätt och vi jobbar ännu mer aktivt med frågorna kring våld i nära relationer.

Vi har förutom i tjänstedesign, även utbildats inom case management, ACT samt genomgått flertalet interna utbildningar inom olika fokusområden. 

En ny aktivitet som varit pilot är vår Spelutvecklingskurs. Vi upptäckte att vi hade många unga vuxna med psykisk ohälsa som levde i stort sätt isolerade, vände på dygnet och spelade mycket dataspel och de hade alla flertalet misslyckade rehabiliteringsförsök bakom sig. Vi ville hitta något som motiverade dem till aktivitet, där vi kunde ta tillvara på det intresse och den kompetens de faktiskt har inom spel och data. Arbetsmarknaden för spelutveckling är enorm och innehåller så mycket mer än bara att spela spel. Tillsammans med Gamemaker (Changemaker Educations) startade vi därför en grundutbildning i syfte att bryta isolering och närma sig arbetsmarknaden. Pilotomgången blev så lyckad att vi nu fått klartecken att starta fler grupper! Det har varit en fin resa att se dessa unga vuxna individer växa, att se deras självförtroende öka och faktiskt få dem att förstå att de sitter inne på mycket kunskap och erfarenhet som kan användas i ett arbete. Efter fortsättningskursen där 5 deltagare gick, har två personer sökt till utbildningar som startar i höst och tre personer vet vilka utbildningar som finns och vad som behöver göras för att kunna ansöka dit. Det tycker vi är fantastiska resultat!

Till sist vill vi berätta att vår förbundschef Per Liljebäck har valt att sluta hos oss för att göra annat det sista året innan livet som pensionär börjar. Per har en stor del i att förbundet utvecklats till det framgångsrika och innovativa förbund det är idag. Han har jobbat fram en stabil grund där samverkan mellan parterna varit framgångsrik och han har lett ett förbund som levererat goda resultat varje år. Per står bakom många av de nya insatserna som testats av förbundet och det är hans mod som förbundschef, hans gedigna kompetens inom finansiell samordning samt hans stora hjärta för sina medarbetare som vi kommer att sakna. Per kommer att avtackas längre fram efter sommaren.

Men vi är samtidigt väldigt glada över att kunna berätta att Per från och med den 1 september lämnar över stafettpinnen till Henrik Svedberg. Henrik har tidigare varit förbundschef på Samordningsförbundet Göteborg Nordost och arbetar idag som sektionschef på Arbetsförmedlingen. Vi ser fram emot att under Henriks ledning fortsätta att utvecklas och förbättra vår verksamhet!

Som alltid - ett stort tack till alla våra samarbetsparter, det är tillsammans vi gör Älv & Kust till det fina förbund det är! Nu önskar vi er alla en riktigt skön och avkopplande sommar så vi är redo för höstens äventyr!

Tipsar om vår hemsida där länk även finns till vår sida på Facebook. Här uppdaterar vi nyheter och andra tips kontinuerligt! Tack också för att du sprider detta mail inåt i din organisation så fler får ta del av vårt arbete!
 
Kom ihåg - Tillsammans skapar vi möjligheter!

Glad sommar önskar vi alla på Samordningsförbundet Älv & Kust

Tack för att du är en del av vårt nätverk!  Med anledning av den nya lagen GDPR vill vi informera dig om att vi endast använder din mailadress för att delge dig  vårt nyhetsbrev  ett par gånger per år. Vi vill också försäkra oss om att du  vill prenumerera på detta. Om du vill det behöver du inte göra något alls. Om du inte önskar fler nyhetsbrev från oss är det bara att klicka på unsubscribe längst ner i mailet.
Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.


 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Samordningsförbundet Älv & Kust · Bilgatan 20 · Kungälv 442 40 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp