Copy

IN

DEZE

EDITIE

‘Kinderen genieten en profiteren van extra onderwijstijd’

Ook dit jaar organiseert JES Rijnland weer een Zomerschool. Vier weken lang krijgen kinderen de kans om kennis op te doen over onderwerpen als genetische manipulatie en reclame. Laura van der Hulst: “Zomerschool is uitdagend en kinderen genieten zichtbaar van die extra onderwijstijd. Ze profiteren er ook van. Zomerschool verhoogt de taalvaardigheid en het verkleint de bekende zomerdip.”

 

Laura is blij dat de Zomerschool weer doorgaat. “We zijn voor deze activiteit afhankelijk van diverse fondsen. Zij steunen het idee van de Zomerschool en hebben ons uitgenodigd om aanvragen te doen. De eerste reacties zijn weer positief. Gelukkig maar, want Zomerschool is belangrijk voor onze doelgroep. We zien dat voor deze kinderen de zomervakantie erg lang duurt. Ze zitten veel thuis, vervelen zich vaak en hebben dan na de vakantie weinig te vertellen. Door meertalige kinderen wordt er in die zes weken ook minder Nederlands gesproken. Niet zelden zie je dan een zomerdip; het taalniveau daalt.”
Zomerschool is laagdrempelig en kinderen vinden het leuk om mee te doen. Ze krijgen extra onderwijstijd, gericht op het versterken van de taalvaardigheid. Laura: Je ziet ook dat leerlingen zelfsturing, zelfkennis en zelfvertrouwen ontwikkelen.”
 
Rijk lesaanbod
JES organiseert de Zomerschool, maar zoekt natuurlijk de samenwerking met verschillende partners. “We doen dit nu voor het zesde jaar, dus we weten elkaar goed te vinden. De inbreng van al die partners maakt het lesaanbod nog rijker. De kinderen ontdekken letterlijk andere werelden dan de werelden die ze kennen. We werken graag samen met museum Boerhaave, andere musea, Technolab en verschillende bedrijven in de regio. Met Technolab doen leerlingen bijvoorbeeld zelf onderzoek, met een echte labjas aan. Dat is genieten!
 
Onderzoek
Onderzoek* wijst uit dat leerlingen die in de vakantie weinig intellectuele activiteiten ondernemen, een deel van hun kennis en vaardigheden verliezen. Dit lijkt meer het geval te zijn bij kinderen in achterstandssituaties en in gezinnen met lagere inkomens dan bij modale gezinnen. Intellectuele activiteiten, zoals lezen, museumbezoek, een thuisprogramma of een zomerschool kunnen deze achterstand beperken.
 
Planning en werving
De eerste week van de Zomerschool start op 23 juli. De laatste dag van de vierde Zomerschoolweek is op 17 augustus. De eerste twee weken gaan over genetische manipulatie, de laatste twee is ‘reclame’ het overkoepelende thema. De komende weken geven de medewerkers van JES weer presentaties op verschillende basisscholen. Ouders kunnen hun kinderen opgeven via de website en in overleg met de leerkracht worden de kinderen geselecteerd.

Over Zomerschool
 
Zomerschool biedt in de zomervakantie les aan kinderen die de overstap maken van groep 6 naar groep 7 en van groep 7 naar groep 8. Alle lesonderdelen zijn gekoppeld aan de thema’s genetische manipulatie of reclame. Kinderen en hun ouders mogen zelf beslissen of zij één of twee weken meedoen. Een week van de Zomerschool bestaat uit vijf lesdagen van 9:00 uur tot 15:00 uur. De leerlingen worden geselecteerd in overleg met het basisonderwijs. Kinderen uit de regio Leiden en uit Katwijk zijn van harte welkom. Meedoen aan Zomerschool kost € 15,- per week.
Meer weten? Laura v.d. Hulst, l.vdhulst@jesrijnland.nl, 071 342 09 00
Zie ook: https://www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/zomerschool/
 

Pluim voor ‘Jong geleerd, thuis gedaan’
NJI beoordeelt programma als ‘goed onderbouwd’Het Nederlands Jeugdinstituut(NJI) heeft het JES-programma ‘Jong Geleerd, thuis gedaan’ opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Volgens het NJI past het programma in de categorie ‘goed onderbouwd’.


“Een mooi compliment”, aldus Sjanet van Niekerk. Zes jaar geleden stond zij namens JES aan de wieg van het programma. “Ik was al heel trots als ik bijvoorbeeld een leerkracht hoorde zeggen dat een kind echt vooruitgaat door ‘Jong geleerd, thuis gedaan’. Maar deze erkenning is ook wetenschappelijk onderbouwd. We doen dus iets goeds en dat voelt als een bekroning op ons werk.”
 
Spelend leren
Sommige ouders zijn onzeker over hun rol in de ontwikkeling van hun kind. Sjanet: “Ze willen dan graag dat we heel schoolse activiteiten met hun kind doen. Wij leren die ouders via ‘Jong geleerd, thuis gedaan’ dat spelend leren juist ook werkt. Door thuis te praten over school, te luisteren naar verhalen van je kind en samen binnen of buiten te spelen, besteed je aandacht aan wat het kind leert.”
 
Laagdrempelig
Onderzoek door de onderwijsinspectie toonde destijds aan dat de betrokkenheid van ouders een belangrijke component is in de ontwikkeling van kinderen die Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgen aangeboden. De Regiegroep VVE in Leiden vroeg JES in 2012 hiermee aan de slag te gaan.
Het programma ‘Jong geleerd, thuis gedaan’ wordt bijna volledig uitgevoerd door stagiaires. In het commissie-oordeel wordt dat als één van de sterke punten gezien. Sjanet: “Hierdoor is het programma ook zo laagdrempelig. De ouders, de kinderen en de stagiaires zijn echt samen aan het leren.”
 
Nazorg
Ook krijgt het programma een compliment over de nazorg. “Nadat de stagiaires twaalf keer bij een gezin thuis zijn geweest, vindt er een eindgesprek met alle betrokkenen plaats en na drie maanden nog een tweede gesprek om te kijken hoe het gaat. De samenwerking tussen de ouders, JES, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen is hierbij van groot belang. Wat mij betreft is dat dan ook de grootste kracht van het programma.”

Over ‘Jong geleerd, thuis gedaan’
Jong geleerd, thuis gedaan is een preventieve programma voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar, die op de (voor)school een VVE-programma volgen. In twaalf wekelijkse huisbezoeken voeren ouders samen met hun kind allerlei activiteiten uit. Het doel is om ouders tools te geven hun kind ook thuis te stimuleren en ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Meer weten? Sjanet van Niekerk, s.vanniekerk@jesrijnland.nl, 071 342 09 00.
Zie ook: https://www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/jong-geleerd-thuis-gedaan/

‘Opstapje’ nu ook maatwerk


Jaarlijks doen gemiddeld zeventig gezinnen mee aan het programma ‘Opstapje’. In de thuissituatie worden ouders twee jaar lang begeleid bij het spelenderwijs aandacht geven aan de ontwikkeling van hun kind. Sinds kort wordt Opstapje ook ‘op maat’ gegeven. Sjanet van Niekerk: “Dat kan langer of korter zijn, of juist gericht op een bepaald aspect: maatwerk dus.”


In principe kent Opstapje een vastomlijnd programma. Per huisbezoek staan bijvoorbeeld het doel, de activiteiten en de materialen vast. Wetenschappelijk is aangetoond dat die aanpak werkt. Sjanet: “Het is goed dat we dat houvast hebben. Maar we zien tegelijkertijd dat de ene ouder het gewoon sneller oppakt dan de ander. En soms is er extra aandacht nodig voor een bepaald aspect, bijvoorbeeld door een ontwikkelingsachterstand bij het kind. Op zo’n moment kiezen we voor maatwerk.”
 
Opstapje, langer of korter
In principe loopt Opstapje tot aan de start van de basisschool, maar uit ervaring blijkt dat ouders soms enorm gebaat zijn bij een korte verlenging van het programma. “Het is bij deze ouders dan niet goed bekend wat er van hen verwacht wordt door de school; wat zijn de haal-en brengrituelen, hoe spreek je de leerkrachten aan, hoe verloopt de wenperiode? Het zijn vaak kleine punten die veel onrust veroorzaken. Door Opstapje iets te verlengen maken kinderen en ouders een betere start op de basisschool. Maar ook korter komt voor. Soms zie je al snel dat ouders alleen wat extra handvatten nodig hebben. We kijken echt naar wat een gezin nodig heeft.”
 
Samenwerken met partners
Vaak zijn er meerdere organisaties betrokken bij een gezin waar JES Opstapje uitvoert. Sjanet: “Als het kan of moet werken we samen. Bijvoorbeeld met een logopedist die specifieke oefeningen kan adviseren, met een leerkracht, wijkverpleegkundige of met een pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal. Als het nodig is participeren we in het overleg ‘1 gezin, 1 plan’.”
Voor dit soort contacten wordt altijd toestemming van de ouders gevraagd. Sjanet: “Als het even kan gaan we samen met de ouder naar zo’n andere samenwerkingspartner. Dat vertrouwen zullen we nooit schaden.”
 
Over Opstapje
 

Opstapje is bedoeld voor ouders met kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Een medewerker van JES Rijnland komt twee jaar lang thuis bij een gezin. In het eerste jaar komt de medewerker elke week een half uur thuis, in het tweede jaar is dit om de week ongeveer een uur.
Dit programma toont ouders hoe zij thuis spelenderwijs aandacht kunnen besteden aan de ontwikkeling van hun kind. Het doel is het bevorderen van de ouder-kind-interactie, zodat het kind een betere start maakt op de basisschool.
De ene keer wordt gebruik gemaakt van de materialen van Opstapje en de andere keer van de materialen die al in huis aanwezig zijn. Zo krijgen kinderen een ‘opstapje’ naar de basisschool.
Meedoen aan Opstapje kost € 50,- voor 2 jaar, starten kan het hele jaar door.

Meer weten? Sjanet van Niekerk, s.vanniekerk@jesrijnland.nl, 071 342 09 00.

Zie ook: https://www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/opstapje 

VoorleesExpress onder de loep

JES Rijnland is één van de partners in een onderzoek naar taalstimulerende programma’s. Samen met bibliotheek Waterland neemt JES aan dat onderzoek deel als uitvoerende partij van de VoorleesExpress.

Het onderzoek staat onder leiding van Prof. Dr. Roel van Steensel (bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en heeft als doel om programma’s gericht op taalontwikkeling bij kinderen nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van deelnemende gezinnen. Het deelproject waar de VoorleesExpress van JES aan meedoet, richt zich op de vraag wat er nodig is om het voorlezen van ouders aan hun kinderen toegankelijker te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitale, geanimeerde prentenboeken. De verwachting is dat ouders zich op deze manier meer betrokken voelen bij de taalontwikkeling van hun kind.
 
“We zijn trots dat we een bijdrage aan dit onderzoek kunnen leveren”, aldus Fariidah van Leeuwen (medewerker VoorleesExpress bij JES). “Ik hoop dat we zo onze voorlezers meer tools in handen kunnen geven waarmee zij echt álle ouders kunnen ondersteunen. We willen namelijk ook de gezinnen bereiken die niet over de middelen of mogelijkheden beschikken.”

 
 
Zo werkt de Voorleesexpress
 
Thuis zelf lezen en voorgelezen worden zijn belangrijke manieren voor kinderen om een taal goed te leren. Bij gezinnen die meedoen aan VoorleesExpress, komt twintig weken lang een vrijwilliger thuis voorlezen. De vrijwilliger neemt in eerste instantie boekjes mee, maar neemt uiteindelijk ook het gezin mee naar de bibliotheek. Gaandeweg betrekt de JES-vrijwilliger de ouders of oudere kinderen steeds meer bij het voorlezen. Zo worden gezinnen toegerust om het voorlezen door te zetten als de vrijwilliger weer stopt. 

Meer weten of voorlezer worden? Fariidah van Leeuwen, f.vanleeuwen@jesrijnland.nl
071 342 09  00 
 https://www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/voorleesexpress/
 

Boerhaave en JES Rijnland slaan handen ineen


In augustus verhuist de WeekendKlas van JES Rijnland naar Rijksmuseum Boerhaave. Het gebouw aan de Lange Sint Agnietenstraat gaat langdurig onderdak bieden aan twee groepen leerlingen. De nieuwe locatie gaat de kinderen nog meer inspireren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, verwachten beide partijen.


In de drie jaar dat de kinderen de WeekendKlas doorlopen, passeren diverse thema’s de revue, variërend van mode, reclame en communicatie tot ruimtevaart, techniek en sterrenkunde. De toegevoegde waarde van Rijksmuseum Boerhaave is ongekend bij de wetenschappelijke thema’s, zo is de verwachting. Zo kunnen de kinderen ter plekke zo aan de slag met de educatieve spellen, interactives en onderwijsprogramma’s die het prachtige, vernieuwde museum biedt. Verder is van april tot oktober in de binnentuin van het museum ‘Waterland’ beschikbaar, met educatieve aanknopingspunten rond waterbeheer.
 
Doordat de ouders van de kinderen van Weekendklas en de Zomerschool ook in het museum worden uitgenodigd, profiteren niet alleen de kinderen van de nieuwe locatie. De nieuwe directeur van Boerhaave Amito Haarhuis, is blij met het initiatief. De komende maanden gaan JES en Boerhaave niet alleen afspraken maken om kinderen en ouders in september welkom te heten, maar ook samenwerken om nieuwe activiteiten te ontwerpen.

Over WeekendKlas
 
WeekendKlas biedt drie jaar lang aanvullend onderwijs over allerlei thema’s en beroepen. Van afvalverwerking tot een kijkje in het leven van een bloemist of chirurg; het komt allemaal voorbij. De leerlingen leren zo wat zij leuk vinden en waar ze goed in zijn. Hierdoor vergroten zij hun zelfvertrouwen. Meer weten over WeekendKlas? Op zondag 1 juli wordt er een kort item uitgezonden over WeekendKlas tijdens het programma RTL LifestyleExperience op RTL 4. Vanaf die datum is dat fragment uiteraard ook te vinden op onze website.
 
Meer weten? Laura v.d. Hulst, l.vdhulst@jesrijnland.nl, 071 342 09 00
https://www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/weekendklas/

‘Ouders leren problemen zelf oplossen’ 
Eén op één opvoedondersteuning met Triple P

Bij JES geven gecertificeerde trainers Triple P in de thuissituatie. Indien nodig zelfs ondersteund in meerdere talen. Dit opvoedondersteuningsprogramma leert ouders hoe zij positief communiceren met hun kinderen. Hierdoor kunnen zij opvoedproblemen voorkomen of in ieder geval beter zelf oplossen.


Omgaan met opvoedhobbels
Ilse Russchenberg is een van de medewerkers van JES die Triple P geeft. “Iedere ouder ervaart weleens ‘opvoedhobbels’, zowel bij kleintjes als bij grotere kinderen of pubers. Het kan dan over van alles gaan; zindelijkheid, slecht slapen of eten maar ook allerlei grensoverschrijdend gedrag. De meeste hobbels nemen ouders zelf, maar soms helpt een steuntje in de rug. Met Triple P leren ouders hoe zij op positieve en duurzame wijze om kunnen gaan met allerlei soorten opvoedproblemen.”
 
Zelf oplossen
In een eerste gesprek bespreekt JES met de ouders waar ze tegenaan lopen en welke verandering zij willen bewerkstelligen. Russchenberg: “In de tweede bijeenkomst maken we samen met ouders een plan aan de hand van een tip-sheet. We werken in totaal in vier à vijf bijeenkomsten aan het bekrachtigen van gewenst gedrag en het versterken van de communicatie tussen ouder en kind. Een heel belangrijk aspect is dat ouders zelf problemen leren oplossen, dat ze sterker worden in hun ouderschap. Het doel is dus niet alleen dat een kind zindelijk wordt of beter gaat eten, maar dat ouders leren om op een positieve en bekrachtigende manier om te gaan met hun kinderen.”
 
Triple P in de thuissituatie
In de regio is JES zeker niet de enige aanbieder van Triple P, maar wel de enige organisatie die het programma bij mensen thuis geeft. Ilse: “Ouders geven aan dat ze dit heel prettig vinden omdat ze niet naar een cursus met meerdere mensen hoeven. Zeker als je minder taalvaardig bent is het lastig om zo’n cursus in een groep te volgen. Een-op-een-begeleiding in de thuissituatie is dan laagdrempelig.”
Het feit dat de trainers van JES het programma ook in Turks, Arabisch en in het Engels kunnen geven, maakt het nog aantrekkelijker. Russchenberg: “Als organisatie vinden we het ook prettig om bij de mensen thuis te komen, omdat we gelijk een indruk krijgen van de thuissituatie. En als er kinderen in huis zijn, zien we ook gelijk hoe de interactie tussen ouder en kind is. Hier kunnen we direct op inspelen en de ouders laten oefenen in positief bekrachtigend gedrag.”

Wat is Triple P?
 
Het Positive Parenting Program, beter bekend als Triple P, is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden. Het programma is evidence based en wordt al 25 jaar gebruikt in meer dan 24 landen. Het wordt op vijf verschillende niveaus ingezet; variërend van algemene voorlichtingsavonden over positief opvoeden (niveau 1) tot hulp bij ernstige opvoedproblemen (niveau 5). JES biedt het programma tot en met niveau 3 aan.
Triple P leert ouders:
1. Een positieve opvoedstijl
2. Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
3. Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties

Meer weten? Ilse Russchenberg, i.russchenberg@jesrijnland.nl of 071 342 09 00

AGENDA
MEI
28     
Ouderteam.nu, Buurthuis Vogelvlucht
30     Dialoogsessie Raad van Kinderen

JUNI
6, 13   
Ouders ontmoeten ouders: Meertaligheid
12       Themabijeenkomst vrijwilligers
17       Jaarafsluiting WeekendKlas
19, 21 Intervisie Coach@JES
20        Diploma-uitreiking Opstapje

JULI

23        Zomerschool week 1 Genetische manipulatie
30        Zomerschool week 2 Genetische manipulatie 

 
Copyright © 2017 JES Rijnland, All rights reserved.

Wilt u zich afmelden van deze lijst?
Ons mailadres is:
info@jesrijnland.nl