Copy
Willem Pijper Herdenking 19 maart 2017 - 15.00 uur - Aula Begraafplaats Zorgvlied
Noot voor de redactie: voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Carine Alders, carine.alders@inter.nl.net / 06 14665918
View this email in your browser

"In het licht van de eeuwigheid"

Willem Pijper Herdenking - 19 maart 2017 - 15.00 uur

“Ik heb me er altijd een beetje grimmig over verbaasd, over de ons allen ingeboren ambitie ‘een leegte na te laten’, met andere woorden gemist te willen worden als we er als zoogdier niet meer zijn. We zouden dan immers het leven uithollen, er een soort gigantische Emmentaler kaas van maken. Ik geloof, dat we juist niet als leegte, maar als volte voortbestaan”
Willem Pijper aan Corrie Hartong, 8 mei 1942

Op zondag 19 maart 2017 is het 70 jaar geleden dat de Nederlandse componist Willem Pijper overleed. Ter gelegenheid daarvan organiseert de Willem Pijper Stichting een muzikale en literaire herdenkingsbijeenkomst in de Aula van begraafplaats Zorgvlied.
 

Programma
  • Sonatine nr. 1 voor piano solo (1917)
  • Sonate voor fluit en piano (1925)
  • Sonatine nr. 2 voor piano solo (1925)
  • Sonatine nr. 3 voor piano solo (1925)
  • Strijkkwartet nr. 5 (onvoltooid, 1946)
 
De muziek wordt verzorgd door Tim Wintersohl (fluit), Hans Erik Dijkstra (piano) en een strijkkwartet van het Koninklijk Conservatorium (Jong KC). Volgend jaar verschijnt in de serie Privédomein van De Arbeiderspers het boek In het Licht van de Eeuwigheid – een leven in brieven. Auteur Arthur van Dijk leest tijdens deze bijeenkomst alvast enkele bijzondere brieven van Willem Pijper voor.
 
Zondag 19 maart 2017, aanvang: 15.00 uur
Gratis toegang
Aula Zorgvlied, Amsteldijk 273, Amsterdam
Meer informatie: Willem Pijper Stichting, carine.alders@inter.nl.net
 
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door begraafplaats Zorgvlied


 
Copyright © 2017 Willem Pijper Stichting, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp