Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief:  

Centrum voor Systemisch Werk

Dit is de eerste nieuwsbrief die ik verstuur en het voelt nog een beetje onwennig.

Het is tijd voor iets anders. Voor een andere manier van werken, kijken en waarnemen. Voor een nieuwe website (in ontwikkeling), een nieuw logo en een nieuwsbrief om met jullie in contact te treden. Met jullie bedoel ik alle collega’s in de jeugd- en gehandicaptenzorg, pleegzorg en aanverwante werkterreinen, zoals jeugdzorgwerkers, gezinshuisouders, pleegouders, gezinsvoogden, team- of groepsleiders, managers, coaches, orthopedagogen, trainers en persoonlijk begeleiders.

Mijn invalshoek is het systemisch werk en in het bijzonder het werken met ouders en kinderen, pleegouders en pleegkinderen en iedereen die daarbij betrokken is. Ik werk vanuit het gedachtegoed van ‘Met twee families leven’ en met opstellingen. Opstellingen maken het mogelijk om met andere ogen te kijken, anders waar te nemen en op die manier nieuwe mogelijkheden te vinden voor de complexe situaties die ons werk vaak met zich meebrengt.

Met deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over nieuwe activiteiten, thema’s, workshops en trainingen die voor dit jaar gepland staan. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan meer verbinding, kracht en vitaliteit en vooral ook aan veel plezier in het werk!

Hartelijke groet,

Iris Pinkepank

01. Systemisch atelier

Een atelier is een werkruimte, meestal van een beeldend kunstenaar, waar goed daglicht van groot belang is om zo min mogelijk last van schaduwwerking te hebben. In het Systemisch Atelier zijn wij allen beeldend kunstenaar. We belichten er de meest uiteenlopende vraagstukken en zetten deze in het juiste perspectief , zodat we zonder storende schaduwen een helder beeld kunnen krijgen.

Werken met beelden
In het Systemisch Atelier slaan Wisse Tanis, Dorine Sweere en Iris Pinkepank de handen ineen. Hier creëren we voor ons en alle andere professionals een vrije ruimte waarin we samen op zoek gaan naar nieuwe vormen van werken en leren; naar inspiratie, verdieping en verbreding, naar onderlinge verbinding en kracht. Het doen van opstellingen is een belangrijk instrument voor het onderzoeken van onze vragen. Bijvoorbeeld: Kunnen we aan de hand van opstellingen meer informatie krijgen over het matchen van kinderen in gezinnen? En hoe zit dat bij langdurige pleegzorg wanneer kinderen gaan hechten? Tot welk (gezins)systeem behoren ze dan? Wat doen we goed? Wat als we dat meer aandacht zouden geven?

In het Systemisch Atelier werken we met beelden; met innerlijke systemische beelden en beelden die ontstaan wanneer zij de ruimte krijgen om er te mogen zijn. En terwijl de beelden als vanzelf ontstaan, is het een hele kunst om ernaar te kijken zonder oordeel. Om je bewust te worden van je waarnemingen, te vertrouwen op je intuïtie en het ‘niet weten’ uit te houden.

Andere vragen, andere antwoorden
In het Systemisch Atelier gaan we op zoek naar vragen die ons niet alleen individueel maar ook als groep, als collectief bezig houden; naar andere vragen en de antwoorden daarop. Want als we leren andere vragen te stellen, vinden we mogelijkerwijs ook andere antwoorden die ons verder helpen. In het Systemisch Atelier werken we met concrete vragen die collega’s inbrengen en met de grotere vragen – laat ik ze ‘maatschappelijke’ vragen noemen.

Op een andere manier werken met opstellingen houdt in dat we naast grote opstellingen ook heel klein gaan werken, bijvoorbeeld in tweetallen. Hoe zou het zijn als je jezelf opstelt en een representant voor je inspiratie? Of jij en je talenten? Of jij, je droom en datgene wat nodig is om een kleine stap in de goede richting te maken?

De interactieve bijeenkomsten in het Systemisch Atelier draaien om de kennis, kunde en nieuwsgierigheid van alle deelnemers. Samen waarnemen, samen nadenken, samen ervaren. Elkaar inspireren, bevragen en nieuwe inzichten vergaren! Je kunt je aanmelden voor één, meerdere of alle bijeenkomsten.


Praktische informatie

De bijeenkomsten in het Systemisch Atelier vinden plaats op zes vrijdagen.
Data: 31 maart, 12 mei, 23 juni, 8 september, 27 oktober en 8 december
Locatie: Kitov, Grave van Solmstraat 4, 3515 EN Utrecht
Aantal deelnemers: maximaal 20
Tijd: van 10 tot 16 uur
Kosten: 50 euro per keer (vrij van btw)
Lunch: graag zelf meenemen

Meer informatie & aanmelden

Het Systemisch Atelier is een initiatief van Wisse Tanis, Dorine Sweere en Iris Pinkepank. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor deelname, neem dan contact op met Iris. Mail naar: iris@cvsw.nl of bel: 06 - 20 08 43 87.

02. Basistraining systeempedagogisch coachen met tafelopstellingen

De training Systeempedagogisch coachen met tafelopstellingen is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de jeugd- en gehandicaptenzorg, als jeugdzorgwerker, gezinshuisouder, pleegouder, gezinsvoogd, team- of groepsleider, manager, coach, orthopedagoog, trainer of persoonlijk begeleider.

De training is ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van ‘Met Twee families leven’. Hierbij ligt de focus vooral op de vaak complexe situatie van uithuisgeplaatste kinderen, maar de theorie en werkwijze is ook zeer goed toepasbaar in ambulante of groepssituaties of bijvoorbeeld in de context van gescheiden ouders.
 

Verhelderende beelden
Door het werken met tafelopstellingen nodig je je gesprekspartner uit om haar/zijn innerlijk beeld van een situatie naar buiten te brengen en zo zichtbaar te maken. Dat alleen kan al heel verhelderend zijn voor beide partijen. Daar, in het buiten, kunnen de innerlijke beelden een andere context krijgen en op een nieuwe manier geïntegreerd worden. Hierdoor ervaren mensen vaak meer handelingsruimte en -vaardigheden.

Naast aandacht voor de achterliggende theorie van het systeempedagogisch werk is er veel ruimte voor oefeningen, voor het werken vanuit de eigen praktijk en persoonlijke vragen.

In de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • de systemische ordeningsprincipes
 • werking van het geweten
 • primaire, secundaire, meta-gevoelens en overgenomen gevoelens
 • werking van systemische dynamieken
 • innerlijke houding en waarneming
 • waarnemen vanuit ‘het lege midden’, d.w.z. zonder oordeel
 • werken met resources/hulpbronnen
 • een eigen genogram maken
 • drie dragende banden: partnerrelatie, het andere systeem, helpersysteem
 • opstellingen met en zonder interventie van de begeleider
 • het voeren van een systemisch vraaggesprek
 • systemische rituelen en verbindende zinnen
 • werken met bodemankers
 • werken met structuurelementen

In deze basistraining leer je:

 • het toepassen van de drie systemische ordeningen: binding, ordening en balans
 • je meer bewust te worden van je innerlijke houding en waarneming
 • werken met tafelopstellingen vanuit gedegen kennis en vakmanschap
 • meer te vertrouwen op je intuïtie
 • het toepassen van dit instrument in je eigen werksituatie


Praktische informatie:

De Basistraining bestaat uit zes trainingsdagen, 1x per 2 weken op donderdag.
Data: 6 april, 19 april (eenmalig op woensdagmiddag!), 4 mei, 18 mei, 1 juni en 15 juni
Locatie: Kitov, Grave van Solmstraat 4, 3515 EN Utrecht
Aantal deelnemers: maximaal 8-10
Tijd: van 10 tot 17 uur
Kosten: 775 euro, inclusief thee, koffie en lunch

Meer informatie en aanmelden:

De Basistraining systeempedagogisch coachen met tafelopstellingen wordt gegeven door Iris Pinkepank. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor deelname, neem dan contact op met Iris. Mail naar: iris@cvsw.nl of bel: 06 - 20 08 43 87.

03. Systemische consultatie

In de jeugd- en gehandicaptenzorg zijn altijd meerdere systemen tegelijkertijd aan het werk en vaak beïnvloeden die systemen elkaar. Pleeg- en gezinshuisouders met een inhuisgeplaatst kind hebben in eerste instantie te maken met alles wat in hun eigen gezinssysteem speelt. Denk aan ouders die zorg behoeven, de eigen vitaliteit of aan aandacht voor elkaar als partners. Daarnaast is niet alleen het pleegkind bij hen komen wonen, maar mét het kind ook zijn ouders en familieleden. Rondom een dergelijke plaatsing staan vaak hulpverleners, zoals gezinsvoogden, ambulant of gezinshulpverleners, coaches, orthopedagogen of therapeuten; het zogenaamde helpersysteem. Dezelfde systemen spelen ook een rol als kinderen, jongeren of jongvolwassenen in een groep wonen en daar door professionals begeleid worden of als kinderen nog bij hun ouders wonen, maar er zorg is over hun ontwikkeling.

Wat als gesprekken vastlopen?
In de regel proberen professionals door gesprekken met alle betrokkenen een beeld te krijgen van wat nodig is om de voorwaarden te creëren voor verdere ontwikkeling en groei van een kind. Soms denken de verschillende betrokkenen daar anders over. Het kan dan helpen om er met elkaar over door te praten, maar wat als die gesprekken vastlopen? Hoe kun jij, als hulpverlener, de betrokkenen dichter tot elkaar brengen als je merkt dat praten niet meer helpt? Wat doe je als een besluit is genomen waar je rationeel achter staat maar het voelt niet goed?

Ook kan het zijn dat je zelf vragen hebt over jouw plek in de systemen waarvan je deel uitmaakt. Wat geeft je energie en wat kost kracht. Hoe ziet je eigen balans van geven en nemen eruit?

In dergelijke situaties zou een systemische consultatie van waarde kunnen zijn. Dat kan een individuele consultatie zijn of samen met je team of collega hulpverleners. Daarin proberen we met behulp van een tafelopstelling inzicht te krijgen in wat nodig is om een bepaalde situatie te verbeteren en bekijken we op welke systeemlaag er eventueel een interventie nodig is. Het uitgangspunt bij een systemisch consult is dat alles met alles samenhangt. Vrijwel altijd hebben we met zogenaamde parallelle processen te maken. Zo is afwijkend gedrag van kinderen niet altijd een reactie op hun traumata; het kan een reactie op een andere systeemlaag zijn (helpersysteem of gezinssysteem van pleeggezin of gezinshuis). Ook kan het voorkomen dat er wantrouwen ontstaat in het helpersysteem of dat individuele hulpverleners zich inadekwaat voelen. Tijdens een systemische consultatie gaan we met dergelijke specifieke vraagstukken aan de slag.

Meer informatie en aanmelden:
Een sessie duurt doorgaans ongeveer 2 uur. De kosten bedragen 85 euro per uur. Wil je meer weten of wil je je aanmelden voor een systemische consultatie? Mail naar: iris@cvsw.nl of bel: 06 - 20 08 43 87.

Ken je meer mensen die mogelijk interesse hebben in deze nieuwsbrief? Ik zou het fijn vinden als je hem dan zou willen doorsturen!
Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om je uit te schrijven.
Email Marketing Powered by Mailchimp