Copy
UNICUM Nieuwsbrief - januari 2019
Open nieuwsbrief in uw browser
Beste mensen, 

Binnenkort ontvangt u een special over het scholingsaanbod 2019. In deze Upd@te alvast een doorkijkje naar het interessante aanbod. Ook de aanstaande netwerkbijeenkomsten voor POH’s en praktijkmanagers staan inmiddels in de online kalender. We hebben een leuke congrestip voor u en geven antwoord op de veelgestelde vraag of instromen in het VRM-programma nog mogelijk is.  

Verder brengen we u op de hoogte van de stand van zaken rond de O&I-contractering in de regio Zuidoost-Utrecht. Vanuit Zuidwest-Utrecht is er nieuws over de vorming van de nieuwe regio-organisatie en over de ontwikkeling van een gedragen regioplan. We informeren u over de vorming van een Raad van Commissarissen en tot slot: UNICUM zoekt een veelzijdige communicatieadviseur. Kent u iemand die ons team kan versterken? Deel dan vooral onze vacature! Alvast veel dank.

Hartelijke groet,
Het team van UNICUM
VRM-programma: starten kan niet in 2019, aanmelden wel

Bij UNICUM krijgen we geregeld de vraag of huisartsenpraktijken nog kunnen instromen in het lopende VRM-programma. Dat is helaas nu niet meer mogelijk binnen het huidige contract dat doorloopt tot en met 31 december 2019.

Wel gaan we met de verzekeraar in gesprek over een mogelijk VRM-contract per 1 januari 2020. Heeft u interesse om per die datum in te stromen? Laat het ons per e-mail weten, dan zetten we u op de lijst van geïnteresseerden en bent u als eerste op de hoogte van ontwikkelingen op dit vlak. 
VRM en Diëtetiek: 

'Huisarts en diëtist realiseren zich vaak niet dat patiënt in de keten zit'

Uit de materiële controle van Zilveren Kruis over 2016 en 2017 blijkt dat buiten het VRM-programma om geregeld diëtiek gedeclareerd wordt voor patiënten die geïncludeerd zijn in het programma. Dit heeft geleid tot een forse correctie en nabetaling aan verzekeraars over de betreffende jaren.

Kaderhuisarts VRM Gerard Daggelders: “Het is de bedoeling dat eenvoudige dieetadvisering door de POH gebeurt. Als doorverwijzing naar een diëtist nodig is, controleer dan of de patiënt in het VRM-programma is geïncludeerd. Dit kan bijvoorbeeld door te verwijzen via VIPLive. Diëtisten vragen we alert te zijn bij doorverwezen patiënten en zo mogelijk na te gaan via VIPLive of zij in het zorgprogramma zijn geïncludeerd.”

Overleg met verzekeraar over O&I-contract regio ZOU

Eind vorig jaar is het niet gelukt een O&I-contract af te sluiten voor 2019. Inhoudelijk en financieel kon UNICUM geen overeenstemming met Zilveren Kruis bereiken. De twee partijen zijn hierover op 14 januari jl. opnieuw in gesprek gegaan. Dit was een nuttig gesprek. Er is uitgewisseld waar beide partijen tegen aan lopen en er zijn mogelijkheden verkend voor overeenstemming over een O&I-contract per 1 april 2019. Zilveren Kruis heeft aangegeven hier in een volgend overleg verder over te willen spreken. Dit overleg staat gepland op 6 februari aanstaande.   

ALV regio ZOU

Het verslag van de ALV regio ZOU die op 11 december 2018 werd gehouden, is voor leden beschikbaar via MijnUNICUM. De volgende ALV vindt plaats op 2 april om 19:30 uur bij Van der Valk in De Bilt. Klik hier om in te schrijven.

Oprichting Raad van Commissarissen

Bij de oprichting van UNICUM Huisartsenzorg is vastgesteld dat professioneel toezicht onderdeel moet zijn van de regio-organisatie. Besloten is hiervoor een Raad van Commissarissen (RvC) in te stellen. Deze houdt toezicht op het beleid van de directie en dient als sparringpartner voor directie en aandeelhoudersvergadering (de huisartsenbestuurders van de regio's ZOU en ZWU). De RvC bestaat uit drie personen.

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat op 1 december jl. Dite Husselman is benoemd als voorzitter van de RvC van UNICUM Huisartsenzorg. Dite gaat de komende periode met de directie en de aandeelhouders aan de slag om een volledige RvC samen te stellen en verder vorm te geven aan professioneel toezichthouden bij UNICUM.

Op weg naar een nieuwe regio-organisatie in Zuidwest-Utrecht


Op 21 november jl. presenteerde het bestuur van de regio-organisatie in oprichting aan alle huisartsen in de regio ZWU de stand van zaken omtrent de vorming van de nieuwe organisatie en de O&I-contractering. Zij gingen in op de structuur van de nieuwe organisatie en de planning van het proces. Daarnaast werden de ideeën over het lidmaatschap en bestuur gedeeld. Klik hier om een kort inhoudelijk verslag van deze bijeenkomst te lezen. De notulen kunnen leden van UNICUM coöperatie ZWU lezen op MijnUNICUM.

Bijeenkomsten over regioplan ZWU
Op de bijeenkomst van 21 november werd ook van gedachten gewisseld over hoe we in 2019 tot een door de achterban gedragen regioplan kunnen komen. Er is besloten om voorbeeld-plannen van andere regio’s te delen met de huisartsen in ZWU en, per gemeente, een extra bijeenkomst te organiseren om de inhoud van het beoogde regioplan voor ZWU verder te bespreken. We zien u graag op een van deze bijeenkomsten over het regioplan ZWU.

De bijeenkomsten voor huisartsen in Houten, Nieuwegein en IJsselstein zijn inmiddels gepland en de uitnodigingen zijn verstuurd. Informatie over bijeenkomsten voor de huisartsen in Vianen, Lopik, Benschop en Schoonhoven volgt.  

ALV regio ZWU

Het verslag van de ALV regio ZOU die op 21 november 2018 werd gehouden, is voor leden beschikbaar via MijnUNICUM. De volgende ALV vindt plaats op 25 maart om 17:30 uur. Klik hier om in te schrijven.

CongresTIP

Tijdens het congres 'SOLK: Stress, emoties en gezondheid' zoomen ervaringsdeskundigen en professionals in op de mogelijkheden voor preventie van SOLK, op de rol van stress en emoties als oorzaak van klachten en op andere mogelijkheden van begeleiding en behandeling. 

Het congres vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019 van 16:00 – 21:30 uur in Theater Orpheus in Apeldoorn en de organisatie is in handen van Proscoop en Alles is Gezondheid. Kijk op de congressite voor meer info en inschrijven.
Geen GLI-contract in 2019
UNICUM ziet geen kans om voor 2019 de GLI te contracteren in de regio's ZOU en ZWU. Belangrijkste reden daarvoor is dat UNICUM nog geen O&I-contract heeft in deze regio’s en onvoldoende mogelijkheden heeft voor een verantwoorde opzet en uitvoering. In 2019 onderzoeken we of contractering in 2020 tot de mogelijkheden behoort.

Agenda

De nascholingsagenda voor 2019 is zo goed als ingevuld. Binnenkort ontvangt u een special over het interessante aanbod. Hieronder vast de eerste scholingen die in 2019 op stapel staan:
5 februari 2019 | Vernieuwde NHG standaard DM type 2
Van der Valk - De Bilt
5 februari 2019 | POH-lunch Heuvelrug
Restaurant Buitenlust Amerongen
11 februari 2019 | Caspir cursus 29 - WDH
WDH Dalplein 61, Soest
22 februari 2019 | POH-lunch IJsselstein
locatie volgt
11 maart 2019 | Nascholing voor diëtisten samenwerking ketenzorg & VIPLive
Medisch Centrum Dorp - Houten

Kijk voor de complete en meest actuele nascholingskalender op de UNICUM website

Vacatures

Bilthoven | Veelzijdige communicatieadviseur
UNICUM Huisartsenzorg
Bunnik | Praktijkondersteuner Somatiek
Huisartsenpraktijk Franssens & Hassink-Franke

Bekijk de complete vacaturebank op de UNICUM website.

Deel
Tweet
Stuur door
UNICUM Huisartsenzorg
085 8772258
info@unicum-huisartsenzorg.nl 
Postbus 216, 3720 AE Bilthoven
Leijenseweg 113b, 3721 BC Bilthoven
Copyright © 2019 UNICUM Huisartsenzorg, All rights reserved.


Wilt u de manier waarop u onze nieuwsbrief ontvangt veranderen?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of afmelden voor onze nieuwsbrief
Werkt u bij een praktijk die is aangesloten bij UNICUM? Meld u dan niet af. Via deze nieuwsbrief ontvangt u belangrijke informatie over onder andere de zorgprogramma's waaraan u deelneemt.

Email Marketing Powered by Mailchimp