Copy
Aliança per als adolescents i joves vulnerables
Veure al navegador
NOTA DE PREMSA
Les entitats que treballen amb adolescents i joves migrats sols demanen passar de la gestió de l’emergència a la planificació amb recursos estables
· ECAS, FEDAIA i FEPA fan front comú per la millora de l’atenció als joves vulnerables i demanen regularitzar els recursos activats en el marc de l'emergència dins de la Cartera de serveis socials

• L'aliança de les tres federacions vetllarà pel compliment dels compromisos del Govern, que divendres presenta l'Estratègia catalana d'acollida i integració dels adolescents i joves migrats sols

• El sistema de protecció ha de garantir la mateixa qualitat d’atenció per a tots els joves oferint respostes especialitzades i itineraris individuals
 
Barcelona | 22.01.2019
Les tres federacions d’entitats que treballen amb els més de 3.500 adolescents i joves migrats sols a Catalunya --Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Federació d'Entitats d'Atenció i a la Infància i a l'Adolescència (FEDAIA) i la Federació d’Entitats amb Projectes i pisos Assistits (FEPA)— han presentat avui una aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència  i la joventut en situació de vulnerabilitat que reclama al Govern de la Generalitat passar de la gestió de l’emergència a la planificació amb visió preventiva i els recursos necessaris. “El fenomen migratori és estructural, global, i ha vingut per quedar-se", ha afirmat Loli Rodríguez, portaveu d’ECAS. Per tant, calen "recursos econòmics ferms i de continuïtat, que ens donin estabilitat i seguretat jurídica", ha afegit Pilar Nuñez, portaveu de FEDAIA.

El document de posicionament conjunt de l’aliança –que compta amb el suport de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya— recull aquest plantejament i subratlla com a objectiu últim la “plena inclusió dels adolescents i joves migrats sols com a subjectes de drets i deures”. Davant la propera presentació d’una Estratègia catalana d’acollida i integració, les entitats vetllaran perquè "el Govern assumeixi les seves responsabilitats i exerceixi el lideratge que li correspon des del punt de vista de les competències i els recursos", i confien en la concreció de polítiques i mesures per abordar el fenomen amb els recursos adequats.

Ferran Rodríguez, portaveu de FEPA, ha assenyalat que "cal posar ordre, així com major implicació i coordinació dels diferents departaments de la Generalitat, una col·laboració més estreta amb les administracions locals i més diàleg amb l’Estat espanyol”. L’estratègia conjunta ha de garantir un únic sistema de protecció que no diferenciï per qüestions d’origen i el creixement de places en centres –que han de comptar sempre amb un projecte educatiu integral— ha d’anar acompanyat de l’increment corresponent en la resta de recursos: educació, salut, orientació i ocupació... L’empadronament i els permisos de residència i treball són la base per a la integració, però el treball s’ha de basar en itineraris individuals adaptats a la situació de cada jove, ja que el col·lectiu no és homogeni i  s’han de poder donar respostes diferenciades.

Una de les principals reivindicacions de les entitats és ordenar i regularitzar els recursos activats en el marc de l’emergència dins de la cartera de serveis socials, ampliant-la si és necessari. "Després de tres anys d’increment progressiu de les arribades és indispensable que els nous pressupostos prevegin l’obertura de nous recursos de tipologia diversa per donar resposta al conjunt de necessitats existents, tant immediates (habitatge, alimentació, etc.) com formatives, d’acompanyament i d’emancipació", recull el document.

ECAS, FEDAIA i FEPA sumen més de 200 entitats que treballen a Catalunya amb joves vulnerables i van dissenyar conjuntament un dispositiu d’acollida als menors migrats sols que s'havia de posar en marxa a la Ciutat de la Justícia. A banda d'aquest projecte, que resta pendent, actualment treballen en una recerca al voltant del col·lectiu en el marc del postgrau ‘Menors estrangers no acompanyats. Persones en trànsit a la recerca d’una vida digna’ de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb el Col·legi de Treball Social i la Fundació Idea. Els resultats es presentaran aquest any en una jornada coorganitzada per les tres federacions.


Fotografies de la roda de premsa | Document de posicionament
Per a més informació podeu contactar amb:
Agència de Comunicació Social | Agnès Felis
afelis@acciosocial.org 
M. 690 372 019 | T. 93 268 3442
ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa més de cent organitzacions sense afany de lucre que atenen 850.000 persones l'any. L'atenció que presten les entitats membres i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. | FEDAIA agrupa 95 entitats que fan atenció a la infància i l’adolescència en risc d’exclusió i en desemparament a Catalunya. La mirada de la federació se situa en l’expertesa de l’atenció a aquest col·lectiu integrada al sistema de protecció per a infants i joves, fins els 18 anys. | FEPA és una federació d’entitats que treballen per afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment tutelats/des i extutelats/des. La tasca es focalitza a partir del seguiment d’itineraris individualitzats que impliquen totes les àrees relacionades amb l’emancipació. 
 
Twitter ECAS
Twitter ECAS
Twitter FEDAIA
Twitter FEDAIA
Twitter FEPA
Twitter FEPA
Copyright © 2019 ECAS, All rights reserved.
 Reps aquest correu perquè estàs subscrit/a al butlletí d'ECAS

entitats catalanes d'acció social | Via Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona | T. 93 295 5946
ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

no rebre més notes de premsa    actualitzar dades