Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief #16

September 2020

Wachten | Project Paul | Districten zonder kerk | Bid en dankpunten | Kinderhoek | Thuisfrontteam

En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.
2 Timotheüs 2:2 HSV

Een tijd van wachten... Bent u daar goed in, in wachten? Wachten in de rij bij de kassa, wachten op een uitslag, wachten tot de bouw klaar is. Wachten valt niet altijd mee. Wij waren afgelopen tijd ook aan het wachten.. 
Nadat we zijn verhuisd naar Udon Thani en we langzaam ons plekje vonden zijn we plannen gaan maken: We gaan verschillende kerkjes die er zijn in de stad bezoeken, zodat we een beeld krijgen van de kerken in Udon, we gaan taalstudie weer oppakken, we gaan de kinderen homeschoolen tot eind juli en daarna gaan we met ons team om tafel om een missie, visie en strategie te bedenken voor dit nieuwe werkgebied binnen OMF Thailand en dan kunnen we daarna het werk langzaam opbouwen.Echter, zoals Spreuken 16 vers 9 zegt: 'Mensen maken plannen voor hun leven, maar de Heere bepaalt wat er gebeurt.' Begin juli kregen we bericht van school dat de school 3 weken later open zou gaan. De drie weken werden 6 weken. Dit had behoorlijk wat invloed op al onze goede ideeën. Dat was best even slikken. Wat kan wachten dan soms moeilijk zijn als je graag wilt starten. Achteraf bezien was het zo erg nog niet. Want we hebben namelijk wel kerken kunnen bezoeken, de taalstudie kon ook (deels) doorgaan en misschien nog wel het belangrijkste: we zijn in deze tijd van wachten veel gaan bidden en Gods aangezicht gaan zoeken met elkaar om te zien wat Hij voor ons heeft bedacht hier in Udon en te bidden voor de mensen die Hij nu al op onze weg heeft geplaatst. Iets waar we anders misschien minder tijd voor genomen hadden? Zo mogen we weer zien dat Gods wegen altijd beter zijn dan de onze en laat alle dingen meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben. 


PROJECT PAUL
Afgelopen periode mocht Ab een training van OMF volgen in Bangkok over kerkplantingswerk. Clarine heeft zoveel als mogelijk proberen de training online te volgen. Zoals de naam 'Project Paul' misschien al doet vermoeden zijn tijdens deze training lessen getrokken uit het Bijbelboek Handelingen, over van de manier waarop o.a. Paulus te werk ging. De Bijbeltekst uit 2 Timotheüs 2:2 die bovenaan de nieuwsbrief staat vat deze training mooi samen. Als alleen zendelingen erop uitgaan om mensen te bereiken dan hebben we over 2000 jaar nog steeds niet iedereen bereikt, maar als we nieuw gelovigen vanaf het begin leren dat deze missionaire houding bij een christen hoort en we ze leren om elkaar te helpen anderen te onderwijzen, dan wordt het aantal mensen wat je bereikt steeds weer vermenigvuldigt. 
Ook hebben we praktisch geoefend; zoals bijvoorbeeld het geven van een concreet getuigenis in één minuut, een 6 maanden plan gemaakt om hetgeen wat we geleerd hebben in praktijk te gaan brengen. 
SUB-DISTRICTEN ZONDER KERKJE
We hebben als team een kaartje gemaakt met alle (sub)districten van de provincie Udon Thani om te zien waar er kerken zijn en waar nog niet. Misschien ook een idee om zo voor het zendingswerk in de provincie te bidden? De donkerbruine sub-districten hebben nog geen kerk. Er wonen gemiddeld 50.000-100.000 mensen in een district.
Foto: Ons OMF team in Udon Thani tijdens de eerste meeting om een visie en missie te bedenken voor ons team. Vragen als;  wie zijn we als team, hoe gaan we samenwerken, wat zouden we graag willen zien over 10 jaar,  hoe gaan we het doen, waar gaan we beginnen etc... kwamen ter tafel. Waardevol om zo samen in alle rust te kunnen starten nu de kinderen op school zitten.
Willen jullie met ons bidden
  • om Gods leiding of en met welke voorgangers en kerken we kunnen samen werken en in welke onbereikte dorpen we kunnen gaan beginnen
  • voor een voortdurende goede taalontwikkeling/studie
  • voor de kinderen; een goede start op de internationale school
  • voor dagelijkse vervulling van de Heilige Geest, zodat we kunnen zien wat Zijn wil en hoe groot de liefde van God is (Efeze 3:16-21) dat Zijn Koninkrijk mag komen en Zijn wil mag geschieden in Thailand
Willen jullie met ons danken:
  • voor de gevolgde training 'project Paul'
  • voor de 2 taal modules die Ab en 1 module die Clarine heeft afgerond afgelopen tijd
  • voor de kerkjes die er al zijn in Udon Thani en omgeving
  • voor de school die na lang wachten nu open kon gaan. Dank dat ondanks de gesloten grenzen het onderwijspersoneel toch toestemming heeft gekregen om Thailand binnen te komen
  • dat we God steeds weer aan het werk zien 
BID JE OOK MEE?
Ontvang een maandelijks update met bid en dankpunten door je aan te melden via  📧 gebed@goednieuwsthailand.nl.
KINDERHOEK
Hèhè! Eindelijk is de school voor ons begonnen. Sinds 14 september. We hebben wel een half jaar thuis school gedaan, net als jullie toen tijdens corona. Na een tijdje gaat dat wel een beetje vervelen. Dus je snapt wel dat we nu blij zijn dat we naar school kunnen. 
Ook wel weer wennen, want alles is in het Engels en we hebben bijna alleen thaise kinderen in de klas. Zij moeten gelukkig engels praten. Wij krijgen op school bijna elke dag ook een uur Thaise les. Dit is het eerste jaar dat de school open gaat, dus er zijn nog niet zoveel kinderen op school. Ongeveer 120 kinderen. We hebben alle drie een best leuke klas en hopen dat we hier goede vrienden zullen krijgen. 

** THUISFRONTTEAM **

Dankbaar zijn we als TFT dat we begin september weer voor het eerst sinds lange tijd fysiek bij elkaar konden komen om te vergaderen. Het was echt fijn en goed om elkaar weer te zien en bij elkaar te kunnen praten. Ook mochten we samen weer voorzichtig plannen maken voor het komende seizoen maar dit alles onder het voorbehoud van Jakobus.  

Dankbaar zijn we voor de derde motortocht voor Goed Nieuws Thailand die René namens de TFT, dit jaar samen met een aantal geweldige vrijwilligers, heeft kunnen organiseren. Het was zaterdag 29 augustus prachtig weer en de rijders hebben genoten van een prachtige tocht! 

Dankbaar zijn we dat we als TFT deze periode samen heel concreet mogen bidden om meer gevers en mensen die zich willen verbinden aan Gods werk in Thailand door middel van Goed Nieuws Thailand. We vertrouwen op Gods beloften. Hij is getrouw en Zijn werk zal doorgaan.

Bidt u mee? 

Heeft u een BEDRIJF en wilt u het werk van Ab en Clarine in Thailand steunen? Kijk op www.goednieuwsthailand.nl  voor sponsormogelijkheden of neem rechtstreeks contact op met de penningmeester.
Hartelijke groet, in Hem verbonden, 
Om hun werk te kunnen doen is de familie Mol afhankelijk van giften. De organisatie OMF waar zij mee werken houdt toezicht op hun budget en alle giften voor hun werk gaan via deze organisatie met ANBI status.
Wilt u dit belangrijke werk financieel ondersteunen dan kunt u dat als volgt doen:
Giften t.n.v. OMF Nederland NL46ABNA 0496 3693 93 o.v.v. Gift aan OMF voor het werk van Familie Mol in Thailand. Alle hulp is welkom! Kijk voor meer informatie op onze website of stuur een mail penningmeester@goednieuwsthailand.nl 
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Instagram Instagram

Copyright © 2020 OMF - Familie Mol, All rights reserved.


Wilt u wijzigen hoe u deze emails ontvangt?
U kunt uw gegevens wijzigen of u uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp