Copy
Welkom bij Noorderpark-Ruigenhoek. 
Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte
van de ontwikkelingen in dit mooie gebied. 
View this email in your browser

Herfst in Noorderpark-Ruigenhoek!


Beste geïnteresseerde van Noorderpark-Ruigenhoek,

De klok is teruggezet en de zomer is nu echt voorbij. Met het mooie weer hebben veel mensen kunnen genieten van al het moois dat Noorderpark-Ruigenhoek te bieden heeft. Er zijn een nieuwe wandel- en fietsroute over de Nieuwe Hollandse Waterlinie bijgekomen en in september is het Toekomstperspectief ook door de gemeenteraad van De Bilt vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voor de oefengolfbaan in Ruigenhoek ligt inmiddels ter inzage en de kinderroute in het Gagelbos wordt steeds leuker. Daarnaast is er ook vervelend nieuws: de BMX-baan is gesloten omdat hij in te slechte staat verkeerde. De gemeente Utrecht en Recreatie Midden Nederland zijn aan het kijken naar oplossingen.

Er staan ook weer leuke winteractiviteiten op de agenda: op 8 december kan je met een gids op pad in fort Ruigenhoek. IJsclub Siberia organiseert op 18 en 19 januari weer opnieuw Glow in the Park, een magische avondwandeling met verrassende ontmoetingen, lichtjes en muziek. 


Een fijne herfst toegewenst, 

namens de gebiedspartners:
gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Provincie Utrecht, PS: Heeft u nieuws of agenda-items die opgenomen kunnen worden in volgende nieuwsbrieven? Stuur ons dan een e-mail.

NIEUWS
BMX-baan gesloten 
Eind augustus is de BMX-baan gesloten door eigenaar Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De BMX-baan in Ruigenhoek was door erosie en begroeiing in te slechte staat om er nog op te kunnen fietsen. Naar een oplossing wordt gezocht.
Ontwerpbestemmingsplan Golfbaan Ruigenhoek
Golf Centrum Utrecht wil een oefengolfbaan ontwikkelen als onderdeel van het recreatiegebied Ruigenhoek. Het ontwerpbestemmingsplan voor de oefengolfbaan ligt inmiddels ter inzage. U kunt de stukken inzien van 25 oktober tot en met 5 december 2018 in het gemeentehuis van De Bilt in Bilthoven. Op woensdag 21 november wordt ook een inloopavond gehouden in Dorpshuis De Groene Daan in Groenekan. 
Toekomstperspectief 
Ook de gemeenteraad van De Bilt heeft het Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek aangenomen. Dat betekent dat alle vijf de gebiedspartners nu bestuurlijke goedkeuring gegeven hebben aan het plan en dat nu vast staat wat de ontwikkelkaders zijn. De uitkomsten van de participatiebijeenkomsten, interviews en natuurlijk bestaande beleidskaders liggen aan dit stuk ten grondslag. We kunnen nu verder werken aan dit mooie gebied. Met verschillende projecten (zoals fort Ruigenhoek) blijven we u betrekken bij de uitwerking, maar we houden geen grootschalige bijeenkomsten meer over het gebied als geheel.
Kwartiermaker Lara Simons draagt taken over 
Deze zomer heeft kwartiermaker van Noorderpark-Ruigenhoek, Lara Simons, haar taken overgedragen. Heeft u nu vragen/opmerkingen/ ideeën over Noorderpark-Ruigenhoek? Neem dan contact op met één van de gebiedspartners (gemeenten De Bilt en Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en provincie Utrecht) via noorderparkruigenhoek@provincie-utrecht.nl 
Website Online Museum De Bilt online
Het cultureel erfgoed in de gemeente De Bilt is nu te zien op de website onlinemuseumdebilt.nl. Op de website zijn o.a. verhalen, foto’s en voorwerpen uit verschillende tijdperken en uit de zes woonkernen te zien. Ook over Noorderpark-Ruigenhoek en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in De Bilt is van alles te vinden.
Ziet u onveilige situaties in Noorderpark-Ruigenhoek?
Samen willen we Noorderpark-Ruigenhoek veilig houden. Ziet u toch een onveilige situatie of ervaart u overlast? Neem dan contact op met één van deze instanties.
Kinderroute Gagelbos
Heb je de gekleurde stippen die van Gagelsteede naar de fietsbrug lopen, ook gezien? En de gekleurde palen in het speelbos? Dat is de Kinderroute Gagelbos, die op 25 augustus tijdens het Over de Brugfeest gelanceerd werd. De nieuwe route is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders en verbindt Overvecht met het Gagelbos. In het Speelbos kan je een spannend rondje wandelen. De basis is er nu, maar die wordt het komende halfjaar nog verder uitgebreid om de route nog leuker te maken voor kinderen. In het voorjaar van 2019 volgt de officiële opening.
Nieuw leven voor fort Ruigenhoek?
Fort Ruigenhoek is één van de parels binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie in De Bilt. Door haar unieke ligging en architectuur en grote waarde op het gebied van cultuur, natuur en landschap, biedt het fort uitstekende mogelijkheden om er een eigentijdse en duurzame gebruiksfunctie aan toe te kennen. 
Staatsbosbeheer, de gemeente en de provincie denken voorzichtig na over de mogelijkheden die het fort biedt. Begin volgend jaar gaan wij daarom ook met omwonenden in gesprek. In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over.​
AGENDA
8 december- Ontdek het fort
Op 8 december kan je samen met de boswachter een kijkje nemen op Fort Ruigenhoek
18+ 19 januari - Glow in the Park
Op 18 en 19 januari kun je weer een magische avondwandeling maken tijdens Glow in the Park. Informatie via IJsclub Siberia
TERUGBLIK
Open Monumentendag 
Fort De Gagel en fort Ruigenhoek waren geopend tijdens de Open Monumentendag op 8 september. Een gids van Staatbosbeheer nam bezoekers mee op pad om hen de bijzondere natuur op fort Ruigenhoek te laten zien. Ook op fort De Gagel konden bezoekers een kijkje nemen, samen met wethouder Victor Everhardt en gedeputeerde Mariëtte Pennarts. Zij zagen dat het fort binnen enkele jaren een prachtige poort naar het gebied wordt.
Symposium Kansen en bedreigingen
Op 13 oktober kwamen ongeveer 100 mensen bij elkaar voor het symposium Kansen en bedreigingen voor het Noorderpark, dat Stichting Brigida organiseerde. Met elkaar werd teruggekeken op het werk dat in het verleden door vrijwilligers en vooral oprichter Wim van Schaik werd gedaan. Ook spraken Wim Baas en Henk van den Broek over de ontstaansgeschiedenis en de landinrichtingscommissie van de stichting. Oud-wethouder Anne Doedens benadrukte het belang van bescherming van de Hollandsche Waterlinie en tenslotte werden nog de kerk en de muurschilderingen uitgelicht. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van Gemeente de Bilt en Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Provincie Utrecht. 

Wilt u deze nieuwsbrief op een ander mailadres of in het geheel niet meer ontvangen? 
U kunt uw hier uw mailadres wijzigen or hier uitschrijven van deze lijst