Copy
View this email in your browser

CTG Newsletter – April 2021
Bản Tin CTG – Tháng 4 năm 2021

Nguyễn Tuấn DũngChờ Trưa, Noon Idling, 2020, Acrylic trên vải bố, Acrylic on canvas, 80 x 120 cm
It is with great pleasure that CTG is preparing to re-start our normal schedule of solo exhibitions for Vietnamese artists at the gallery.  Please see below for details on two coming events and watch this space for further announcements as we prepare to enter an exciting period.

Chúng tôi rất vui khi CTG đang chuẩn bị tái khởi động lại chương trình triển lãm cá nhân của các hoạ sĩ Việt Nam tại phòng tranh. Vui lòng xem thông tin bên dưới về hai sự kiện triển lãm sắp đến và theo dõi phòng tranh để cập nhật các thông báo thêm.
Ngô Văn SắcCân Bằng 1, Balance 1, 2021, Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Mixed media on wood, 20 x 26 x 13 cm
Pham Thanh Toan will be having his third solo exhibition at CTG on the 23rd of July.  Please use this link to see images of the works of Toan’s King collection and to read an essay about his work.

Phạm Thanh Toàn sẽ có triển lãm cá nhân lần thứ ba tại CTG vào ngày 23 tháng 7. Xem bộ sưu tập Vua của Toàn và đọc bài luận về tác phẩm tại đây.
Phạm Thanh Toàn, Tự Hoạ, Self-portrait, 2021, Sơn dầu trên vải bố, Oil on canvas, 140 x 80 cm
Nguyen Tuan Dung will be having his second solo exhibition at CTG in late November of 2021.  Please use this link to see images of the works of Dung’s My Story collection and to read an essay about his work.

Nguyễn Tuấn Dũng sẽ có triển lãm cá nhân lần thứ hai tại CTG vào cuối tháng 11 năm 2021. Xem các hình tác phẩm của Dũng, bộ sưu tập Câu Chuyện Của Tôi và đọc bài luận về tác phẩm ở đây.
Ngô Văn Sắc, Con Đường Tơ LụaSilk Road, 2021, Đốt gỗ, chất liệu tổng hợp trên gỗ, Wood burn, mixed media on wood, 240 x 150 cm
The gallery is currently exhibiting works by a number of our favorite artists.  Please use the link below to see a video of the current installation of paintings and sculpture at the gallery.

Phòng tranh hiện đang trưng bày tác phẩm của một số hoạ sĩ được yêu thích của gallery. Xem video các tác phẩm đang trưng bày tại gallery, gồm tranh và tượng điêu khắc ở đường dẫn bên dưới.
View video of installation / Xem video tranh đang treo
Liêu Nguyễn, Khiêu Vũ Với Đào 8Dancing with Cherry Blossoms 8, 2019Acrylic trên vải bốAcrylic on canvas, 100 x 100 cm
CTG is open for visitors on Tuesdays through Saturdays from 1-6 pm.  To visit at other times, please make an appointment at cthomasgallery@gmail.com.

CTG mở cửa cho khách xem tranh từ Thứ Ba – Thứ Bảy, từ 13-18 giờ. Nếu bạn muốn đến tham quan thời gian khác, xin đặt lịch hẹn qua email cthomasgallery@gmail.com.
Nguyễn Thị Châu GiangNhững Bông Hoa ĐỏRed Flowers, 2020, Màu nước và mực nhuộm trên lụa, Water color and pigment on silk, 50 x 70 cm
Phạm Huy Thông, Giải Cứu Mây Trắng, Rescuing White Clouds2018, Sơn dầu trên vải bốOil on canvas140 x 160 cm
Craig Thomas Gallery is located at 27(i) Tran Nhat Duat Street, District 1, Ho Chi Minh City. 

Craig Thomas Gallery địa chỉ số 27(i) Trần Nhật Duật, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Facebook
Website
Email
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Copyright © 2021, Craig Thomas Gallery, All rights reserved.

Our mailing address is:
[ E ] : cthomasgallery@gmail.com [ P ] : +84 (0)903 888 431 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Find us on the MAP 27i Tran Nhat Duat


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Craig Thomas Gallery · 27i Tran Nhat Duat, District 1 · Thanh Pho Ho Chi Minh, SG 700000 · Vietnam

Email Marketing Powered by Mailchimp